Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Deformačně napěťová analýza membránové spojky
Sýkora, Tomáš ; Prokop, Aleš (oponent) ; Řehák, Kamil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou membránové spojky s různými tvary membrány a při různých provozních podmínkách. Tyto spojky jsou díky své pružné membráně schopny přenášet krouticí moment i při nesouososti spojovaných hřídelí, avšak příliš velká nesouosost je jednou z jejich nejčastějších příčin poruch. Z tohoto důvodu je nutné už při návrhu vymezit kritické oblasti spojky a správnou optimalizací tyto oblasti redukovat. Za tímto účelem je vytvořen geometrický a následně i výpočtový model membránové spojky pro simulace pomocí MKP softwaru Ansys Workbench. Na začátku je stanoven výchozí tvar membrány a dle výsledků jednotlivých simulací je tvar postupně optimalizován. Závěrem práce jsou na základě rozložení redukovaného napětí v membráně porovnány a vyhodnoceny výsledky jednotlivých optimalizací.
Application of Modern Technologies for a Design of Disc Coupling Production
Varhaníková, Alžbeta ; Varhaník, Matúš (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the design of disc coupling and its production by using 3D printing technology. Model of disc coupling and this thesis are supposed to serve as teaching equipment for students at Secondary vocational schools. The theory section contains the essay of shaft couplings with a detailed description of disc coupling, characteristic of individual methods of Rapid Prototyping technology and materials suitable for 3D printing. The experimental section is dedicated to the calculation and construction design of disc coupling and its production using the Fused Deposition Modeling method. The thesis also contains a description of post-production processing and assembly. The attachments of the thesis consist of assembly mechanical drawing and production mechanical drawing of drive disc.
Deformačně napěťová analýza membránové spojky
Sýkora, Tomáš ; Prokop, Aleš (oponent) ; Řehák, Kamil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou membránové spojky s různými tvary membrány a při různých provozních podmínkách. Tyto spojky jsou díky své pružné membráně schopny přenášet krouticí moment i při nesouososti spojovaných hřídelí, avšak příliš velká nesouosost je jednou z jejich nejčastějších příčin poruch. Z tohoto důvodu je nutné už při návrhu vymezit kritické oblasti spojky a správnou optimalizací tyto oblasti redukovat. Za tímto účelem je vytvořen geometrický a následně i výpočtový model membránové spojky pro simulace pomocí MKP softwaru Ansys Workbench. Na začátku je stanoven výchozí tvar membrány a dle výsledků jednotlivých simulací je tvar postupně optimalizován. Závěrem práce jsou na základě rozložení redukovaného napětí v membráně porovnány a vyhodnoceny výsledky jednotlivých optimalizací.
Application of Modern Technologies for a Design of Disc Coupling Production
Varhaníková, Alžbeta ; Varhaník, Matúš (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the design of disc coupling and its production by using 3D printing technology. Model of disc coupling and this thesis are supposed to serve as teaching equipment for students at Secondary vocational schools. The theory section contains the essay of shaft couplings with a detailed description of disc coupling, characteristic of individual methods of Rapid Prototyping technology and materials suitable for 3D printing. The experimental section is dedicated to the calculation and construction design of disc coupling and its production using the Fused Deposition Modeling method. The thesis also contains a description of post-production processing and assembly. The attachments of the thesis consist of assembly mechanical drawing and production mechanical drawing of drive disc.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.