Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zvuková instalace Kateřiny Šedé v GVUO
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Už jste někdy zkoušeli volat z telefonní budky v Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO)? Zajímá vás, co, nebo kdo se ozve ze sluchátka? Červené telefonní budky jsou součástí nové výstavy Kateřiny Šedé Bedřichovický poledník, kterou autorka uzavírá dlouholetý projekt v obci Bedřichovice s názvem Od nevidím do nevidím (2011–2015). Do pětiletého projektu byli pravidelně zapojováni obyvatelé Bedřichovic, kteří například v roce 2011 performovali v Londýně. Londýn se následně v roce 2015 přenesl do Bedřichovic. Kateřina Šedá totiž nechala postavit na bedřichovickém náměstí jeho ikonické motivy, jako je červený autobus a červené telefonní budky. Interaktivní výstava v Ostravě, která zahrnuje všech 5 projektů spojených s Bedřichovicemi, bude zahájena ve čtvrtek 14. listopadu v 17 hodin. V Domě umění, GVUO bude k vidění do 26. ledna 2020.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zisky 2018 GVUO: Kateřina Šedá - Bedřichovický poledník
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Akce Kateřiny Šedé jsou nepřehlédnutelné (jako poslední uveďme UNES-CO, jímž vloni reprezentovala Českou republiku na mezinárodním bienále architektury v Benátkách). Výstava v GVUO představí jeden z autorčiných časově nejrozsáhlejších projektů, který odstartovala v londýnské Tate Modern (Od nevidím do nevidím, 2011). Zamýšlené pětileté budování svátku v obci dne 3. září završila velkorysou přestavbou bedřichovického náměstí s prvky odkazujícími k slavné Tate Modern, včetně ikon londýnské metropole (Bedřichovice nad Temží, 2015). Výstava významné české autorky je druhým projektem v rámci cyklu Zisky 2018 GVUO, v němž jsou nákupy uměleckých děl do sbírek GVUO chápány nejen jako další číselná položka v přírůstkové knize, ale především jako duchovní zisk nemateriální povahy pro veřejnost.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monograph
Drinková, Kristína ; Svobodová, Adéla (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
The aim of the diploma thesis is the graphic processing of the monographic publication of Kateřina Šedá. In my work I refer to the cooperation of designer, author and curator, with many aspects that influence us in the process of creation and define the result. The work of Kateřina Šedá consists predominantly of participatory actions, often linked to a specific place (excluded locality, housing estate, village), with events, interactions and the experiences of many people being the key output. The aim of the monograph is to provide a clear report on major authorial projects in one comprehensive publication. Considering the quantity, variety and complexity of Kateřina Šedá’s work, the work also includes searching for solutions and systems to process projects to a limited extent.
Výtvarné intervence ve veřejném prostoru a jejich edukační potenciál
DAVIDOVÁ, Eliška
Předložená teoretická diplomová práce se zabývá vybranými uměleckými aktivitami ve veřejném prostoru a nastiňuje jejich edukační využití u žáků základních škol a studentů středních škol. Za tímto účelem jsou nejprve objasněny umělecké směry a pojmy vztahující se k umění ve veřejném prostoru, na které navazuje problematika edukace výtvarné výchovy v současnosti. Práci zakončuje analýza třech soudobých uměleckých aktivit, jež proběhly ve veřejném prostoru v tuzemském prostředí.
Realizace autorského projektu: Role autora, kurátora, instituce, grafického designéra...
Štysová, Anna ; Přidalová, Kateřina (oponent) ; Kögler, Žaneta (vedoucí práce)
Autorská kniha Je to potřeba je kompilací rozhovorů ukazující možné profesní metodiky mezioborové spolupráce předních grafických designérů a kurátorů českého galerijním prostředí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.