National Repository of Grey Literature 95 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Attachment at Children of Mothers with Schizofrenia
Schmiedová, Petra ; Soukupová, Tereza (advisor) ; Goldmann, Petr (referee)
This thesis explores the influence of mother's mental disorder, specifically schizophrenia, on child's attachment in adulthood. In the theoretic part, basic terms of attachment theory are introduced. I describe selected methods of attachment assessment and the associated attachment types or states of mind with respect to attachment. Further on, key information on schizophrenia is presented with an emphasis on impact of schizophrenia on mother - child relationship. The following empiric part explores the form and type of attachment of children with mothers who suffer from schizophrenia and its evolution in time. I was also interested in different strategies the children employ to cope with their mother's illness. Adult Attachment Interview (AAI) is the primary method used in the research, complemented by Experiences in Close Relationships Scale (ECR) and Thematic Apperception Test (TAT). The research results show that attachment of children with schizophrenic mothers tend to be anxious, specifically anxious-avoidant and disoriented-disorganized, more often than in the general population. Mother's illness thus has negative effects on child's attachment.
Using Projective Interview with oncology deseased children
Klasová, Karolína ; Soukupová, Tereza (advisor) ; Goldmann, Petr (referee)
The thesis focuses on a social development of 10-12 years old oncologically ill children, more specifically on a social cognition and relations to objects. Projective interview test evaluated with a SCORS scale has been chosen as a main scientific tool. Theoretical part describes a relationship between an oncological disease and a psychosocial development. It also focuses on an early-adolescence as described in a developmental psychology, brings an explanation of a Projective interview and Westen's interpretative system - Social cognition and object relations scale SCORS. The second part of the thesis consists of a research which verifies the hypothesis that possible differences in the test results of healthy and oncologically ill children could be found. There have not been found any significant differences in a social development of oncologicaly ill children and a control group of healthy children on a quantitative level of statistical analysis. The results of the research can not be situated on a pathological scale and can be thus considered in a norm. Qualitative analysis has discovered differences in a perception of a family, school environment, friends and emotions. Keywords: Oncological diseases at children, psycho-oncology, Projective inteview, SCORS, social deficit and somatically ill persons
Some aspects of psychical and spiritual evolution
Havlinová, Veronika ; Goldmann, Petr (advisor) ; Lachmanová, Kateřina (referee)
The diploma work "Some aspects of psychologic and spirit evolution" tries to track psychological and spiritual development, especially development of a child. The work deals with consequences of a wrong religions formation and outline basic principles of a healthy religions upbringing and teaching.
Hearing parents - deaf child
Čechová, Lucie ; Goldmann, Petr (advisor) ; Soukupová, Tereza (referee)
Digest in English The master thesis called Hearing parents - Deaf child addresses issues concerning the specific situation of hearing parents with a hearing-impaired child. It deals with the main influences affecting what parents experience in this state of affairs. Based on Czech and foreign resources, the thesis specifies both theoretically and practically these influences on parental experiences. Firstly, general aspects which affect experiences in relation to any type of child's disability are introduced, with particular focus on specifics in case of hearing impairment. Secondly, those occurrences are described which parents are confronted with only if they raise a hearing-impaired child. The theoretical part deals with the etiology of hearing impairment and with abnormal features in child development, with emphasis on the field of communication. Further, it pursues the subjects of education and cochlear implants. Feelings and experiences of families with deaf children are also explored. Moreover, the system of care for children with hearing impairment and their families is examined. Finally, a short overview of the life of the Deaf is presented. In the practical part, the results gained from an analysis of six interviews with parents are presented. This part attempts to record how the parents of deaf...
Test solution of Rey-Osterrieth figure by twelve years old children
Šplíchalová, Markéta ; Soukupová, Tereza (advisor) ; Goldmann, Petr (referee)
The diploma thesis looks at the Rey-Osterrieth figure, its form, administration and its evaluation methods. The thesis describes the administration and test evaluation methods in single Czech manual made by M. Košč and J. Novák and also other used ways of scoring. The thesis attempt to present J.E. Meyers and K. R. Meyers scoring method that is also used by some Czech psychologists. The thesis deals with psychometric attributes of the test as well with emphasis on current available testing standards. One part of the thesis describes the development of some psychological functions by 12 years old children especially in relationship to abilities which are detected by Rey-Osterrieth figure. In practical part of the thesis is presented the main research which deals with procedure of making the test by twelve year old. The tests were evaluated by both mentioned methods with interpretation and analysis of its results. The thesis also looks at new preliminary standards for this age group. The test was also compared with individual results made by Číselný čtverec test.
Rey-Osterrieth Complex Figure Test in ten-year-old children
Ondřejková, Žaneta ; Soukupová, Tereza (advisor) ; Goldmann, Petr (referee)
The thesis discusses the psychological test called Rey-Osterrieth complex figure (ROCF) and focuses on the possibilities of its use in ten-year-old children. The objective of this study was to describe how ten-year-old children process TKF in all its parts (copy, recall, delayed recall) in quantitative and qualitative terms. The thesis is divided into a theoretical part and an empirical part. Theoretical part consists of the psychological characteristics of the developmental period of ten-year-old child giving emphasis to cognitive development, then the test TKF and its utilization in children. Utilization of ROCF in children with specific learning disabilities is also an important component of the theoretical part. In the empirical part itself is presented, which is based on the research process TKF with ten children. Due to the nature of the data obtained were selected quantitative processing. They were designed to approximate the standard for this age group, extended test administration in children and the results were compared with a group of children with specific learning disabilities and psychological test called the Trail Making Test.
Thematic Apperception test in drug users
Slavíčková, Tereza ; Goldmann, Petr (advisor) ; Soukupová, Tereza (referee)
SLAVÍČKOVÁ, T. Tématicko apercepční test u uživatelů drog. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012. 140 s. Diplomová práce. Diplomová práce měla za cíl odhalit specifika použití TAT u problémových a závislých uživatelů drog a na základě srovnání s výsledky, kterých v testu dosáhla kontrolní skupina, přinést evidenci pro zhodnocení diagnostického potenciálu TAT u uživatelů drog. Výzkumné šetření bylo provedeno v Kolíně na klientech nízkoprahového kontaktního centra, které poskytuje služby harm reduction skryté populaci uživatelů nealkoholových drog. Těžiště výzkumu bezprostředně souvisí s metodou analýzy příběhů, jejichž vyprávění bylo u probandů vyvoláno předložením tabulí TAT. K analýze příběhů byl použit psychometricky zakotvený skórovací systém SCORS (Social Cognition - Object Relation Scale) současného amerického autora D. Westena. Použití TAT u uživatelů drog tak bylo zaměřeno na zhodnocení úrovně jejich fungování v sociálních vztazích. Metodologický princip diplomové práce tkví v induktivním usuzování a statistickém zpracování dat. Způsob zpracování dat, který je až na několik oblastí výhradně v režii kvantitativních metod, spolu s dostatečně velkým souborem zkoumaných osob umožňuje zobecnění důležitých rozdílů ve výsledcích TAT u výzkumné a kontrolní skupiny. V rámci analýzy...

National Repository of Grey Literature : 95 records found   previous11 - 20nextend  jump to record: