Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Adaptace dětí v mateřské škole v hodnocení rodičů a pedagogů
Zuntová, Klára ; Loudová Stralczynská, Barbora (vedoucí práce) ; Ferklová, Alžběta (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou adaptace dětí v mateřské škole, a to především z pohledu rodičů a pedagogů. Cílem diplomové práce je zpracovat relevantní teoretické rámce a východiska týkající se adaptace v předškolním vzdělávání a v empirickém šetření reflektovat problematiku adaptace skrze případovou studii jedné mateřské školy. V závěru jsou formulována doporučení pro další rozvoj pedagogické práce vybrané mateřské školy směrující k podpoře adaptačních procesů dětí, které zahajují docházku do předškolního vzdělávání. Teoretická část se orientuje nejprve na vymezení základních termínů týkajících se průběhu adaptačního období a socializace dítěte v předškolním věku. Dále řeší legislativní dokumenty, o které se proces adaptace opírá. V poslední části je vymezena problematika komunikace, spolupráce a psychosociálních potřeb dítěte, kterým je žádoucí věnovat pozornost specificky v tomto období. Designem výzkumu v empirické části je případová studie jedné mateřská školy. Šetření se zaměřuje na analýzu očekávání, zkušeností a hodnocení průběhu a výsledku adaptačního období z pohledu rodičů a pedagogů ve vybrané mateřské škole. Klíčovým nástrojem sběru dat je dotazníkové šetření mezi rodiči a následně vedené polostrukturované rozhovory s pedagogy a rodiči. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že...

Viz též: podobná jména autorů
2 ZUNTOVÁ, Kateřina
2 Zuntová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.