Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 183 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
PDU s funkcí měření spotřeby pro jednodeskové počítače
Ondráček, Roman ; Růžička, Richard (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnutí napájecí jednotky pro jednodeskové počítače, která dokáže spínat jednotlivé své výstupy a také na nich měřit elektrické veličiny (napětí, proud a výkon), založené na platformě Espressif ESP32 a navrhnutí webového rozhraní pro správu těchto napájecích jednotek. Toto řešení bude zaměřeno zejména pro využití napájecích jednotek v procesu vývoje vestavěných zařízeních postavených nad jednodeskovými počítači. Navržené řešení se skládá z napájecí jednotky a informačního systému pro správu, komunikace mezi jednotlivými částmi probíhá pomocí protokolu MQTT. Pomocí informačního systému lze ovládat jednotlivé výstupy napájecí jednotky, zobrazit si grafy měřených veličin.
Wireless Sensor Network
Nosko, Matúš ; Materna, Zdeněk (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
The work was focused on creating a secure sensor network based on mesh topology, built on devices from Espressif. It also concentrates on code security and connecting this network to the cloud. The mesh network created is dynamic, regenerative, and self-organizing. The entire network is built on Wi-Fi, making it easy to connect to the internet, as the only condition for its operation is to have Wi-Fi at the installation site, eliminating the need for any special device to connect the network to the internet - it's gatewayless. Even if one node fails, the network self-organizes according to the newly created conditions and continues to function. The most modern security methods are used to secure the devices, such as secure boot and flash encryption. The MQTT protocol is used to connect the mesh network to the server. The MQTT broker, database, and API interface on the server side are dockerized. Thanks to these docker containers, it is easy to extend server parts. Also, values from devices are stored in a database and displayed on a website. The entire network solution was implemented in the ESP-IDF environment and tested on ESP32-S3 devices.
Komunikační infrastruktura pro roj bezpilotních letadel
Kubant, Michal ; Mikulka, Jan (oponent) ; Janoušek, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zavývá návrhem, vytvořením a testováním bezdrátové komunikační sítě pro přenos telemetrických a multimediálních dat v roji bezpilotních letounů. První částí práce jsou představeny funkce standardu IEEE 802.11ax, a jejich možné využití. Druhá část práce popisuje konfiguraci síťových prvků zvolené bezdrátové sítě, a diskutuje maximální přenosové rychlosti. Ve třetí části je popsáno laboratorní testování sestavené sítě, návrhy a použití protokolů pro multimediální streamy v roji bezpilotních letounů. Následně jsou výsledky stručně zhodnoceny a vyobrazeny. Čtvrtá část rozebírá metodiku testování sítě ve venkovním prostředí, diskutuje výsledky získané za použití dané metodiky v různých venkovních prostorech, a dále navrhuje vhodná řešení pro vylepšení efektivity a dosahu sítě.
Nixie clock
Ščípa, Samuel ; Novotný, Radovan (oponent) ; Levek, Vladimír (vedoucí práce)
This thesis focuses on the design and implementation of a nixie clock. In the introduction, the thesis deals with the history of the origin and the principle of the function of this vintage technology. It describes in detail the function and design of the support and control circuits to operate these character discharge tubes. It addresses the design and implementation of the hardware part of the clock. Further, the software part of the device is discussed in detail, which provides the normal functionality of the clock, such as stopwatch, alarm, timer, temperature measurement, supplemented with modern features such as Wi-Fi, RGB backlight a USB-C for power and programming. The final stage is the implementation and testing of the finished device.
Automatické monitorování hustoty kapaliny
Bebej, Rastislav ; Chalupa, Jan (oponent) ; Krejčí, Petr (vedoucí práce)
Táto práca sa zameriava na vytvorenie zariadenia schopného monitorovať hustotu kvapalín pri fermentačnom procese. Súčasťou práce je výber vhodného princípu merania hustoty kvapalín, doplneného kompenzáciou vplyvu teploty, výber vhodných súčiastok a návrh schémy ich zapojenia. Ďalej sa práca zaoberá návrhom dosky plošného spoja a bezdrôtovým odosielaním dát do počítača s použitím Wi-Fi.
Bezdrátový komunikační modul pro výukový kit Minerva
Fiľo, Richard ; Strnadel, Josef (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
V práci sa zaoberáme návrhom rozširujúceho modulu, ktorý poskytne platforme Minerva možnosť bezdrôtovej komunikácie. Výsledkom našej práce je adaptér, ktorý sa pripevní na platformu Minerva a následne sa do neho za pomoci konektora M.2 vloží náš rozširujúci modul. Modul podporuje štandardy Wi-Fi 4.2, BLE 5 a LoRa. Pre vybraný modul sme vytvorili komunikačné rozhranie určené na jednoduchú prácu s daným modulom. V práci ďalej uvádzame vypracované príklady a demo aplikáciu využívajúcu tento modul. Všetky komponenty sú otestované a fungujú podľa našich očakávaní.
