Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  předchozí11 - 13  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Biochemické motody jako nástroj pro studium proteinů v reprodukci
Postlerová, Pavla ; Zigo, Michal ; Pohlová, Alžběta ; Jonáková, Věra
Studium molekulárních mechanismů rerodukce je důležité pro pochopení tohoto děje. pro extrakci proteinů ze spermií využíváme různé přístupy a specializované kity, které izolují proteiny z různých částí a povrchu spermatické buňky. Proteiny z reprodukčních tekutin dělíme pomocí chromatografických metod. Charakterizaci a porovnání proteinů získaných odlišnými extrakčními metodami nebo proteinů různých savčích druhů a proteinů spermií, které jsou v rozdílných stádiích svého vývoje, provádíme pomocí SDS a 2D elektroforézy. Elektroforeticky separované proteiny přenesené na NC membránu využíváme pro detekci pomocí protilátek nebo k vazebnýcm studiím s biotinem značenými ligandy. Izolace proteinů z reprodukčních tkání a tekutin a jejich detekce pomocí protilátek je nezbytná pro určení původu proteinů reprodukčního traktu. Lokalizace proteinů na povrchu a uvnitř spermatických buněk a v sekreční tkáni reprodukčních orgánů studujeme pomocé imunofluorescenční mikroskopie. Cílená izolace určitých proteinů spermatické buňky, jejich lokalizace na spermiích nebo v tekutinách a tkáních reprodukčního traktu slouží jako nepostradatelné nástroje pro studium molekulárních mechanismů reprodukčního procesu.
Panel of monoclonal antibodies – alternative tool For monitoring of sperm–zona pellucida receptors localization and identification
Zigo, Michal ; Dorosh, Andriy ; Pohlová, Alžběta ; Jonáková, Věra ; Šulc, Miroslav ; Maňásková-Postlerová, Pavla
Primary binding of the sperm to the zona pellucida (ZP) is one of the many steps necessary for successful fertilization in all sexually reproducing species. Sperm bind ZP by means of membrane receptors which recognize carbohydrate moieties on ZP glycoproteins according to a well-precised sequential process. Primary-binding receptors are localized throughout the acrosomal region of the sperm surface of which many have been disclosed in various mammals. For the monitoring sperm-zona pellucida receptors in terms of localization and characterization - panel of monoclonal antibodies against proteins from the sperm surface was prepared. Antibodies were screened by immunofluorescence and Western blotting for protein localizations and competence of antibodies, respectively. Antibodies recognizing proteins localized on the sperm head and simultaneously detected by Western blot were further studied by means of immunolocalization in reproductive tissues and fluids, binding to ZP, immunoprecipitation and protein identification using MS analysis. Out of 17 prepared antibodies, 8 antibodies were simultaneously recognizing proteins localized on the sperm head and detecting proteins of interest by Western blotting. Further only 3 antibodies recognized proteins which also coincided in binding to ZP. These 3 antibodies were used for immunoprecipitation, and further protein identification of immunoprecipitates revealed that the antibodies distinguish acrosin precursor, RAB2A protein, and lactadherin P47. Acrosin and lactadherin P47 have been already detected on the sperm surface and their physiological functions in reproduction have been proposed. To our knowledge, this is the first time RAB2A has been found on the surface of sperm and its physiological function in the process of fertilization remains undisclosed.
Financial analysis of a company Choceňská mlékárna, s.r.o.
Zigo, Michal ; Špička, Jindřich (vedoucí práce) ; Klečka, Jiří (oponent)
Bakalářská práce hodnotí finanční pozici podniku Choceňská mlékárna, s. r. o. pomocí nástrojů finanční analýzy jako jsou - horizontální a vertikální analýza, soustava paralelních a pyramidálních ukazatelů, bonitní a bankrotní modely, ekonimická přidaná hodnota, a to v časovém horizontu pěti let. Teoreticko-metodologická část pojednává jednak o finanční analýze jako nástroji hodnocení finanční pozice a dále vymezuje použité aparáty hodnocení. Praktická část zahrnuje popis analyzovaného podniku a výstupy finanční analýzy. V závěru jsou zhodnocené výsledky a vyslovené doporučení pro další pozitivní vývoj společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   předchozí11 - 13  přejít na záznam: