National Repository of Grey Literature 118 records found  beginprevious107 - 116next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“): Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Dlouhá, Jana ; Dlouhý, Jiří
Metodika je určena pedagogům, kteří chtějí používat při své práci wiki. Seznamuje s prostředím wiki, zabývá se různými možnostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki prostředí i na výběr a instalaci prostředí vlastního včetně některých jeho vylepšení. Do metodiky byla zahrnuta i problematika autorského práva.
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha
Cílem tvorby e-learningových kurzů bylo vytvořit institucionální předpoklady pro interdisciplinární výuku formou e-learningu sdílenou různými VŠ obory a institucemi. Byly vytvořeny metodiky pro tvorby e-learningových projektů, ověřeny specifické nástroje a pedagogické postupy spojené s touto formou výuky. Projekt vytvořil podmínky pro realizaci výuky formou e-learningu především na úrovni vysokých škol, ale je použitelný i pro jiné cílové skupiny. V rámci projektu byla založena široká národní a mezinárodní spolupráce, která je založena na dobrovolnosti, otevřenosti a dostupnosti. CD-ROM obsahuje přílohy.
Motivations and barriers of adult education in the Czech Republic
Ptáčníková, Lucie ; Macáková, Libuše (advisor) ; Bican, Vítězslav (referee)
The aim of this Bachelor Thesis "Motivations and barriers of adult education in the Czech Republic" is to analyze current state of adult education. In the theoretical part are explained main concepts, which are essential to this topic. This work follows a list motivations and barriers according to the literature and other resources that are the "impetus" for adults or "inhibit" education. Practical part was conducted by questionnaires and trying to verify what was uttered in the theoretical part. Questions that respondents were considered, began generally - how respondents perceive education as an investment and what is their view of education. Further verify the widespread notion of andragogy. The other part was of interest to determine whether respondents in the past attended educational activities and what their future plans in this area. At the end of the theoretical and practical part blend and there are listed the most important findings of this Bachelor's thesis.
Education of Health Workers
Škrabánková, Vendula ; Mlčák, Jan (advisor) ; Lešetický, Ondřej (referee)
This thesis deals with the issue of educating helath workers. It describes mainly the legal framework of current situation and touches also the aspects of adults' education, humen resources and the educational system. Based on the teoretical knowledges there is built the methodology for creating educational plan in Hospital Pelhrimov followed by recommendations.
Education of Adults with health disablement
HODOUŠOVÁ, Jana
The subject matter of these bachelor graduation theses is the education of handicapped adults. I have focused the theoretical part on the explanation of some basic concepts such as lifelong learning and study, andragogy, special pedagogy (in the sense of particular types of afflictions and their specifics in relation to education). I have dedicated the applied part of these theses to the description of the target of the theses, the description of research methods, and the description of my results. These are the targets of my research: 1. to learn the further training possibilities for handicapped adults; 2. to learn the evaluation of these further training possibilities by handicapped adults themselves. I have chosen the qualitative type of research, the method of questioning and the technique of the dialogue for the research implementation of my theses. The research took place in non-profit-making organizations which associate handicapped people, or which provide some services for them, in the period from February 2009 to April 2009. For selection of establishments I used the Guidebook Throught Social Services of the City of České Budějovice 2009, this document can be used by handicapped people, if they look for a service. I approached 11 organizations altogether; two of them refused to participate in my research. In research group no 1 there were 35 handicapped people, from 15 to 64 years old. In research group no 2 there were 9 employees of those organizations which provide services for handicapped people in the region of České Budějovice. Research results demonstrate that respondents do not have proper view of further training possibilities for handicapped adults. Most of them were not able to answer my question whether their further training possibilities are sufficient, or not. Other results of my research demonstrate that employees of non-profit-making organizations situated in České Budějovice know about at least one establishment which is engaged in further training of handicapped people. Only one respondent was ignorant. These bachelor graduation theses can be used by educational institutions which offer further training for handicapped people, and by non-profit-making organizations which apply themselves to those people. Furthermore, these theses can be used by The Bureau of Labour in České Budějovice as well.
Education Innovation Possibilities at the Faculty of Management
Kracík, Martin ; Hiršová, Miloslava (advisor) ; Míková, Irena (referee)
This work is divided into two parts -- the theoretical and practical ones. Main intention of the theoretical part was to provide comprehend views of current state of tertiary education in our country. For this purpose, particular chapters dealt with key terms, current problems and selected aspects of tertiary education. The outputs of the educational process, i.e. satisfaction of Czech labour market with graduates and the requirements of this market for graduates were not omitted. Main objective resulting from setting of this work, i.e. searching alternatives that may lead to innovative education at the faculty of management, was implemented within the frame of the practical part. First of all, research targets, research questions, research sample and ways of data processing were specified. The key chapter is the fourth one, presenting and interpreting the data collected. Outputs were assorted in tables or graphs, completed by appropriate comments. Crucial points were summarized in the end of the work. Especially the main research conclusions, benefits acquired from this work, recommendations rised for the faculty management and some other interesting findings.

National Repository of Grey Literature : 118 records found   beginprevious107 - 116next  jump to record: