National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Concrete poetry in the literary communication in the foreign language teaching
Divišová, Lucie ; Mocná, Dagmar (advisor) ; Křivánek, Vladimír (referee) ; Hník, Ondřej (referee)
Disertační práce Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka Mgr. Lucie Divišová ABSTRACT We have formulated the research problem in the doctoral thesis called Concrete poetry in the literary communication in the foreign language teaching as a problem of reception of concrete poetry which is a distinctive and atypical poetry genre as well as its potential integration into the teaching of French as a foreign language to specific groups of university students. In the end we change the subject from the substantive theory which says something just about the reception of concrete poetry in students in question in particular conditions (in four specific groups of university students) to formal theory (which says something about the phenomenon itself; how and why the concrete poetry deepens relationship to the foreign language as well as to its linguistic and literary aspect, and about the contribution of the integration of the poetic, or the more precisely literary text into the foreign language teaching in general). The aim of our action research is to contribute to the extension of the expert knowledge which in our case consists in combining literary-scientific knowledge with the topic of concrete poetry and a didactic and theoretic knowledge and subsequently in transformation of this...
Krizový management ve vybrané organizaci
DIVIŠOVÁ, Lucie
This thesis deals with analysis of the crisis management in company and it is focused on occupational health and safety.
Remuneration in chosen enterprise
DIVIŠOVÁ, Lucie
The aim of the bachelor work is the analysis of the current reward system of workers in chosen enterprise and based on discovered information make suggestion of changes to improve the management of remuneration. This work contains the basic information about enterprise, its history and its organization chart. Then work contains analysis of the reward system and analysis of the development of average wages in years 2006 - 2011. In the end of work are made suggestion of changes, which can help to improve motivation of workers, existing reward system in company and competitive ability of company on the labour market.
The concept of housing policy at a municipal level
Divišová, Lucie ; Toth, Petr (advisor) ; Mizerová, Ivana (referee)
This paper analyzes the concept of housing policy at a municipal level. It looks at current status of areas in the Czech Republic in relation to their housing provision and individual stakeholders' roles in this process. The key role is played by the government and its influence of housing policy through legislation. Various general as well as individual areas' issues are explored and solutions discussed. One example outlines detailed analysis of a situation in a specific area of the country.The analysis was conducted based on current data provided by the Ministry of Local Development and the local council and a research conducted by the author. The aim is to define and analyze current housing policy in the Czech Republic and discuss potential solutions.
Úloha českých bank v úvěrování retailové klientely a analýza vývoje zadluženosti domácností v ČR
Divišová, Lucie ; Bakulová, Stanislava (advisor) ; Bauerová, Jarmila (referee)
Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj a současný stav zadluženosti českých domácností. Před vlastním rozborem zadluženosti domácností jsou v rámci druhé kapitoly podrobně představeny úvěrové produkty, které jsou nabízeny retailovému klientovi na českém finančním trhu a které úzce souvisí se zadlužováním domácností. Analýza vývoje zadluženosti domácností v ČR, která je součástí třetí kapitoly, je rozdělena na rozbor zadluženosti domácností vůči bankovnímu a vůči nebankovnímu sektoru. V této kapitole jsou rovněž zmíněny příčiny růstu zadluženosti domácností, možná hrozící rizika z rostoucího vývoje zadluženosti, působení úvěrových registrů v ČR a problematika nesplácených úvěrů ze strany klienta. Obsahem závěrečné kapitoly je komparace zadluženosti domácností v ČR a v EU.

See also: similar author names
6 DIVIŠOVÁ, Lucie
1 Divišová, L.
1 Divišová, Lada
1 Divišová, Lenka
2 Divišová, Ludmila
2 Divišová, Ludvika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.