National Repository of Grey Literature 149 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Residential building
Šeps, Daniel ; Bartlová, Jana (referee) ; Vajkay, František (advisor)
The subject of the bachelor thesis is the design of a new building of a detached apartment building in Nová Paka in the form of project documentation for construction. The buiding is designed brick with reinforced concrete ceilings. Perimeter walls on the 1st – 3rd floor is designed ceramic brick blocks th. 300 mm with contact thermal insulation system ETICS th. 200mm, which will be equipped with silicone plaster 1,5mm. Perimeter walls on the underground floor is designed permanent shuttering DITTON 30 th. 300mm, filled with concrete C20/25 XC1 and by steel B500B insulated with extruded polystyrene XPS th. 160mm. Internal load-bearing masonry wall is designed with acoustic ceramic brick blocks th. 250 mm. Partitions are designed from acoustic partition walls. On the ceilings is a hardwood flooring because of excellent acoustic characteristics. The roof is designed as a flat green roof with extensive vegetation and with thermal isolation of minera wool and with waterproofing layer made of bituminous modified SBS strips laid in two layers. Balcony railing is designed aluminous with safety glass paneling.
Survey of applications of investment casting from non-ferrous alloys
Tučková, Eva ; Mikulka, Vít (referee) ; Horáček, Milan (advisor)
This bachelor thesis is research, which is focused on the theme of application of castings manufactured by technology investment casting of non-ferrous alloys, namely aluminum, magnesium and titanium, in various industries. The individual chapters describe the properties of pure metals, sorting and properties of foundry alloys and particular applications.
Roof structure of construction for social purposes
Bašista, Ján ; Melcher, Jindřich (referee) ; Karmazínová, Marcela (advisor)
The work treats the static recalculation of an existing roof structure of a construction for social purposes and proposes two variants of the design of a new roof structure. The construction has a rectangular ground plan of 30 m x 47 m and the roof structure is placed on the load bearing circumference concrete walls. Except for the load constituted by the function of the construction and by the climatic area, an extra load of 2 tons suspended at any place of the structure is considered because of the special requirement of working and technological equipment. The variant no. 1 is designed from the steel S355. The variant no. 2 is designed as a combination of the wood GL24h and the aluminium EN-AW 5083. Both of the variants have 11 transverse load bearing girders. The purlins are perpendicular to the girders and are placed on them. Stiffness is secured by roof stiffeners.
Reasons for pin holes formation in ductile iron castings
Opačitý, Radim ; Palán, Petr (referee) ; Šenberger, Jaroslav (advisor)
The aim of this thesis was to analyze the formation of defects in a given casting of ductile cast iron EN - GJS - 600-3 cast in sand molds bentonite, which is formed jolting with coining and then find a solution to remedy these defects. To resolve this issue, the influence of the composition of the sand mixture, the effect of metal flow in a cavity forms and the influence of deoxidation of metal in the presence of defects. Obtained results showed the importance of the influence Reoxidation metal cavity mold. Specifically, in this case succeeded in reducing the incidence of PINHOLES. Removal of PINHOLES to achieve deoxidation aluminum melt. This has reduced the production of nonconforming castings under 3% from the original 6.5%.
Inspection of welded joints of loading ramps
Ertl, Roman ; Mrňa, Libor (referee) ; Kubíček, Jaroslav (advisor)
This master's thesis is focused on problem of welding of loading ramps and inspection of their welded joints. The aim of this thesis is to inspect the welds of loading ramps with regarding to the appearance of defects. The literature review of the research issues of the MIG welding technology and welding of aluminium and its alloys is described in this thesis. There is also described destructive and non-destructive inspection of welds that can be applied to inspection of loading ramps. Theoretical description is followed by an experimental part of the thesis. Experimental part is focused on the three destructive tests (the tensile, the macroscopic and the hardness test) of samples of loading ramps, which are made of EN AW-6005A T6.
Options for increasing the efficiency of small motors.
Kusý, Karel ; Janda, Marcel (referee) ; Hájek, Vítězslav (advisor)
This bachelor thesis concerns itself with the possibilities of achieving higher efficiency of small asynchronous motors and their manufacturing costs. The following chapters describe the design, function and principles of speed regulation of the asynchronous motor. Next, losses that occur during motor operation and ways of reducing them, are described. The last chapter of the thesis addreses factors that influence the manufacturing costs of the asynchornous motor and evaluates the material costs of one modified motor.
Machining of aluminum alloys
Pavliš, Jan ; Kalivoda, Milan (referee) ; Osička, Karel (advisor)
Bachelor thesis is focused on manufacturing of component YZ-RIGEL in Frentech Aerospace s.r.o. factory. The component is destined for the aerospace industry, specifically for the Airbus A350. The theoretical part of the thesis analyzes the base of aluminum alloys as well as the machinery park of the company. The CNC centers MCFV 1060 and PICOMAX® 95, on which the part is manufactured, are discussed in more detail too. The practical part deals with creation of production process including toolbars. The end of the thesis is devoted to calculation of machine time needed for the component production.
Oxidation behavior adjustment for TiAl intermetallics by Al-Y multilayers
Handrk, Jiří ; Tkachenko, Serhii (referee) ; Jan, Vít (advisor)
Mechanické vlasnosti intermetalika na bázi titan hliník Ti-46Al-7Nb-0.7Cr-0.1Si-0.2Ni jsou konstatní do teploty 700 °C. Nad touto teplotou slitina oxiduje. Cílem této práce bylo zlepšit oxidační vlastnosti pomocí kovové multivrstvy na bázi yttrium hlinik. Pro depozici vrstev byla použita metoda PVD. Na vzorky byly naneseny vrstvy čistého ytria nebo kombinace yttrium, hliník. Vzorky byly následně žíhány v inertní atmosféře na 700°C a 900°C nebo nebyly. Kvalita nanesených vrstev byla zkoumána pomocí scratch testu a EDS analýzi. Dále byly vzorky izotermicky oxidovány na 900°C po dobu 100 hodin. Na vzorcích byly po oxidaci prováděny měření pevnosti v tříbodovém obybu a měření hmotnosti. Chemické složení oxidické vrstvy bylo vyhodnoceno pomocí EDS. Žádná z vrstev s nebo bez žíhání neprokázaly zlepšení oxidických vlastností. Vyšší teplota žíhání prokýzala zlepšení mechanických vlastnotí vrstvy, ale zhoršení materiálu.
Designing and Producing a Differential Holder and Eccentric for a Formula Student Racing Car Using Workshop Oriented Programming and Modern CAD/CAM Technologies
Vejtasa, Vladimír ; Jaroš, Aleš (referee) ; Sedlák, Josef (advisor)
The present master thesis deals with the application of workshop programming and advanced CAD / CAM technology to the design and production of differential holder and eccentric of Formula Student car. The first part characterizes and describes the technology of milling, drilling and boring. There is also a selection of material to be machined, including the characteristics of aluminium and its alloys. The following section describes the construction of differential holder and eccentric in the parametric program Autodesk Inventor and creation of CNC programs using the workshop programming and CAM of PowerMILL system. The conclusion section refers to the production of both components in the training centre BOSCH DIESEL s.r.o in Jihlava. The thesis is concluded with a technical-economic evaluation and analysis of both proposed production variants.
Advanced metallographic techniques for aluminum and its alloys
Rychlý, David ; Gejdoš, Pavel (referee) ; Mikmeková, Šárka (advisor)
Hlavním cílem této práce je optimalizovat metalografickou přípravu hliníku pro specifické potřeby rastrovací elektronové mikroskopie. Rastrovací elektronová mikroskopie je velice citlivá na kvalitu připraveného povrchu a základní metody přípravy užívané pro světelnou mikroskopii jsou nedostatečné. Práce se zaměřuje na optimalizaci a hledání nových metalografických metod, které splňují vysoké požadavky rastrovací elektronové mikroskopie. Povrch musí být připraven co nejkvalitněji, bez defektů a artefaktů z přípravy. Jako testovací materiál pro experimenty byl vybrán čistý hliník. Základní a pokročilé metody přípravy byly experimentálně testovány a nejvíce slibné postupy poté optimalizovány. Několik různých variant přípravy povrchu bylo vyzkoušeno v rámci metod koloidních silik a elektrolytického leštění. Připravený povrch byl následně zkoumán pomocí světelné mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie s nízkými urychlovacími napětími a konfokální mikroskopie. Závěrem byl stanoven optimální metalografický postup vyhovující vysokým požadavkům elektronové mikroskopie a zajišťující připravený povrch s minimem defektů.

National Repository of Grey Literature : 149 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.