National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Spectral analysis of chemical code
Šimončičová, Monika ; Ďurovič, Michal (referee) ; Veselý, Michal (advisor)
The diploma thesis deals with the study of the process of grinding aggregates of particles of a mixture of powdered lanthanide oxides in the dowanol solvent. The formed dispersions were characterised and used for the preparation of printing inks and subsequently for the printing of labels with chemical codes readable by XRF spectrometry. The aim was to study the milling process, to verify the reliability of reading and recognition of marks with the appropriate codes and to monitor the influence of the additive of the up-conversion powder on the resulting relative intensities of the elements in the chemical code. The statistical significance of the differences in the averages of relative intensities was assessed based on the Student's t test.
Optimization of chemical code printing with XRF identification
Uher, Tadeáš ; Ďurovič, Michal (referee) ; Veselý, Michal (advisor)
The Master’s thesis deals with study printing and optimization of a chemical labels with a code readable by XRF technique. The study is focusing on the identifiability of components in chemical code through data analysis in the Origin program environment and reproducibility of the analysis. The responses of the XRF signal on real samples of historical documents were studied and possible interfering elements were identified. Based on these analyses, a recommendation was formulated for the method of evaluating the obtained data, code analysis and also for the composition of the printing formulation.
Metodika odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů
Demnerová, Kateřina ; Kadavá, Jana ; Purkrtová, Sabina ; Savická, Dana ; Sýkorová, Hana ; Ďurovič, Michal ; Benetková, Barbora ; Hricková, Kateřina ; Koukalová, Lucie ; Nováková, Martina
Metodika odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů navrhuje optimální odběrový materiál a techniku odběru vzorku pro mikrobiologickou analýzu fotografických materiálů, která by v první řadě nepoškodila jejich povrch citlivý především na mechanické poškození, a zároveň vykazuje dostatečný záchyt mikroorganismů z povrchu. Je určena pro konzervátory, restaurátory a výzkumné pracovníky, kteří se věnují preventivní péči o fotografické sbírky v archivech, knihovnách, muzeích a galeriích.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Klasifikace korozního poškození historického olova a systém prostředků pro jeho konzervaci
Kouřil, Milan ; Ďurovič, Michal ; Bartl, Benjamin ; Strachotová, Kristýna Charlotte ; Msallamová, Šárka
Mnohé muzejní a archivní instituce se v současnosti potkávají s problematikou koroze olověných sbírkových předmětů, uložených v depozitářích, způsobenou citlivostí olova vůči těkavým organickým sloučeninám (VOC), zejména vůči kyselině octové. Zvláštní skupinou těchto olověných předmětů jsou olověné buly (kovové pečeti), které bývají obvykle připojeny k pergamenovým listinám pomocí textilního závěsného materiálu. Metodika zavádí systém kategorizace korozního poškození olověných pečetí a hodnocení podmínek jejich uložení a navrhuje postupy konzervačních opatření vhodné pro možné varianty výsledky průzkumu stavu pečetí a expozičních podmínek. Navržené konzervační postupy jsou založeny především na eliminaci agresivních složek prostředí volbou vhodných obalových materiálů a použitím sorbentů.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Postup dezinfekce a čištění textilních závěsů pečetí
Drábková, Klára ; Škrdlantová, Markéta ; Nagyová, Dominika ; Krejčí, Jan ; Bacílková, Bronislava ; Bureš Víchová, Jana ; Ďurovič, Michal
Textilní závěsy jsou nedílnou součástí archivních dokumentů s přivěšenou pečetí a jejich udržení v dobrém stavu je podmínkou jak pro uchování pečetě, tak i právní hodnoty listiny. Proto je cílem této metodiky doporučit vhodný a bezpečný postup dezinfekce a čištění textilních závěsů pečetí. Konzervování textilních závěsů je specifické kvůli jejich kontaktu s dalšími materiály archiválií (pečeť, papír, pergamen apod.) a není tedy možné využít všechny metody běžně užívané v procesu konzervování-restaurování textilií. Přínosem této metodiky je zohlednění výše uvedených specifik. Textilní závěsy pečetí, mohou být znečištěny jak prachovými nečistotami, tak nečistotami vzniklými při výrobě pečetí, či předchozím restaurátorským zásahem, případně mohou být mikrobiologicky napadeny. Vhodná dezinfekce a dostatečné vyčištění textilního závěsu přispějí k jeho dlouhodobé stabilitě.
