Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Význam rodiny Hildprandtů z Ottenhausenu pro Blatensko
Vokrojová, Eliška ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Cílem této diplomové práce je poukázat na různé přínosy (kulturní, ekonomické, politické, podnikatelské, aj.) šlechtické rodiny Hildprandtů z Ottenhausenu pro Blatensko. Na začátku jsou uvedeny na různé pohledy vymezení regionu Blatenska. Též jsou zde stručně vylíčeny dějiny rodu a následně popsány aktivity členů aristokratické rodiny, jimiž přispěli k rozvoji zmíněného regionu, ale i se jimi snažili pomoct svým spoluobčanům. Hildprandtové se zasloužili především o rozkvět blatenského zámku či vybudování zámeckého parku z přilehlé obory. Díky nim se v tomto regionu dařilo průmyslové činnosti (cukrovarnictví, lihovarnictví nebo pivovarnictví) a mnoho lidí získalo práci v těchto podnicích nebo na jejich velkostatku. Za jejich přičinění Blatnou navštívilo mnoho významných osobností např. František Ferdinand d'Este či indický mahárádža. Zaměstnávali osoby vlastenecky smýšlející (Jan Evangelista Purkyně a Antonín Jaroslav Vrťátko), které učily lásce k vlasti následné generace této rodiny. Někteří členové toho rodu obohacovali společnost svým uměleckým nadáním skrze své výtvory (malířství, sochařství či spisovatelská činnost). V politické sféře své vlastenecké smýšlení předvedli otec a syn, Robert (1824-1889) a Ferdinand (1863-1936) Hildprandtovi, kteří svými názory i za rizika sankce hájili český národ....
Působení ředitelů základních škol v komunální politice
Vokrojová, Eliška ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce zjišťuje skrze vybrané skupiny ředitelů škol postoje k problematice působení ředitelů základní škol v určité politické úrovni. V teoretické části se rozebírá řízení škol se zaměřením na změny požadavků (společenské, politické) pro funkci ředitele a vlivem politiky regionální úrovně na tuto vedoucí pozici a jejich vzájemným vztahem. Ve výzkumné části probíhá analýza a srovnávání výpovědí ředitelů základních škol působících v regionální komunální politice v místě zřizovatele s výpověďmi těch, kteří jsou v ní politicky neaktivní. Hlavním pramenem byly hloubkové rozhovory vedené autorkou práce s řediteli škol, jedná se tedy o kvalitativní výzkum snažící se proniknout do jádra zdroje jejich názorů na tuto problematiku. Práce dále zjišťuje, do jaké míry či v jakých případech ohrožuje zapojení ředitelů do politické sféry jejich profesní působení. Jak to ovlivňuje chod školy pod jejich vedením či zda to nemůže ublížit pověsti instituce. V jakých případech je opodstatněné, aby se veřejnost dle nich k tomu vyjadřovala a jestli je vhodné o svém působení v politice vést diskuse se žáky. Studie zkoumá tuto problematiku z pohledu ředitelů škol, kterých se to týká a málokdy slýcháme jejich názory a postoje k této tématice. Ředitelé působící i nepůsobící v politice se pozoruhodně shodli na...
Význam rodiny Hildprandtů z Ottenhausenu pro Blatensko
Vokrojová, Eliška ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Cílem této diplomové práce je poukázat na různé přínosy (kulturní, ekonomické, politické, podnikatelské, aj.) šlechtické rodiny Hildprandtů z Ottenhausenu pro Blatensko. Na začátku jsou uvedeny na různé pohledy vymezení regionu Blatenska. Též jsou zde stručně vylíčeny dějiny rodu a následně popsány aktivity členů aristokratické rodiny, jimiž přispěli k rozvoji zmíněného regionu, ale i se jimi snažili pomoct svým spoluobčanům. Hildprandtové se zasloužili především o rozkvět blatenského zámku či vybudování zámeckého parku z přilehlé obory. Díky nim se v tomto regionu dařilo průmyslové činnosti (cukrovarnictví, lihovarnictví nebo pivovarnictví) a mnoho lidí získalo práci v těchto podnicích nebo na jejich velkostatku. Za jejich přičinění Blatnou navštívilo mnoho významných osobností např. František Ferdinand d'Este či indický mahárádža. Zaměstnávali osoby vlastenecky smýšlející (Jan Evangelista Purkyně a Antonín Jaroslav Vrťátko), které učily lásce k vlasti následné generace této rodiny. Někteří členové toho rodu obohacovali společnost svým uměleckým nadáním skrze své výtvory (malířství, sochařství či spisovatelská činnost). V politické sféře své vlastenecké smýšlení předvedli otec a syn, Robert (1824-1889) a Ferdinand (1863-1936) Hildprandtovi, kteří svými názory i za rizika sankce hájili český národ....