Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Plasma hydrogenation of hydrothermally grown ZnO micropods
Remeš, Zdeněk ; Aubrechtová Dragounová, Kateřina ; Mičová, J.
The hydrothermally grown ZnO micropods have been placed on grounded stainless-steel holder and exposed to an inductively coupled plasma (ICP) monitored in-situ by optical emission spectroscopy (OES). OES shows the immediate release of oxygen during Ar ion bombardment. The prolonged exposure to hydrogen plasma leads to deterioration of the optical properties as well. The exposure, rf power and hydrogen pressure have been optimized to enhance UV-photoluminescence peak at the wavelength 384 nm related to surface bounded excitons and reduce the defect-related photoluminescence in red spectral range. The strong UV photoluminescence appears just after 1 minute of plasma hydrogenation in a radio frequency plasma discharge with power density 40 W/dm3 and hydrogen pressure 17 Pa.
Optoelectrical characterization of well oriented n-type zno nanorod arrays on p-type GaN templates
Yatskiv, Roman ; Grym, Jan ; Schenk, Antonín ; Vaniš, Jan ; Roesel, David ; Chlupová, Šárka
A heterojunction formed between a single n-type ZnO nanorod and p-type GaN template was successfully prepared by low cost chemical bath deposition technique. Periodic circular patterns were fabricated by focused ion beam etching through poly(methyl methacrylate) mask to control the size, position, and periodicity of the ZnO nanorods. A possible growth mechanism is introduced to explain the growth process of the nanorods. Optical and electrical properties of the heterojunctions were investigated by low temperature photoluminescence spectroscopy and by the measurement of current-voltage (I-V) characteristics. The I-V characteristics were measured by directly contacting single ZnO nanorods with the conductive atomic force microscopy tip. The diode-like rectifying behavior was observed with a turn-on voltage of 2.3 V and the reverse breakdown voltage was 5 V
Příprava a charakterizace materiálů na bázi nanostrukturního křemíku
Šlechta, Miroslav ; Dian, Juraj (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Název práce: Příprava a charakterizace materiálů na bázi nanostrukturního křemíku Autor: Miroslav Šlechta Katedra / Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Juraj Dian, Csc., Katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: Porézní křemík je nanostrukturní materiál na bázi křemíku. Byl připraven anodickým leptáním krystalického křemíku v kyselině fluorovodíkové. Fyzikální a chemické vlastnosti porézního křemíku vyplývají z rozměrů nanokrystalů, které se pohybují v rozmezí jednotek až desítek nanometrů. U nanostrukturního křemíku se, v porovnání s objemovým krystalickým křemíkem, projevují unikátní vlastnosti které závisí na míře kvantového rozměrového jevu a jevech na jeho velkém vnitřním povrchu. Vhodnou volbou použitého křemíkového substrátu, zejména z hlediska vodivosti a krystalografické orientace, a technologických podmínek (zejména složení elektrolytu, doby leptání a proudové hustoty), lze připravit nanostrukturní materiál o různé velikosti pórů - makroporézní, mesoporézní a mikroporézní křemík a o různém zastoupení vazeb Si-O a Si-H. Morfologie a chemické složení povrchu porézního křemíku o něm dovolují uvažovat jako o vhodném materiálu pro oblast aplikací - zvláště senzorů chemických látek a biosenzorů, optoelektroniky a aplikací biomedicínských. Byly připraveny vzorky...