National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Real-time eLearning with direct visual contact
Borecká, Markéta ; Palán, Zdeněk (advisor) ; Beneš, Milan (referee)
This thesis focuses on the issue of eLearning in real time with direct visual contact (RTeL). Since it is a form of education, which in the Czech Republic is not extended, it tries to bring as much information as the author of the theory and practice.
Adult Education and Social Change. Analysis of Interdependence and Relationship between Changes in Society and Education
Sycha, Martin ; Kopecký, Martin (advisor) ; Machalová, Mária (referee) ; Palán, Zdeněk (referee)
Vše se mění. Lidská společnost není a nikdy v historii nebyla stabilní a rigidní strukturou. Naopak je strukturou dynamickou, jež se neustále vyvíjí a mění. Svět se stává stále více a více komplexním a komplikovaným. Můžeme sledovat rychlé a zásadní změny ve všech oblastech života člověka. Často se říká, že právě rychlost, diskontinuita či turbulence jsou hlavními charakteristikami současného světa a společnosti. Cílem mé práce je popsat, jak tyto změny mohou souviset s procesy vzdělávání a učení. Nakolik jsou tyto procesy závislé na sociálních změnách a naopak zda mohou být nástrojem, který další změny přináší. Na problematiku vzájemných závislostí a interdependencí mezi vzděláváním dospělých a sociálními změnami se snažím pohlížet z různých úhlů pohledu. Při zkoumání zvolené problematiky se opírám především o analýzu a komparaci aktuálních politických dokumentů týkajících se této problematiky a teoretičtěji a většinou výrazně kritičtěji zaměřených odborných andragogických, sociologických či pedagogických pramenů. Disertační práce vychází z charakteristiky sociální změny a teorií vývoje společnosti a jejích transformací. V druhé kapitole se pak v teoretické rovině zabývám otázkami oboustranného působení sociálních vlivů a vzdělávání. Rozlišuji zde čtyři odlišné přístupy, skupiny autorů a jejich...
Looking into and Evaluation Quality, Efficiency and Effects of Further Education
Žufanová, Hana ; Beneš, Milan (advisor) ; Palán, Zdeněk (referee) ; Pisoňová, Mária (referee)
Looking into and Evaluation Quallity, Efficiency and Effects of Further Education A thesis centers upon description and comparison of methods that gain a feedback in the field of the quality of further education. It considers both institutions providing further education and institutions/organisations (e.g. schools, offices of public administration) representing source of participants of further education courses. A theoretical part the thesis compares well known methods reporting on the quality and effectivity of further education in a view of both a provider and a customer. A research aims for an analysis of gaining a feedback in the field of further education from 50 providing institutions and 340 institutions/organizations in a role of a customer. Those 340 institutions/organizations include 32 offices of public administrative and another 308 publicly figuring organizations (e.g. schools). This part of the thesis also presents positives and negatives of chosen methods. A conclusion of the thesis summarizes findings and provides recommendations for both surveyed groups.
Looking into and Evaluation Quality, Efficiency and Effects of Further Education
Žufanová, Hana ; Beneš, Milan (advisor) ; Palán, Zdeněk (referee) ; Pisoňová, Mária (referee)
Looking into and Evaluation Quallity, Efficiency and Effects of Further Education A thesis centers upon description and comparison of methods that gain a feedback in the field of the quality of further education. It considers both institutions providing further education and institutions/organisations (e.g. schools, offices of public administration) representing source of participants of further education courses. A theoretical part the thesis compares well known methods reporting on the quality and effectivity of further education in a view of both a provider and a customer. A research aims for an analysis of gaining a feedback in the field of further education from 50 providing institutions and 340 institutions/organizations in a role of a customer. Those 340 institutions/organizations include 32 offices of public administrative and another 308 publicly figuring organizations (e.g. schools). This part of the thesis also presents positives and negatives of chosen methods. A conclusion of the thesis summarizes findings and provides recommendations for both surveyed groups.
Adult Education and Social Change. Analysis of Interdependence and Relationship between Changes in Society and Education
Sycha, Martin ; Kopecký, Martin (advisor) ; Machalová, Mária (referee) ; Palán, Zdeněk (referee)
Vše se mění. Lidská společnost není a nikdy v historii nebyla stabilní a rigidní strukturou. Naopak je strukturou dynamickou, jež se neustále vyvíjí a mění. Svět se stává stále více a více komplexním a komplikovaným. Můžeme sledovat rychlé a zásadní změny ve všech oblastech života člověka. Často se říká, že právě rychlost, diskontinuita či turbulence jsou hlavními charakteristikami současného světa a společnosti. Cílem mé práce je popsat, jak tyto změny mohou souviset s procesy vzdělávání a učení. Nakolik jsou tyto procesy závislé na sociálních změnách a naopak zda mohou být nástrojem, který další změny přináší. Na problematiku vzájemných závislostí a interdependencí mezi vzděláváním dospělých a sociálními změnami se snažím pohlížet z různých úhlů pohledu. Při zkoumání zvolené problematiky se opírám především o analýzu a komparaci aktuálních politických dokumentů týkajících se této problematiky a teoretičtěji a většinou výrazně kritičtěji zaměřených odborných andragogických, sociologických či pedagogických pramenů. Disertační práce vychází z charakteristiky sociální změny a teorií vývoje společnosti a jejích transformací. V druhé kapitole se pak v teoretické rovině zabývám otázkami oboustranného působení sociálních vlivů a vzdělávání. Rozlišuji zde čtyři odlišné přístupy, skupiny autorů a jejich...
Education of adults: approach of Polish andragogues
Pavlů, Jiří ; Beneš, Milan (advisor) ; Mužík, Jaroslav (referee) ; Palán, Zdeněk (referee)
The dissertation work called Education of Adults: Approach of Polish Andragogues, presents the problems of development of the adults education. Those are shown on the example of a country bordering on the Czech Republic - Poland. The work focuses our attention to presentation of theoretical knowledge from the sphere of the education of adults during historical events in 19th & 21th century. By means of the interpretation of views and ideas of education of adults given by pioneers of Polish andragogy, the work makes meeting a number of big names in this field possible. It is a rich and valuable source of information and their influence on the formation and development of the basis of andragogy. Also their participation in establishing and governing public education institutions, theoretical and scientific activities, building traditions have continued up to the present. A part of the work are supplements showing a clearly arranged system of education in Poland. Here we can also find university degrees, annotations of chosen periodicals, a complete list of names of edited titles (1994 - 2006) of the edition Library of Education of Adults. Association of Polish Public Education Workers and Association of Polish Specialists in Further Education can be found here as well. The benefits of the dissertation work...
Real-time eLearning with direct visual contact
Borecká, Markéta ; Beneš, Milan (referee) ; Palán, Zdeněk (advisor)
This thesis focuses on the issue of eLearning in real time with direct visual contact (RTeL). Since it is a form of education, which in the Czech Republic is not extended, it tries to bring as much information as the author of the theory and practice.

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.