Název: Zisky 2018 GVUO: Kateřina Šedá - Bedřichovický poledník
Překlad názvu: Acquisitions 2018 GVUO: Kateřina Šedá – The Bedřichovice Meridian
Autoři: Galerie výtvarného umění v Ostravě
Typ dokumentu: Letáky
Rok: 2019
Jazyk: cze
Klíčová slova: antropogeneze; antropologické disciplíny; antropologie; antropologie antropologie; antropologie hudby; antropologie práva; antropologie sexuality; antropologie umění; antropologie venkova; antropologie výživy; aplikovaná antropologie; archeologická antropologie; biblická antropologie; bilaterální původ; bilineární původ; cargo kulty; Dům umění; ekonomická antropologie; endogamie; etnicita; etnická diskriminace; etnická identita; etnická periférie; etnická stratifikace; etnické bariéry; etnické migrace; etnické skupiny; etnické stereotypy; etnické vztahy; etnické vědomí; etnika; etnobiologie; etnobotanika; etnocentrismus; etnocida; etnogeneze; etnomuzikologie; etnozoologie; evoluce hominidů; evoluce homo sapiens; exogamie; filozofická antropologie; folklor; folkloristika; fyzická antropologie; genocida; historická antropologie; hudební folklor; kanibalismus; Kateřina Šedá; klany; klinická antropologie; kmeny; komparativní religionistika; kriminalistická antropologie; kult předků; kult wudu; kulturní antropologie; kulturní konflikty; kulturní psychiatrie; lidské variace fenotypické; lingvistická antropologie; lékařská antropologie; matrilineární původ; mimozemská antropologie; monogamie; monogenismus; monoteismus; nativní náboženství; námořní antropologie; národnost; národy; obyčeje; obřady životního cyklu; paleoantropologie; panetnicita; patrilineární původ; polygamie; polygenismus; polyteismus; profesní obyčeje; psychologická antropologie; příbuzenský původ; příbuzenství; rasologie; revitalizační hnutí; rituály; rituály konfirmace; rituály plodnosti; rituály přechodu; rituály při porodu; rodové linie; rody; sociální organizace společnosti; somatologie; současné umění; systémy víry; tanec duchů; taneční folklor; telefonní budky; tradiční medicina; urbánní antropologie; výroční obyčeje; Yvona Ferencová; zdobení těla; zisky; zvuková instalace; ancestry cults; annual customs; anthropogeny; anthropology; anthropology disciplines; anthropology of anthropology; anthropology of art; anthropology of countryside; anthropology of history; anthropology of law; anthropology of music; anthropology of nutrition; anthropology of sexuality; applied anthropology; archaeological anthropology; biblical anthropology; bilatelar ancestry; bilinear ancestry; birth rituals; body adornment; cannibalism; cargo cults; clans; clinical anthropology; comparative religion studies; confirmation rituals; criminalistic anthropology; cultural anthropology; cultural conflicts; cultural psychiatry; customs (anthropology); dance folklore; economic anthropology; endogamy; ethnic barriers; ethnic consciousness; ethnic discrimination; ethnic groups; ethnic identity; ethnic migration; ethnic periphery; ethnic relations; ethnic stereotypes; ethnic stratification; ethnicity; ethnics; ethnobiology; ethnobotany; ethnocentrism; ethnocide; ethnogenesis; ethnomusicology; ethnozoology; exogamy; extraterrestrial anthropology; faith systems; fertility rituals; folklore; folklore studies; genocide; ghost dance; hominid evolution; homo sapiens evolution; kinship; life cycle rites; lineages; lines of descent; linguistic anthropology; marine anthropology; matrilinear ancestry; medical anthropology; monogamy; monogenism; monotheism; music folklore; nationality (anthropology); nations; native religion; palaeoanthropology; panethnicity; patrilinear ancestry; phenotypic human variations; philosophical anthropology; physical anthropology; polygamy; polygenism; polytheism; professional customs; psychological anthropology; related ancestry; revitalizing movements; rituals; social organization of society; somatology; theory of races; traditional medicine (anthropology); transition rituals; tribes; urban anthropology; voodoo cult
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Galerie výtvarného umění v Ostravě (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432098


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Kultura > Galerie > Galerie výtvarného umění v Ostravě
Propagační a vzdělávací materiály > Letáky
 Záznam vytvořen dne 2020-09-29, naposledy upraven 2021-03-13.


Plný text:
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Plakát)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Pozvánka)
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet