Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Umělecká díla zasvěcená sv. Aloisi z Gonzagy v Čechách
Micková, Natálie ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Vymazalová, Marie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vyhledáním a popisem výtvarných a stavebních uměleckých děl, která jsou zasvěcena sv. Aloisi z Gonzagy v Čechách, a kontextuálním dobovým a ikonografickým výtvarným zobrazením sv. Aloise ve vztahu k zásadním mezníkům a okamžikům jeho života.
Dům umění
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma s objektem Domu umění, jeho historií od renesance po současnost a s muzejními expozicemi, které jsou v něm umístěny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Malířská výzdoba kostela sv. Markéty v Břevnově
Mádl, Martin
Článek je věnován vnitřní malířské výzdobě kostela sv. Markéty v Praze – Břevnově. Zabývá se především problematikou vztahu maleb a architektury a ikonografií ve vztahu ke spiritualitě benediktinského řádu.
Anteeat Virtus Virtutem Fama sequitur. The Paintings Decorating the Apartments in the Chateau Troja in Prague
Mádl, Martin
The article is devoted to the painterly decoration of the chateau Troja, which has been built by count Wenzel Adalbert of Sternberg near Prague. It is especially focused on the authorship, iconography and patterns of the ceiling painting in the two apartments in the basement of the chateau.
Technologie a techniky závěsného obrazu v období baroka jako inspirační zdroj pro vizuální interpretaci.
BUČKOVÁ, Michaela
Tato diplomová práce se bude zabývat malířskou, technologickou výstavbou závěsného obrazu v období baroka a bude inspiračním zdrojem pro vizuální interpretaci. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá technologiemi barokní malby na závěsném obrazu a malířskými technikami té doby. Klíčovou postavou bude studium díla Karla Škréty. Nedílnou součástí budou teoretické a technologické poznatky předních restaurátorů. Na základě jejich poznání bude aplikován technologický postup ve vlastní tvorbě, která je součástí praktické části.
České barokní umění - Hospital Kuks
MĚŠŤANOVÁ, Šárka
Diplomová práce se v teoretické části zabývá životy a díly nejvýznamnějších barokních umělců a architektů se stručným popisem jimi vytvořených památek na zakázky mecenášů umění pocházejících z řad šlechty i církevních hodnostářů. V části praktické se pak práce zabývá Kukským areálem, lázněmi a hospitálem, jeho historickou, uměleckou i užitou hodnotou, životem pacientů a jejich ošetřovatelů v hospitálu a současnou situací s obnovou a revitalizací hospitálu a Betléma, který ke Kuksu neodmyslitelně patří. Nedílnou součástí diplomové práce je také seznámení s osobností F. A. hraběte Šporka, zadavatele stavby a mužem, který byl vizionářem a významnou osobou podporující umělce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.