Model of a shared transmission channel for future wireless communication systems
Sedláček, David ; Polák, Ladislav (oponent) ; Kratochvíl, Tomáš (vedoucí práce)
The main objective of the thesis was to study modern and upcoming wireless systems and their coexistence in a shared transmission channel. Based on the knowledge gained, the design of a simplified transmission channel was implemented. The model was created in Matlab using several available extensions. The correctness of the model was verified at the end by laboratory measurements.
Model chytré domácnosti
Kaniok, Vojtěch ; Jirgl, Miroslav (oponent) ; Sýkora, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje průzkumu možností automatické integrace zařízení do Home Assistant a vytvoření ukázkového modelu domácí automatizace. V teoretické části dochází k představení protokolu MQTT, jeho popis fungování a srovnání s protokolem HTTP. Vysvětlení specifických pojmů pro MQTT jako QoS, typy zpráv, možnosti filtrování atd. Představení komunikačního standardu ZigBee. Následuje představení Open Source platformy Home Assistant, popis jeho architektury, možností integrace zařízení, popis a výhody jednotlivých typu instalací. Poté popisuji možnosti integrace MQTT v Home Assistant a srovnávám výhody a nevýhody. V poslední části práce dochází k seznámení s dosaženými výsledky, popis MQTT discovery protokolu, otestování platformy ESP HOME a ověření funkčnosti automatické integrace.
Multifunction speaker with wireless connectivity
Baránek, Michal ; Kratochvíl, Tomáš (oponent) ; Kufa, Jan (vedoucí práce)
The thesis describes a multifunction system with multiple choices to transmit the audio signal to the speaker. The issue of today’s highly popular commercial portable speakers is a lack of an autonomous source of music, such as radio. This thesis aims to achieve such a multifunctional speaker that is similar to commercial portable speakers but with the possibility of playing the radio distributed via internet network. Another of the most important features of those speakers is the wireless connectivity such as Bluetooth, for streaming the audio for example from your phone to the speaker. The next significant aspects of these speakers are a simple user interface mainly in form of control buttons, good quality audio output with reasonable output power for the size of the speaker enclosure, and great battery life for several hours of listening on low or middle volume level. That’s why these features are implemented in this work of making multifunction speaker.
Automatické dávkovací zařízení bazénové chemie
Kejík, Jan ; Štůsek, Martin (oponent) ; Zeman, Kryštof (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo navrhnout a zkonstruovat dávkovač bazénové chemie s vlastnostmi, které mají běžně prodávaná zařízení, ale které by bylo možné si pořídit s nižšími náklady než prodávané dávkovače. V úvodní části práce jsou popsány požadavky na kvalitu vody v bazénech a principy jejího zajištění. V navazující části jsou nejprve popsány vlastnosti mikrokontroléru ESP32, který byl vybrán z důvodu dostatečného výkonu, velikosti pamětí a RF konektivity. Dále jsou popsány sondy pH, ORP a snímače teploty použité pro snímání parametrů vody v bazénu. Jsou zde dále rozebrány převodníky snímačů, napájecí zdroje, řízení čerpadel a připojení displeje. Těžištěm práce je popis kompletního konstrukčního řešení zahrnujícího hardwarové, mechanické a softwarové aspekty. Začíná se popisem desky plošných spojů s kompletním schématem zapojení a jeho popisem. V mechanické části je popsáno a znázorněno řešení krabice. Jedná se o vlastní návrh, který byl vyroben s~využitím 3D tisku. Poslední konstrukční částí je software dávkovače, který je tvořen třemi různými softwary: software displeje, firmware mikrokontroléru ESP32 a HTML webové stránky. Popis je zaměřen zvláště na softwarovou architekturu firmware procesoru ESP32, ta má značnou spojitost s následující částí, kde je popsáno jednak lokální uživatelské rozhraní, tak i webová aplikace. Výsledné zařízení bylo vyvinuto do stavu, kdy bylo dobře odzkoušeno a upraveno ovládání z uživatelských rozhraní. Avšak vlastní regulace pH a ORP byly vyzkoušeny jen v simulovaných podmínkách, a proto následujícím krokem by bylo otestování v reálném bazénu pro ověření správnosti algoritmu regulace a také dlouhodobé spolehlivosti zařízení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 183 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.