Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
German-Czech meetings in books written by Martin Becker and Jaroslav Rudiš
Mrázková, Tereza ; Glosíková, Viera (vedoucí práce) ; Bučková, Tamara (oponent)
NÁZEV: Německo-česká setkávání v díle Martina Beckera a Jaroslava Rudiše ABSTRAKT: Předmětem této práce je analýza společného díla dvou mladých autorů - německého spisovatele Martina Beckera a jeho českého přítele Jaroslava Rudiše. Část práce se také zabývá jejich životem a jejich tvorbou. Cílem je najít české motivy v díle a životě Martina Beckera a vlivy německé kultury na tvorbu Jaroslava Rudiše, zaměřit se na charakteristické znaky a analýzu jejich společných děl. Ve své práci docházím k závěru, že pobyt v Čechách, zájem o český jazyk a literaturu se odráží v Beckerově díle, stejně jako Rudišova tvorba je ovlivněna jeho zájmem o německé autory, umění, architekturu, historii, němčinu a další. Ve společném díle se pak tyto momenty prolínají a doplňují. KLÍČOVÁ SLOVA: Martin Becker, Jaroslav Rudiš, rozhlasová hra, opereta, povídka, týmová práce, román
German-Czech meetings in books written by Martin Becker and Jaroslav Rudiš
Mrázková, Tereza ; Glosíková, Viera (vedoucí práce) ; Bučková, Tamara (oponent)
Předmětem této práce je analýza společného díla dvou mladých autorů - německého spisovatele Martina Beckera a jeho českého kamaráda Jaroslava Rudiše. Část práce se také zabývá jejich životem a vlastní tvorbou. Cílem je najít české motivy v díle a životě Martina Beckera a vlivy německé kultury na tvorbu Jaroslava Rudiše, zaměřit se na charakteristické znaky a analýzu jejich společných děl. Ve své práci docházím k závěru, že pobyt v Čechách, zájem o český jazyk a literaturu se odráží v Beckerově díle, stejně jako Rudišova tvorba je ovlivněna jeho zájmem o německé autory, umění, architekturu, historii, němčinu a další. Ve společném díle se pak tyto momenty prolínají a doplňují.
„Truchlohra obrácená naruby”: ochotnická parodistická opereta a její místo v lidové zábavě
Čadková, Daniela
Článek pojednává o žánru ochotnické parodistické operety, jehož provozování bylo ve druhé polovině 19. století běžnou součástí spolkových zábav, ochotnických vystoupení a masopustních i silvestrovských merend. Jeho oblibu, specifické rysy, inscenační praxi a parodické postupy demonstrujeme na příkladu parodistické operety Edip král. Tuto parodii Sofoklova Oidipa krále napsal Augustin Nevšímal a zhudebnil ji Roman Nejedlý i Karel Kovařovic.
Opereta Polská krev Oskara Nedbala v dobovém kontextu
Petrdlík, Jiří ; Gabrielová, Jarmila (vedoucí práce) ; Douša, Eduard (oponent) ; Kopecký, Jiří (oponent)
Oskar Nedbal patří mezi nejvýznamnější české hudební osobnosti konce 19. a počátku 20. století. Jeho přínos lze spatřovat nejen v oblasti interpretačního umění a hudebně organizačního úsilí, ale rovněž na poli skladatelském, především díky operetě Polská krev (Polenblut). Disertační práce se kromě nezbytného přehledu pramenů a literatury a nástinu života a díla Oskara Nedbala soustředí na otázku postavení operety Polská krev jak v rámci skladatelovy ostatní tvorby, tak i v širším kontextu vídeňské operety. Zároveň přináší doposud nepublikované informace o nedbalianech z depozitáře divadelního oddělení Národního muzea v Terezíně a ve světle průzkumu těchto pramenů se pokouší definovat základní atributy Nedbalova způsobu práce při kompozici operety Polská krev i dalších významných děl. Nedbalova vrcholná operetní tvorba je ukázkovým příkladem populární hudby vysoké umělecké úrovně, ve které se odráží skladatelův vysoce seriózní kompoziční přístup. Zejména opereta Polská krev dokumentuje Nedbalův záměr klást na tento žánr vyšší umělecký nárok, než jaký byl běžný zejména ve Vídni počátkem 20. století. Abstract: Oskar Nedbal is one of the most important Czech music personalities of the end of 19th and the beginning of 20th century. His contribution can be seen not only in the fields of interpretive art...
German-Czech meetings in books written by Martin Becker and Jaroslav Rudiš
Mrázková, Tereza ; Glosíková, Viera (vedoucí práce) ; Bučková, Tamara (oponent)
NÁZEV: Německo-česká setkávání v díle Martina Beckera a Jaroslava Rudiše ABSTRAKT: Předmětem této práce je analýza společného díla dvou mladých autorů - německého spisovatele Martina Beckera a jeho českého přítele Jaroslava Rudiše. Část práce se také zabývá jejich životem a jejich tvorbou. Cílem je najít české motivy v díle a životě Martina Beckera a vlivy německé kultury na tvorbu Jaroslava Rudiše, zaměřit se na charakteristické znaky a analýzu jejich společných děl. Ve své práci docházím k závěru, že pobyt v Čechách, zájem o český jazyk a literaturu se odráží v Beckerově díle, stejně jako Rudišova tvorba je ovlivněna jeho zájmem o německé autory, umění, architekturu, historii, němčinu a další. Ve společném díle se pak tyto momenty prolínají a doplňují. KLÍČOVÁ SLOVA: Martin Becker, Jaroslav Rudiš, rozhlasová hra, opereta, povídka, týmová práce, román
German-Czech meetings in books written by Martin Becker and Jaroslav Rudiš
Mrázková, Tereza ; Glosíková, Viera (vedoucí práce) ; Bučková, Tamara (oponent)
Předmětem této práce je analýza společného díla dvou mladých autorů - německého spisovatele Martina Beckera a jeho českého kamaráda Jaroslava Rudiše. Část práce se také zabývá jejich životem a vlastní tvorbou. Cílem je najít české motivy v díle a životě Martina Beckera a vlivy německé kultury na tvorbu Jaroslava Rudiše, zaměřit se na charakteristické znaky a analýzu jejich společných děl. Ve své práci docházím k závěru, že pobyt v Čechách, zájem o český jazyk a literaturu se odráží v Beckerově díle, stejně jako Rudišova tvorba je ovlivněna jeho zájmem o německé autory, umění, architekturu, historii, němčinu a další. Ve společném díle se pak tyto momenty prolínají a doplňují.