Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Činnost charitativních organizací katolické církve. Porovnání s ostatními organizacemi
Zídek, Daniel ; Eliáš, Vojtěch (vedoucí práce) ; Bartůšková, Ludmila (oponent)
Magisterská práce na téma "Činnost charitativních organizací katolické církve, porovnání s ostatními organizacemi" má za cíl představit charitu jako takovou. Pojednává o sociálním působení církví v ČR, popisuje službu potřebným a uvádí seznam registrovaných církví, které se profesionálně angažují v sociální oblasti. Zejména pojednává o Charitě Česká republika. Zaměřuje se hlavně na diecézní charity v české provincii, mezi něž patří: Diecézní charita České Budějovice, Diecézní katolická charita Hradec Králové, Diecézní charita Litoměřice, Diecézní charita Plzeň, Arcidiecézní charita Praha a Řeckokatolická charita. Analýza nebyla vymezena jen oblastí jednotlivých arcidiecézních, diecézních anebo oblastních či farních charit, ale také typem poskytovaných služeb (humanitní rozvojová pomoc, sociálně právní poradna, chráněné dílny, probační systém, domovy důchodců apod.), ale též typologií lidí, o které se jednotlivé charity starají (bezdomovci, bývalí trestanci, ženy v nouzi a jejich děti aj.). Práce je pro přehlednost uspořádána systematicky dle abecedy. Tato práce se snaží vytvořit současný souhrnný přehled činností charitativních organizací katolické církve v české provincii a vyhodnotit, jak tyto činnosti odpovídají požadavkům regionů. Chce sloužit nejen jako zdroj důležitých informací, ale chce i poskytnout...
Adopce na dálku - výzkum činnosti Arcidiecézní charity Praha
Zídek, Daniel ; Eliáš, Vojtěch (vedoucí práce) ; Mrňávek, Tomáš (oponent)
Resumé V bakalářské práci Výzkum činnosti Arcidiecézní charity Praha se zaměřením na projekt Adopce na dálku® jsem se pokusil podat informace o činnosti této charity a o zpřístupnění vzdělání dětem z rozvojových zemí, který projekt Adopce na dálku® zajišťuje. Chtěl jsem svým výzkumem upozornit na důležitost práce charity, která přináší nejen finanční pomoc druhým, ale také směřuje k vytvoření pouta solidarity. Dochází tak k porozumění mezi lidmi a k prohlubování nové sociální citlivosti vůči lidem, kteří mají odlišnou kulturu. Prvky globalizace mají za následek, že ne každý člověk je schopen reagovat na nové situace a podmínky. Někteří lidé se ocitají mimo společnost, ztrácejí perspektivu, uplatnění. Tak dochází k paradoxu, že prosperita na jedné straně světa může způsobit naprostou chudobu na straně druhé. I když nikdy nebude existovat rovnost mezi lidmi, přesto je důležitá solidarita s bližními. Důležitá je pomoc lidem ve formě investice do jejich budoucnosti, tj. do vzdělání, které povede k větší samostatnosti a soběstačnosti. Jedině tak se zmírní propastné rozdíly mezi zeměmi vyspělými a nejchudšími, sníží se negramotnost, neboť pouze člověk vzdělaný má před sebou světlejší budoucnost. V tomto směru je projekt Adopce na dálku® naprosto úžasný. Poskytuje okamžitou a účinnou službu těm nejchudším, kteří...
Porovnání pastorační a charitativní péče o seniory v pražské arcidiecézi
Zídek, Daniel ; Lachmanová, Kateřina (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent)
Diplomová práce "Porovnání pastorační a charitativní péče o seniory v pražské arcidiecézi" zkoumá vzájemný vztah pastorační a charitativní péče o seniory a úroveň nabízených služeb v pražské arcidiecézi. Klade si otázku, co to znamená být seniorem v současném světě, věnuje se problematice stárnutí a stáří a vnímání těchto pojmů v celospolečenském kontextu. Zamýšlí se nad otázkou důstojnosti starého člověka a jeho specifických psychologických a duchovních potřeb. Ve druhé části se pak práce zabývá specifiky charitativní a pastorační péče a charakterizuje jednotlivé druhy nabízených služeb. Poslední, empirická část obsahuje metodiku, interpretaci a zhodnocení realizovaného terénního výzkumu mezi charitativními organizacemi a farnostmi. V samém závěru autor shrnuje poznatky všech jednotlivých částí. Klíčová slova senioři, pastorační péče, charitativní péče, katolická církev, pražská arcidiecéze
Činnost charitativních organizací katolické církve. Porovnání s ostatními organizacemi
Zídek, Daniel ; Eliáš, Vojtěch (vedoucí práce) ; Bartůšková, Ludmila (oponent)
Magisterská práce na téma "Činnost charitativních organizací katolické církve, porovnání s ostatními organizacemi" má za cíl představit charitu jako takovou. Pojednává o sociálním působení církví v ČR, popisuje službu potřebným a uvádí seznam registrovaných církví, které se profesionálně angažují v sociální oblasti. Zejména pojednává o Charitě Česká republika. Zaměřuje se hlavně na diecézní charity v české provincii, mezi něž patří: Diecézní charita České Budějovice, Diecézní katolická charita Hradec Králové, Diecézní charita Litoměřice, Diecézní charita Plzeň, Arcidiecézní charita Praha a Řeckokatolická charita. Analýza nebyla vymezena jen oblastí jednotlivých arcidiecézních, diecézních anebo oblastních či farních charit, ale také typem poskytovaných služeb (humanitní rozvojová pomoc, sociálně právní poradna, chráněné dílny, probační systém, domovy důchodců apod.), ale též typologií lidí, o které se jednotlivé charity starají (bezdomovci, bývalí trestanci, ženy v nouzi a jejich děti aj.). Práce je pro přehlednost uspořádána systematicky dle abecedy. Tato práce se snaží vytvořit současný souhrnný přehled činností charitativních organizací katolické církve v české provincii a vyhodnotit, jak tyto činnosti odpovídají požadavkům regionů. Chce sloužit nejen jako zdroj důležitých informací, ale chce i poskytnout...
Adopce na dálku - výzkum činnosti Arcidiecézní charity Praha
Zídek, Daniel ; Eliáš, Vojtěch (vedoucí práce) ; Mrňávek, Tomáš (oponent)
Resumé V bakalářské práci Výzkum činnosti Arcidiecézní charity Praha se zaměřením na projekt Adopce na dálku® jsem se pokusil podat informace o činnosti této charity a o zpřístupnění vzdělání dětem z rozvojových zemí, který projekt Adopce na dálku® zajišťuje. Chtěl jsem svým výzkumem upozornit na důležitost práce charity, která přináší nejen finanční pomoc druhým, ale také směřuje k vytvoření pouta solidarity. Dochází tak k porozumění mezi lidmi a k prohlubování nové sociální citlivosti vůči lidem, kteří mají odlišnou kulturu. Prvky globalizace mají za následek, že ne každý člověk je schopen reagovat na nové situace a podmínky. Někteří lidé se ocitají mimo společnost, ztrácejí perspektivu, uplatnění. Tak dochází k paradoxu, že prosperita na jedné straně světa může způsobit naprostou chudobu na straně druhé. I když nikdy nebude existovat rovnost mezi lidmi, přesto je důležitá solidarita s bližními. Důležitá je pomoc lidem ve formě investice do jejich budoucnosti, tj. do vzdělání, které povede k větší samostatnosti a soběstačnosti. Jedině tak se zmírní propastné rozdíly mezi zeměmi vyspělými a nejchudšími, sníží se negramotnost, neboť pouze člověk vzdělaný má před sebou světlejší budoucnost. V tomto směru je projekt Adopce na dálku® naprosto úžasný. Poskytuje okamžitou a účinnou službu těm nejchudším, kteří...

Viz též: podobná jména autorů
2 Židek, Dominik