National Repository of Grey Literature 1,004 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.05 seconds. 
Starověk, středověk a novověk v analýze signálů a obrazů na ÚBMI VUT v Brně
Jan, Jiří
Vyžádaná přednáška se zabývala zpracováním a analýzou signálů a obrazových dat v celé historii ústavu, od založení původní Katedry lékařské elektroniky v pravěku ústavu přes starověký a středověký vývoj, následně pak přes konverzi na moderní Ústav biomedicínského inženýrství v roce 1990, až po výdobytky posledních let. Jde ovšem o výsledek archeologického výzkumu, jenž prezentuje jak některé náhodně nalezené vykopávky, jež – jak autor doufá – vzbudí spíše úsměv, tak i pozdější artefakty které snad mohou být ještě zajímavé i odborně. Náhodně nalezené výsledky aktivit lze ukázat i po velké redukci jen v rychlém sledu; článek tak neobsahuje teoretické rozbory, ba ani rovnice či vzorce a může tak zasloužit výtku nevědeckosti. Podařilo-li se nalézt některé minulé trendy vývoje a ukázat poněkud netradičně, že aspoň část z nich uspěla, a stala se tak podkladem pro trendy budoucí, je zamýšleného účelu dosaženo.
Úvodní slovo ke sborníku konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2023
Kolářová, Jana ; Mézl, Martin ; Němcová, Andrea ; Králík, Martin ; Chmelík, Jiří ; Jakubíček, Roman ; Sekora, Jiří
Ve dnech 11.–13. září 2023 proběhl 15. ročník konference Trendy v biomedicínském inženýrství (TBMI). Hlavním pořadatelem konference byla Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (ČSBMILI). Lokálním pořadatelem konference byl Ústav biomedicínského inženýrství (ÚBMI) Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT). Konference se konala v hotelu Atlantis v blízkosti Brněnské přehrady. Přijelo celkem 79 účastníků, kteří prezentovali 45 příspěvků. Tento příspěvek zastřešuje celý sborník a shrnuje zásadní informace o 15. ročníku TBMI.  
Dance floor as a safe space: interviews with women of Czech club culture
Láska, Timon ; Hroch, Miloš (advisor) ; Turek, Pavel (referee)
The practical bachelor's thesis Dance Floor as a Safe Space: interviews with women in Czech club culture was written as a response to the ongoing debate about safe spaces in club cultures, in which the part of society most affected by the discussion, i.e. women, the queer community and other marginalized groups, rarely get a place to express themselves. The issue is more serious in the context of club cultures and the predominantly specific rave culture because these cultures present themselves as egalitarian cultures without any marginalization based on gender, sex, race, nation, or religion. In addition to gender diversity, the thesis also deals with the issue of safe spaces within club cultures; these two issues are closely and inextricably linked. The theoretical part of the thesis introduces the concepts that relate to the topic from a historical and contemporary context, it deals with the theory of the genre of the journalistic interview, gender and gender stereotyping, safe space, and last but not least club cultures and the rave culture under study. It will also delineate the functioning and differences between the scenes of both cities, Prague and Brno. The practical part of the thesis will present a series of ten interviews with women and non-binary people from the club cultures of Prague...
Architectural study of the sacred building and the Salesian community center in Brno - Líšeň
Radchenko, Mark ; Marek, Jiří (referee) ; Šindlar, Jiljí (advisor)
The task of the diploma thesis is the design of the sacral building of Salesians and community center in Brno – Líšeň. The founder of the Salesian order is the Italian priest John Bosco. The Salesian style stands on three pillars: reason, religion and kindness. It is a style of educational work, based on a preventive system and constant assistance. The Salesian congregation and subsequently the entire complex of the center in the urban district Brno-Líšeň received help from the foundation fund for youth, which he started in 1998 its construction. The proposed facility should cover the remaining needs of visitors and should be accessible to the general public. As a result, an architectural design was created, which includes an object of church with a parish section and a community center. The sacral object has a monumental appearance and its shape consists of a dominant cube standing on a monumental and long base, thus fitting into the contemporary surroundings and reacting to its overall structure. The composition is completed by a high concrete belfry. The entire complex consists of two masses connected by a covered colonnade. The first main mass includes a church with a rectory. The church can accommodate almost three hundred visitors. The parsonage serves as accommodation for the parish priest and other members of the congregation, and has access to the parish atrium. The second part of the complex is the community center with the main space of the multifunctional hall and administration.
Sport hall and its facilities for the elementary school Hudcova 35, Brno
Zálešák, Tomáš ; Klimecký, Martin (referee) ; Gerö, Jiří (advisor)
The assignment of the diploma thesis seamlessly follows on from the previous urban-architectural study, the aim of which was to prepare a proposal for a development area in Medlánky, which will respect the newly proposed spatial plan of the city of Brno. Part of the area under consideration is a parcel with an allocated area for public amenities, this area is directly reserved for the location of a new sports hall. The goal of the diploma thesis was to design a sports hall with a grandstand for 300 spectators, the hall should be used exclusively by Hudcova Elementary School for physical education. In the afternoons, the hall should be used by the public from the surrounding area for hobby groups and recreational sports or professional indoor sports matches.
Sport hall and its facilities for the elementary school Hudcova 35, Brno
Dobeš, Jan ; Klimecký, Martin (referee) ; Gerö, Jiří (advisor)
The assignment of the diploma thesis follows on from the previous urban-architectural study, the aim of which was to design an urban structure that will respect the newly designed spatial plan. In the newly designed spatial plan, an area for public amenities was defined in the area under consideration. The aim of the diploma thesis was to place a sports hall on this defined site. The hall should primarily be used for physical education of pupils from Hudcova primary school. In the afternoon, the hall should also be accessible to the general public. The facility should offer a wide range of sporting activities and the possibility of holding international sporting events.
Brno Skyscraper
Buchta, Václav ; Hybská, Bohumila (referee) ; Sedláček, Michal (advisor)
The architectural study deals with the design of the new tallest building in the territory of the Czech Republic with a height of 200 m. The key aspect of the design is the use of solid wood CLT, GLT in the construction of the skyscraper tube. The work therefore aims to work with wood as a CO2 battery and to influence the architect's attitude towards this material in term of fire and environment. The expression of the exterior is inspired by Brno's functionalist background.
Study New Šámalova
Pasierb, Michal ; Nykodým, Jakub (referee) ; Kosňovský, Michal (advisor)
The aim of the bachelor's thesis is to design Nová Šámalova Street in the former Zbrojovka Brno area. Three variants of the central collector road, including their mutual comparison, are proposed. The main purpose of the design is to meet the need for an urban boulevard due to anticipated construction within the next ten years and its connection to the surrounding road network.
Data Analysis of Heatmap of Brno
Kozubek, Jakub ; Hurta, Martin (referee) ; Mrázek, Vojtěch (advisor)
The thesis deals with the analysis of temperature data for the area of the city of Brno. It is focused on the design and verification of hypotheses for warming and cooling parts of the city. The result of the work are methods for statistical testing and for regression analysis implemented in the Python programming language, the results obtained using these methods and their subsequent interpretation in relation to the originally proposed hypotheses.
Analysis of price-setting factors of rent for appartments in Brno
Jesenská, Mária Ľudmila ; Cupal, Martin (referee) ; Vařechová, Martina (advisor)
This master's thesis focuses on a comprehensive analysis of the real estate market in the area of apartment rentals in Brno, with an emphasis on determining the price-setting factors affecting rental prices and their significant role in setting the rent. The research employs a rigorous methodology and multiple regression analysis to examine the relationships between various variables and rental prices. The aim is to uncover patterns and trends in rental prices across different parts of the city of Brno and provide a detailed insight into the functioning of the real estate market. At the beginning of the research, an extensive dataset of rental apartments is compiled, containing important information about location, floor area, apartment layout, and the structural and technical condition of the apartments. These data will serve as a foundation for a detailed analysis and the identification of patterns and trends in rental prices and the determining factors influencing them.

National Repository of Grey Literature : 1,004 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.