Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Korečkové elevátory
Žák, Zdeněk ; Jonák, Martin (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
Tato rešeršní bakalářská práce pojednává o dopravních zařízeních využívajících jako hlavní dopravní element koreček. Pro upřesnění se jedná o zařízení typu elevátor, dopravník, rypadlo a bagr, včetně příslušných firem vyrábějících tyto zařízení. Dále je práce zaměřena na teoretický a technický přístup k výpočtům, kde v teoretické části se práce zabývá matematickým vyjádřením tvaru hladin a logaritmickou spirálou a v technické části výpočty potřebných pro návrh a určení parametrů zařízení. Poslední částí práce je přehled dopravovaných materiálů.
Design rýpadla
Brza, Lukáš ; Zdařil, Zdeněk (oponent) ; Křenek, Ladislav (vedoucí práce)
Svým návrhem rýpadla pro účely demolice respektuji potřebné požadavky na stroje pro tento účel. Rýpadlo je vybaveno inovačním typem podvozku, které zdokonalí jak mobilitu po demoliční oblasti, tak i viditelnost z kabiny řidiče. Prvky rýpadla, které zefektivní práci na demolici, jsou speciální typy pásů, náprav a kloubového řízení. Pásy dokáží změnit svůj tvar, aby zvýšily stabilitu stroje a aby zvýšili mobilitu po různorodém terénu. Náprava dokáže zvednout či naklonit rýpadlo, že změní úhel pohledu z kabiny řidiče. Této funkce je zapotřebí zejména při demolici vyšších staveb a při nakládání či vykládání z nákladních vozů. Náprava spolu s pásy se přizpůsobuje aktuálním nerovnostem v terénu proto, aby vrchní část rýpadla byla ve vodorovné poloze pro maximální efektivnost stroje při práci. Kloubové řízení je novinkou v oblasti rýpadel. Toto řízení bylo zvoleno kvůli fl exibilnímu transportu po demoličních oblastí. Hlavním záměrem diplomové práce bylo nejen vytvoření nového designu rýpadla, ale hlavně odlišného od ostatních rýpadel na trhu jak po stránce estetické, tak i po stránce technologické.
Zpráva z demonstračního odlovu vodních ploch veřejného lesoparku Stromovka
Blabolil, Petr ; Kolář, Vojtěch ; Bartoň, Daniel
Cílem odlovu byla ukázka lovu ryb za použití různých lovných metod, praktické určení druhů ryb a dalších ulovených vodních živočichů pro studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci kurzu Terénní praxe II. Hlavním účelem byla demonstrace použití lovných metod, používaných pro zjištění rybích společenstev vodních těles. Zjištěné výsledky včetně jejich hodnocení jsou obsahem zprávy.
Design rýpadla
Brza, Lukáš ; Zdařil, Zdeněk (oponent) ; Křenek, Ladislav (vedoucí práce)
Svým návrhem rýpadla pro účely demolice respektuji potřebné požadavky na stroje pro tento účel. Rýpadlo je vybaveno inovačním typem podvozku, které zdokonalí jak mobilitu po demoliční oblasti, tak i viditelnost z kabiny řidiče. Prvky rýpadla, které zefektivní práci na demolici, jsou speciální typy pásů, náprav a kloubového řízení. Pásy dokáží změnit svůj tvar, aby zvýšily stabilitu stroje a aby zvýšili mobilitu po různorodém terénu. Náprava dokáže zvednout či naklonit rýpadlo, že změní úhel pohledu z kabiny řidiče. Této funkce je zapotřebí zejména při demolici vyšších staveb a při nakládání či vykládání z nákladních vozů. Náprava spolu s pásy se přizpůsobuje aktuálním nerovnostem v terénu proto, aby vrchní část rýpadla byla ve vodorovné poloze pro maximální efektivnost stroje při práci. Kloubové řízení je novinkou v oblasti rýpadel. Toto řízení bylo zvoleno kvůli fl exibilnímu transportu po demoličních oblastí. Hlavním záměrem diplomové práce bylo nejen vytvoření nového designu rýpadla, ale hlavně odlišného od ostatních rýpadel na trhu jak po stránce estetické, tak i po stránce technologické.
Korečkové elevátory
Žák, Zdeněk ; Jonák, Martin (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
Tato rešeršní bakalářská práce pojednává o dopravních zařízeních využívajících jako hlavní dopravní element koreček. Pro upřesnění se jedná o zařízení typu elevátor, dopravník, rypadlo a bagr, včetně příslušných firem vyrábějících tyto zařízení. Dále je práce zaměřena na teoretický a technický přístup k výpočtům, kde v teoretické části se práce zabývá matematickým vyjádřením tvaru hladin a logaritmickou spirálou a v technické části výpočty potřebných pro návrh a určení parametrů zařízení. Poslední částí práce je přehled dopravovaných materiálů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.