Fulltext: Download fulltextPDF
Printing of up-conversion marks
Azariová, Viktória ; Ďurovič, Michal (referee) ; Veselý, Michal (advisor)
The subject of this these is a preparation and printing of upconversion marks that have been printed by two printing techniques, namely screen printing and pad printing. The makrs were designed to visualize another chemical code identifiable by instrumentation. The impact of chemical code components on the fluorescence intensity of upconversion marks and the impact of individual components on printability and print sustainability were studied. The upconversion pigment was excited by NIR laser.
Barrier Polymeric Layers for Inkjet Prints Protection
Štěpánková, Eva ; Čeppan, Michal (referee) ; Ďurovič, Michal (referee) ; Veselý, Michal (advisor)
Práce podává přehled o dostupných a využívaných metodách, normách pro testování a hodnocení světlostálosti barevných fotografií a tisků. Bylo provedeno porovnání jednotlivých platných norem a návrhů na hodnocení. Tato práce pojednává o ochraně inkjetových tisků pomocí lakování. Byl připraven lak kompatibilní s fotografickými médii. Připravená kompozice byla obohacena o UV absorbéry EVERSORB ve dvou koncentracích. Pro srovnání byly také testovány tři druhy komerčních ochranných fotografických laků. Výtisky se třemi barvivovými inkousty opatřené lakovou vrstvou, byly vystaveny jak urychlenému světelnému stárnutí v xenonové testovací komoře, tak urychlenému stárnutí v ozonové testovací komoře. Na základě měřených odrazových spekter byl vypočítaný objem barvového gamutu pomocí softwaru Volga. Byl sledován úbytek gamutů v průběhu světelného stárnutí i při expozici ozonem. Stárnutí vzorků probíhalo do ukončení testu, nebo do dosažení kritéria 30% úbytku objemu barvového gamutu. Také bylo pozorováno selhání recipročního zákona, které ukazuje na jistou nepřesnost při předpovědi dlouhé životnosti vzorků. Pomocí změny barvového gamutu byla posuzována ochrana připraveného laku před UV záření a ozonem. Studované vrstvy laků byly dále charakterizovány na prostupnost kyslíku a vodní páry.
Preventive and remedial conservation methodology for the collection specimens falling within palaeontology and mineralogy endangered by sulphide degradation products
Sklenář, Jan ; Ekrt, Boris ; Sejkora, Jiří ; Kolesar, Peter ; Gazdová, Zuzana ; Malíková, Radana ; Nohejlová, Martina ; Kotlík, Petr ; Novák, Michal ; Ďurovič, Michal ; Říhová Ambrožová, Jana
The methodology is a complex system of procedures involving experimentally verified as well as modified already known methods, completely novel procedures, and their combinations. Many technologies as well as materials are employed for the first time in this field. Modifications of the existing methods bring either effectivity improvements, invasivity reduction or both. This methodology is the very first to cover all phases of the collection material treatment from acquisition to final storage. The methodology structuring follows logical succession of procedures. The theoretical chapter summarizes grounds of the degradation process, materials endangered with sulphide degradation and products of it. Area maps of types of sulphides labelled by process of origin, and a map of high-risk Czech localities are also involved. This introductory chapter is followed by part devoted to methods of field work and early care, suitable preventative collection care, and procedures of the remedial care. A special remedial care chapter for paper-documentation is also involved. This chapter is followed by instrumental methods useful for detection of degradation products and their influence on specimen condition. A separate part focuses on suitable ways of documentation. The safety-hazards chapter closes the methodology. The methodology is equipped with a list of references and flow diagrams helping the user to find the suitable procedure fast and easily. The methodology project was supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic under NAKI DF12P01OVV031.
Fulltext: nusl-203643_3 - Download fulltextPDF
Slides: nusl-203643_1 - Download fulltextPDF; nusl-203643_2 - Download fulltextPDF; nusl-203643_4 - Download fulltextPDF; nusl-203643_5 - Download fulltextPDF; nusl-203643_6 - Download fulltextPDF

See also: similar author names
1 Ďurovič, Michal,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.