Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  začátekpředchozí15 - 24  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a Německu: sborník příspěvků z konference : Praha 27. února 2013
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ; Goethe Institut
Konference byla zaměřena na zvyšování atraktivity kulturních institucí pro mladou generaci, usnadnění přístupu dětí a mladých k umění a ke kultuře a na rozvoj uměleckého vzdělávání v obou zemích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí: Praha 22.-23. září 2011 : sborník příspěvků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ; Ministerstvo kultury ČR ; Doležalová, Kateřina
Konference se zabývala dostupností uměleckého vzdělávání a jeho kvalitou. Byly uvedeny příklady dobré praxe a projekty kulturních institucí zaměřené na mimoškolní umělecké vzdělávání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva za rok 2016 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Poppová, Anna ; Bargel, Robert
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva za rok 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva za rok 2014 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; Gregoriniová, Jindřiška
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; Klementová, Kateřina
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kultura České republiky v číslech 2008: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydanéné publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návrat k Oslu a stínu. Satirické drama v dobovém kontextu.
Pečenková, Aneta ; Merhaut, Luboš (vedoucí práce) ; Wiendl, Jan (oponent)
Satirické drama Osel a stín bylo představeno v souvislostech politického, literárního a divadelního dění roku 1933. Dobový kontext byl skládán a utvářen komentáři V+W k vlastní tvorbě (v časopisu Vest pocket revue, v jiných periodikách a v korespondenci z let 1945-1962), dobovou publicistikou, kritikou, jinými literárními i neliterárními texty a dále také zprostředkován sekundární literaturou z první a druhé poloviny dvacátého století i ze současnosti. Kaleidoskopickým ztvárněním vznikalo nové uspořádání, v němž byl Osel a stín stále ponecháván svému přirozenému prostředí: scenerii jazzové, literárně i výtvarně avantgardní, ovlivněné němou groteskou, cirkusovým klaunstvím a kabaretním vystupováním. Pozornost byla věnována proměnám komiky V+W (postupu od humoru tzv. bezpředmětného k vlastní politické satiře) a možnostem a mezím politické satiry: jejímu hodnocení, postupům a také, konkrétněji, intertextuálním odkazům. Tento literární i neliterární prostor byl dále rozšířen o rozměr ekonomického a politicko-mocenského pole. Bylo poukázáno na kulturně i ekonomicky vysoký status Osvobozeného divadla a nahlédnuto na proces proměny z původně experimentálního divadla k profesionálnímu divadelnímu souboru. Události tzv. velkých dějin roku 1933 byly konfrontovány s dramatickým ztvárněním v Oslu a stínu, v...
Umění a podnikání: Kreativní inkubátory
Mitošinková, Barbora ; SULŽENKO, Jiří (vedoucí práce) ; ŽÁKOVÁ, Eva (oponent)
Nové modely financování kulturních a kreativních projektů jsou intenzivně diskutovaným tématem napříč spektrem všech v kultuře zainteresovaných aktérů: mezi manažery, umělci, studenty, výzkumníky, akademiky, státní správou na všech úrovních, atd. Diplomová práce proto zkoumá téma navazování spolupráce mezi umělci - jednotlivci či institucemi - a sektorem soukromého podnikání. Práce rozebírá možné formy spolupráce (sponzorství, dárcovství, firemní filantropie, propojující platformy, umělecké intervence) a podrobně se věnuje kreativním inkubátorům, jako perspektivní možnosti propojení kulturně-kreativního odvětví a privátní, podnikatelské sféry. Povaha a potenciál tohoto vztahu je následně analyzován na případech vznikajících i již fungujících kreativních inkubátorů v České republice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   začátekpředchozí15 - 24  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.