Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Retrospektivní bibliografie: Využívání zdrojů otevřených dat
Horčáková, Václava ; Kubíček, Jaromír
Východiskem pro zpracování této metodiky se stal kritický rozbor bibliografické produkce z oborů společenských věd za posledních deset let, v němž jsou posouzeny samostatně vydané soupisy nebo práce publikované v časopisech a ve sbornících a také monografie, v nichž bibliografie tvoří samostatnou část k biografické studii. Metodika retrospektivní bibliografie je předkládána ve třetím roce plnění projektu NAKI II Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989–2020, v rámci něhož již byla využita ve zpracování bibliografické části. Rozborem současného bibliografického zpracování domácích a zahraničních databází i tištěných výstupů byla zjištěna jejich zřejmá neúplnost. Až využíváním národních a mezinárodních zdrojů otevřených dat je možné dosáhnout potřebné úplnosti i relevance dat. K tomu napomáhají jak přehledy světových a národních databází, tak i pokyny ke zpracování záznamů jednotlivých typů dokumentů, jak jsou uvedeny v této metodice.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Srovnávací analýza českých a slovenských knihovnických periodik
Salátová, Renáta ; Papík, Richard (oponent) ; Bratková, Eva (oponent)
Tématem rigorózní práce jsou česká a slovenská periodika z oboru knihovnictví a informační vědy, jejich stručná historie, vymezení terminologie oborových periodik a publikační práce. Následuje popis redakční rady a jejich funkcí, recenzního řízení i redakční práce, aplikované na konkrétní příklady tištěného a elektronického časopisu. Vymezení formálních náležitostí odborného příspěvku, citační a informační etika. Následuje charakteristika jednotlivých oborových časopisů. Ve výzkumné části je provedena tematická analýza oborových periodik, včetně dvou realizovaných dotazníků s tématem redakční práce a přípravy periodika samotného. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Srovnávací analýza českých a slovenských knihovnických periodik
Salátová, Renáta ; Papík, Richard (oponent) ; Bratková, Eva (oponent)
Tématem rigorózní práce jsou česká a slovenská periodika z oboru knihovnictví a informační vědy. Jejich stručná historie, vymezení terminologie oborových periodik a publikační práce. Následuje popis redakční rady a jejich funkcí, recenzního řízení i redakční práce, aplikované na konkrétní příklady tištěného a elektronického časopisu. Vymezení formálních náležitostí odborného příspěvku, citační a informační etika. Následuje charakteristika jednotlivých oborových časopisů. Ve výzkumné části je provedena tematická analýza oborových periodik, včetně dvou realizovaných dotazníků na redakční práci a činnost periodika samotného. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Srovnávací analýza českých a slovenských knihovnických periodik
Salátová, Renáta ; Papík, Richard (oponent) ; Bratková, Eva (oponent)
Tématem rigorózní práce jsou česká a slovenská periodika z oboru knihovnictví a informační vědy. Jejich stručná historie, vymezení terminologie oborových periodik a publikační práce. Následuje popis redakční rady a jejich funkcí, recenzního řízení i redakční práce, aplikované na konkrétní příklady tištěného a elektronického časopisu. Vymezení formálních náležitostí odborného příspěvku, citační a informační etika. Následuje charakteristika jednotlivých oborových časopisů. Ve výzkumné části je provedena tematická analýza oborových periodik, včetně dvou realizovaných dotazníků na redakční práci a činnost periodika samotného. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Srovnávací analýza českých a slovenských knihovnických periodik
Salátová, Renáta ; Papík, Richard (oponent) ; Bratková, Eva (oponent)
Tématem rigorózní práce jsou česká a slovenská periodika z oboru knihovnictví a informační vědy, jejich stručná historie, vymezení terminologie oborových periodik a publikační práce. Následuje popis redakční rady a jejich funkcí, recenzního řízení i redakční práce, aplikované na konkrétní příklady tištěného a elektronického časopisu. Vymezení formálních náležitostí odborného příspěvku, citační a informační etika. Následuje charakteristika jednotlivých oborových časopisů. Ve výzkumné části je provedena tematická analýza oborových periodik, včetně dvou realizovaných dotazníků s tématem redakční práce a přípravy periodika samotného. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.