Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti ergoterapeutické intervence u onkologicky nemocných
Bejdlová, Dagmar ; Sládková, Petra (vedoucí práce) ; Svěcená, Kateřina (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Dagmar Bejdlová Vedoucí práce: MUDr. Petra Sládková, Ph.D. Název bakalářské práce: Možnosti ergoterapeutické intervence u onkologicky nemocných Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku onkologicky nemocných a představit možnosti ergoterapeutické intervence v onkologii. V teoretické části bakalářské práce je zpracován přehled nejdůležitějších pojmů z oblasti onkologie. Jsou zde nastíněny jednotlivé typy léčby v onkologii včetně jejich nežádoucích účinků. Také jsou zde uvedeny nejčastější onkologické diagnózy v České republice a ve světě. Dále jsou v práci popsány obecné možnosti rehabilitační péče u osob se zhoubnými nádory. Další část je pak zaměřena přímo na ergoterapeutickou intervenci v onkologii. Praktická část je věnována vytvoření informačního materiálu o možnostech ergoterapie v onkologii. Je primárně určen pro laiky, ale jako prvotní zdroj informací o ergoterapii může dobře sloužit i odborníkům pracujícím v onkologii. Klíčová slova: ergoterapie ergoterapeutická intervence rehabilitace v onkologii ergoterapie v onkologii onkologie zhoubný nádor
Možnosti ergoterapeutické intervence u onkologicky nemocných
Bejdlová, Dagmar ; Sládková, Petra (vedoucí práce) ; Uhlířová, Jaromíra (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Dagmar Bejdlová Vedoucí práce: MUDr. Petra Sládková, Ph.D. Název bakalářské práce: Možnosti ergoterapeutické intervence u onkologicky nemocných Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku onkologicky nemocných a představit možnosti ergoterapeutické intervence v onkologii. V teoretické části bakalářské práce je zpracován přehled nejdůležitějších pojmů z oblasti onkologie. Jsou zde nastíněny jednotlivé typy léčby v onkologii včetně jejich nežádoucích účinků. Také jsou zde uvedeny nejčastější onkologické diagnózy v České republice a ve světě. Dále jsou v práci popsány obecné možnosti rehabilitační péče u osob se zhoubnými nádory. Další část je pak zaměřena přímo na ergoterapeutickou intervenci v onkologii. Praktická část je věnována vytvoření informačního materiálu o možnostech ergoterapie v onkologii. Je primárně určen pro laiky, ale jako prvotní zdroj informací o ergoterapii může dobře sloužit i odborníkům pracujícím v onkologii. Klíčová slova: ergoterapie ergoterapeutická intervence rehabilitace v onkologii ergoterapie v onkologii onkologie zhoubný nádor
Možnosti ergoterapeutické intervence u onkologicky nemocných
Bejdlová, Dagmar ; Sládková, Petra (vedoucí práce) ; Svěcená, Kateřina (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Dagmar Bejdlová Vedoucí práce: MUDr. Petra Sládková, Ph.D. Název bakalářské práce: Možnosti ergoterapeutické intervence u onkologicky nemocných Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku onkologicky nemocných a představit možnosti ergoterapeutické intervence v onkologii. V teoretické části bakalářské práce je zpracován přehled nejdůležitějších pojmů z oblasti onkologie. Jsou zde nastíněny jednotlivé typy léčby v onkologii včetně jejich nežádoucích účinků. Také jsou zde uvedeny nejčastější onkologické diagnózy v České republice a ve světě. Dále jsou v práci popsány obecné možnosti rehabilitační péče u osob se zhoubnými nádory. Další část je pak zaměřena přímo na ergoterapeutickou intervenci v onkologii. Praktická část je věnována vytvoření informačního materiálu o možnostech ergoterapie v onkologii. Je primárně určen pro laiky, ale jako prvotní zdroj informací o ergoterapii může dobře sloužit i odborníkům pracujícím v onkologii. Klíčová slova: ergoterapie ergoterapeutická intervence rehabilitace v onkologii ergoterapie v onkologii onkologie zhoubný nádor
Možnosti ergoterapeutické intervence u onkologicky nemocných
Bejdlová, Dagmar ; Sládková, Petra (vedoucí práce) ; Uhlířová, Jaromíra (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Dagmar Bejdlová Vedoucí práce: MUDr. Petra Sládková, Ph.D. Název bakalářské práce: Možnosti ergoterapeutické intervence u onkologicky nemocných Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku onkologicky nemocných a představit možnosti ergoterapeutické intervence v onkologii. V teoretické části bakalářské práce je zpracován přehled nejdůležitějších pojmů z oblasti onkologie. Jsou zde nastíněny jednotlivé typy léčby v onkologii včetně jejich nežádoucích účinků. Také jsou zde uvedeny nejčastější onkologické diagnózy v České republice a ve světě. Dále jsou v práci popsány obecné možnosti rehabilitační péče u osob se zhoubnými nádory. Další část je pak zaměřena přímo na ergoterapeutickou intervenci v onkologii. Praktická část je věnována vytvoření informačního materiálu o možnostech ergoterapie v onkologii. Je primárně určen pro laiky, ale jako prvotní zdroj informací o ergoterapii může dobře sloužit i odborníkům pracujícím v onkologii. Klíčová slova: ergoterapie ergoterapeutická intervence rehabilitace v onkologii ergoterapie v onkologii onkologie zhoubný nádor

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.