National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.01 seconds. 
Accelerated testing of lightfastness of indoor furniture coatings
Kulhánková, Michaela ; Drábková, Klára (referee) ; Dzik, Petr (advisor)
This bachelor thesis deals with the study of the current methods of testing and evaluation of lightfastness of interior paints. Their fading is caused mainly by the influence of solar radiation. The first part provides the basic information needed to understand the experiment. In the second part, wood samples with various white varnishes and coatings were subjected to accelerated testing of lightfastness. The experiment was performed by exposing these samples to xenon lamp through the window glass filter in the solar chamber. Changes in the color of the samples were evaluated based on the measurement of the reflection spectra from which the colorimetric quantities were calculated and then displayed in the color space CIE 1976 L*a*b*. The conclusion was focused on the final real life of the samples, their mutual comparison and evaluation of the most suitable materials.
Konzervování archeologických textilií
Škrdlantová, Markéta ; Drábková, Klára ; Bureš Víchová, Jana ; Krejčí, Jan
Metodika se věnuje všem krokům konzervátorského zásahu, které je nutné dodržet při konzervování archeologických textilií. Postupy zásahu jsou pak voleny na základě předběžného průzkumu artefaktu. Nejvhodnější postupy pro čištění, sušení a případnou konsolidaci či zvláčnění jsou v metodice doporučeny na základě výsledků rozsáhlých testů na modelových vzorcích simulujících archeologické textilie. Nedílnou součástí metodiky jsou i dvě případové studie konzervování a restaurování reálných archeologických textilií z různých nálezových situací.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Rekonzervace v minulosti podlepených historických textilií: Metodika projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II „Vývoj metod podlepování historických textilií“
Bureš Víchová, Jana ; Drábková, Klára ; Krejčí, Jan ; Škrdlantová, Markéta
Při restaurování textilních předmětů se můžeme setkat s předměty, které byly v minulosti podlepeny, ať již přímo při výrobě (vějíře, závěsné svitky, obuv, apod.) nebo při přechozím restaurátorském zásahu. V obou případech může nastat nutnost jejich rekonzervace, ať již kvůli špatnému stavu lepeného spoje nebo nevhodně použitému adhezivu, apod. Rekonzervaci v minulosti podlepeného předmětu musí předcházet důkladný průzkum, aby bylo možno kvalifikovaně rozhodnout o nutnosti takovéhoto zásahu. Metodika nabízí možnosti identifikace v minulosti použitých adheziv a návrhy vhodných rozpouštědlových systémů a metod aplikace pro jejich odstranění.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Podlepování historických textilií: Metodika projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II „Vývoj metod podlepování historických textilií“
Krejčí, Jan ; Škrdlantová, Markéta ; Drábková, Klára ; Bureš Víchová, Jana
Metodika doporučuje a popisuje konkrétní metody podlepování vhodné pro konzervování-restaurování historických textilií, a to s využitím v současné době dostupných adheziv a podkladových materiálů. Doporučení jsou v práci podložena výsledky rozsáhlého výzkumu, který byl proveden na Ústavu chemické technologie restaurování památek na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Postup dezinfekce a čištění textilních závěsů pečetí
Drábková, Klára ; Škrdlantová, Markéta ; Nagyová, Dominika ; Krejčí, Jan ; Bacílková, Bronislava ; Bureš Víchová, Jana ; Ďurovič, Michal
Textilní závěsy jsou nedílnou součástí archivních dokumentů s přivěšenou pečetí a jejich udržení v dobrém stavu je podmínkou jak pro uchování pečetě, tak i právní hodnoty listiny. Proto je cílem této metodiky doporučit vhodný a bezpečný postup dezinfekce a čištění textilních závěsů pečetí. Konzervování textilních závěsů je specifické kvůli jejich kontaktu s dalšími materiály archiválií (pečeť, papír, pergamen apod.) a není tedy možné využít všechny metody běžně užívané v procesu konzervování-restaurování textilií. Přínosem této metodiky je zohlednění výše uvedených specifik. Textilní závěsy pečetí, mohou být znečištěny jak prachovými nečistotami, tak nečistotami vzniklými při výrobě pečetí, či předchozím restaurátorským zásahem, případně mohou být mikrobiologicky napadeny. Vhodná dezinfekce a dostatečné vyčištění textilního závěsu přispějí k jeho dlouhodobé stabilitě.
Fulltext: Download fulltextPDF
Accelerated testing of lightfastness of indoor furniture coatings
Kulhánková, Michaela ; Drábková, Klára (referee) ; Dzik, Petr (advisor)
This bachelor thesis deals with the study of the current methods of testing and evaluation of lightfastness of interior paints. Their fading is caused mainly by the influence of solar radiation. The first part provides the basic information needed to understand the experiment. In the second part, wood samples with various white varnishes and coatings were subjected to accelerated testing of lightfastness. The experiment was performed by exposing these samples to xenon lamp through the window glass filter in the solar chamber. Changes in the color of the samples were evaluated based on the measurement of the reflection spectra from which the colorimetric quantities were calculated and then displayed in the color space CIE 1976 L*a*b*. The conclusion was focused on the final real life of the samples, their mutual comparison and evaluation of the most suitable materials.

See also: similar author names
8 DRÁBKOVÁ, Kateřina
1 Drábková, Karolína
8 Drábková, Kateřina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.