National Repository of Grey Literature 116 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The proposal for ensurance of financial stability of the firm
Smejkalová, Helena ; Šašek, Martin (referee) ; Zinecker, Marek (advisor)
The first part of master`s thesis deals with proposal for providing a financial stability of a company. Second part is an application of the analysis to a particular company and designs with result in recovery of problematic spheres and improvement which should improve financial circumstances of the company
Evaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement
Tomešková, Dagmar ; Kolářová, Monika (referee) ; Bartoš, Vojtěch (advisor)
The subject of the dissertation is a financial analysis of an enterprise and following overall assessment of financial condition of the company during 2006 - 2009. The design part of the dissertation is focused on development and streamlining of enterprise management and individual proposals are concentrated mainly on optimization of reserves and investment in the area of production technologies.
Evaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement
Bezděková, Markéta ; Jaroš, Jiří (referee) ; Žižlavský, Ondřej (advisor)
This master´s thesis focuses on evaluation financial position on specific company and analyses external and internal company’s surroundings, which influence company’s performance and productivity. The objective is suggestions the concrete recommendations on the basis of detected facts in order to improve financial stability and performance this company.
The Proposal for Ensurance of Financial Stability of the Firm
Lukášová, Klára ; Smolíková, Lenka (referee) ; Zinecker, Marek (advisor)
This thesis asses the financial health of the company in the years 2002 – 2005 at the basis of sesected methods of the financial analysis. It comprieses proposals of possible solutions of identified problems which should result in the improvement of financial situation and ensurance of financial stability of the firm in future years.
Evaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement
Zemková, Klára ; Ohniště, Martin (referee) ; Bartoš, Vojtěch (advisor)
This master’s thesis deals with an evaluation of the financial situation of the company Unistav a.s. in the years 2003 – 2006, using selected methods of financial analysis. It also contains proposals of solutions which lead to improve the company’s situation and secure its financial stability.
The Evaluation the Financial Situation of the Firm
Serebriakov, Vladimir ; Dohnal, Mirko (referee) ; Luňáček, Jiří (advisor)
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti a na rozbor vnějšího a vnitřního okolí firmy, která ovlivňují výkonnost společnosti. Cílem je navrţení opatření na základě zjištěných skutečností tak, aby se posílila finanční stabilita a celková výkonnost společnosti.
Internal and external factors influencing the cost of equity capital
Mokhova, Natalia ; Kožená, Marcela (referee) ; Živělová, Iva (referee) ; Lace, Natalja (referee) ; Zinecker, Marek (advisor)
Náklady vlastního kapitálu, jež jsou ovlivňovány řadou interních a externích činitelů, významným faktorem ovlivňujícím rozhodovací procesy v podnikové sféře. Cílem této disertační práce je na základě primárních a sekundárních dat formulovat původní metodiku řízení nákladů vlastního kapitálu. Zdrojem sekundárních dat je rozsáhlá literární rešerše zahrnující zahraniční a tuzemské vědecké studie a databáze. Primární data, na základě nichž byl zkoumán vztah mezi teoretickými přístupy řízení nákladů vlastního kapitálu a podnikovou praxí, byla získána formou dotazníkového šetření od finančních manažerů působících v podnicích se sídlem na území ČR. Data byla zpracována s využitím statistických metod. Výsledky disertační práce přispívají k hlubšímu porozumění vztahu mezi náklady vlastního kapitálu a jejich determinantů a odhalují rozdíly mezi teorií a manažerskou praxí. Navrhovaná metodika řízení nákladů vlastního kapitálu je určená k použití v podnikové praxi a lze předpokládat její další rozvíjení v rámci navazujících výzkumných aktivit.
Assessment of investment project
Zmeškal, Jakub ; Dostál,, Petr (referee) ; Kocourková, Gabriela (advisor)
The diploma thesis deals with the assessment of financial stability and investment activities in the municipality. It characterizes investments and feasibility study and describes the grant policy of the European Union and the Czech Republic. The diploma thesis also deals with the indicators of financial analysis, describes a specific municipality and assesses its financial stability. It also presents investment projects in the municipality, assesses their effectiveness and proposes further development of the municipality.
The Optimalization of Debts Recovery Procedure
Poláchová, Jana ; Lahoda, Miroslav (referee) ; Musilová, Helena (advisor)
Thesis pursue an aim to introduce reader to problem of unsettled debts, outline way of debts recovering at company ORKÁN plus, s.r.o. (L.t.d.) and draw up system of debts recovering procedure apllicable to consulting companies. Theoretic part of thesis defines a debt, shows certain stages of debt lifetime, and deals with 1) comparison of debts recovery procedure through court process (soud) and through (exekutor) 2) comparison of two basic ways of execution of a decision Analytic part of thesis consist of brief introduction of ORKÁN plus, s.r.o. (L.t.d.) company, analysis of present debts filing system at this company, then analysis of debts amortization and adjusting entries creation from tax and accounting standpoint, as well as analysis of company finance stability with regard to overdue debts. Part called „own proposed solutions“ contents recommended procedures of debts recovery and suggested improvement of present system of debts recovery procedure.
Evaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement
Žalská, Petra ; Žižlavský, Ondřej (referee) ; Bartoš, Vojtěch (advisor)
This bachelor’s thesis deals with an evaluation of the financial situation of the company TAKATA – PETRI PARTS, s. r. o. in years 2004 - 2008, using selected methods of financial analysis. It also contains proposals of solutions which lead to improve the company’s situation and secure its financial stability.

National Repository of Grey Literature : 116 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.