Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Negative Campaigns in Political Marketing during Presidential Election in Slovakia in 2014
Vojnová, Lenka ; Shavit, Anna (vedoucí práce) ; Klimeš, David (oponent)
Práca je zameraná na využitie negatívnej komunikácie v oblasti politického marketingu počas prezidentských volieb na Slovensku v roku 2014. Táto problematika v sebe zahŕňa vymedzenie teórie tohto špecifického štýlu komunikácie a jej následnú aplikáciu do súčasného spoločenského diania. Pri písaní teoretickej časti využívam metódu deskriptívnej analýzy. V praktickej časti pracujem s komparatívnou metódou, pričom porovnávam dva subjekty v rovnakých podmienkach na základe sledovaných kritérií, ktoré sú v tomto prípade nástroje marketingovej komunikácie so zameraním na negatívne kampane. Na záver použitím syntézy zhrňujem a vyhodnocujem výsledky porovnávania, vzhľadom k stanovenému cieľu a teoretickej časti. Cieľom tejto práce je analyzovať komunikáciu kandidátov Róberta Fica a Andreja Kisku počas prezidentských volieb na Slovensku v roku 2014. Porovnávam ich positioning a využívanie komunikačných nástrojov počas kampane, pričom sa zameriavam na komparáciu video kampane a ich aktivity na sociálnych sieťach. Prínos tejto práce spočíva v analýze problematiky negatívnych kampaní, ktoré sú aktuálne pre skúmanie a rozvoj politického marketingu. Práca takisto poskytuje prehľad využitia komunikačných nástrojov prezidentskými kandidátmi.
The Usage of Project Management and PR during the Respiratory Forum 2016 Conference Organization
Vojnová, Lenka ; Krsek, Libor (vedoucí práce) ; Strnadová, Lucie (oponent)
Práce je zaměřena na využití postupů projektového managementu a public relations (PR) při organizaci konference Respiratory Forum 2016. Tato problematika zahrnuje vymezení teorie jednotlivých přístupů k řízení projektů a následné zhodnocení jejich aplikace při přípravě tohoto odborného semináře. Při psaní teoretické části využívám metodu analýzy. V praktické části uplatňuji modely z teorie. V závěru použitím syntézy shrnuji výsledky jejich aplikace vzhledem ke stanovenému cíli. Cílem práce je prozkoumat procesy a metody projektového managementu a PR a zhodnotit jejich aplikaci na příkladu této konference. Přínos práce spočívá v posouzení synergického efektu využitých teoretických postupů projektového managementu a PR při organizaci odborné konference Respiratory Forum 2016.
Negative Campaigns in Political Marketing during Presidential Election in Slovakia in 2014
Vojnová, Lenka ; Shavit, Anna (vedoucí práce) ; Klimeš, David (oponent)
Práca je zameraná na využitie negatívnej komunikácie v oblasti politického marketingu počas prezidentských volieb na Slovensku v roku 2014. Táto problematika v sebe zahŕňa vymedzenie teórie tohto špecifického štýlu komunikácie a jej následnú aplikáciu do súčasného spoločenského diania. Pri písaní teoretickej časti využívam metódu deskriptívnej analýzy. V praktickej časti pracujem s komparatívnou metódou, pričom porovnávam dva subjekty v rovnakých podmienkach na základe sledovaných kritérií, ktoré sú v tomto prípade nástroje marketingovej komunikácie so zameraním na negatívne kampane. Na záver použitím syntézy zhrňujem a vyhodnocujem výsledky porovnávania, vzhľadom k stanovenému cieľu a teoretickej časti. Cieľom tejto práce je analyzovať komunikáciu kandidátov Róberta Fica a Andreja Kisku počas prezidentských volieb na Slovensku v roku 2014. Porovnávam ich positioning a využívanie komunikačných nástrojov počas kampane, pričom sa zameriavam na komparáciu video kampane a ich aktivity na sociálnych sieťach. Prínos tejto práce spočíva v analýze problematiky negatívnych kampaní, ktoré sú aktuálne pre skúmanie a rozvoj politického marketingu. Práca takisto poskytuje prehľad využitia komunikačných nástrojov prezidentskými kandidátmi.
Vývoj postav otce a matky v autofikci Drisse Chraïbiho
Vojnová, Lenka ; Jamek, Václav (vedoucí práce) ; Pohorský, Aleš (oponent)
Maročan Driss Chraïbi patří k předním současným romanopiscům frankofonního Magrebu. Řada jeho románů má zřetelný autobiografický základ, a právě z této části autorova díla bude práce těžit. Velmi výrazně tu vyvstávají podstatné civilizační aspekty, na nichž spočívá výstavba jedince v arabské společnosti severní Afriky, a z nich se práce zaměří na zobrazení otce a matky. Položí si rovněž otázku, jak je tradiční model rodiny v marocké společnosti ovlivňován "západní", tedy evropskou, kulturou. Zobrazení otce se mění ze zkarikovaného patriarchálního tyrana na milého muže s pochopením pro moderní svět. Matka, která tradičně ztělesňuje tradici a rodinu, se v některých textech stává i bojovnicí za práva žen. I přes tento posun se nezdá, že autor by tradice zavrhoval. Těžiště analýzy se zaměří na tyto otázky, v úvodu předtím stručně nastíní situaci arabské frankofonní literatury a zhodnotí místo studovaného autora v tomto kontextu; vymezí též podíl autofikce v celku jeho díla. Klíčová slova: Driss Chraïbi, žena, muž, matka, otec, marocká společnost, západní společnost

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.