Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh marketingové strategie pro společnost TKC system s.r.o.
Kurečková, Lucie ; Tkáč, Jiří (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh marketingové strategie společnosti TKC system s.r.o., která se zabývá poskytováním internetového připojení, digitální televize a dalších doprovodných služeb. Cílem této práce je na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu navrhnout takovou marketingovou strategii, která by byla vhodná k oslovení mladé generace a ke zviditelnění podniku.
Stavebně technologický projekt výstavby sportovní haly
Tkáč, Jiří ; Vlčková, Jitka Laura (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Vypracovaná diplomová práce řeší realizaci stavby sportovní haly v ulici Komenského v Lysé nad Labem. Částečně se zabývá všemi stavební objekty jako celku a podrobněji se zaměřuje na hlavní stavební objekt tělocvičny, kde řeší technologii provádění, časové plánování a zdroje pro jeho realizaci. Obsah práce je rozdělen na výkresovou a textovou část. Výkresová část obsahuje projekt zařízení staveniště a situaci stavby. Textovou část tvoří studie realizace hlavního stavebního objektu, položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, časový plán hlavního stavebního objektu, technologický předpis a kontrolní a zkušební plán pro provádění železobetonových sloupů a stěn 1.NP hlavního stavebního objektu, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů a v neposlední řadě také objektový časový a finanční plán.
Stavebně technologická etapa založení Výjezdové stanice záchranné služby
Tkáč, Jiří ; Vlčková, Jitka Laura (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Vypracovaná bakalářská práce řeší technologii a časový sled prací při etapě založení výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje v ulici Dr. Milady Horákové v Chrudimi. Je složena z výkresové a textové části obsahující návrh strojní sestavy, časový plán, kontrolní a zkušební plán, technologické předpisy, dopravu materiálu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a položkový rozpočet. Stavba je vybudována za účelem zkrácení dojezdových vzdáleností zdravotnických záchranných složek v okrese Chrudim. Je řešena jako sestava dvou nestejně vysokých částí, přičemž nižší z nich tvoří přízemní prostory garáží, přípravy a skladů. Vyšší dvoupodlažní část je určena pro klidový pobyt posádek. Řešená etapa výstavby objektu zahrnuje výkopové práce, zhotovení základových konstrukcí v podobě základových pasů a základových stěn, zřízení přípojek inženýrských sítí, zásypy základového prostoru, betonáž podkladní betonové mazaniny a provedení hydroizolace včetně její ochranné betonové vrstvy.
Stavebně technologický projekt výstavby sportovní haly
Tkáč, Jiří ; Vlčková, Jitka Laura (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Vypracovaná diplomová práce řeší realizaci stavby sportovní haly v ulici Komenského v Lysé nad Labem. Částečně se zabývá všemi stavební objekty jako celku a podrobněji se zaměřuje na hlavní stavební objekt tělocvičny, kde řeší technologii provádění, časové plánování a zdroje pro jeho realizaci. Obsah práce je rozdělen na výkresovou a textovou část. Výkresová část obsahuje projekt zařízení staveniště a situaci stavby. Textovou část tvoří studie realizace hlavního stavebního objektu, položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, časový plán hlavního stavebního objektu, technologický předpis a kontrolní a zkušební plán pro provádění železobetonových sloupů a stěn 1.NP hlavního stavebního objektu, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů a v neposlední řadě také objektový časový a finanční plán.
Stavebně technologická etapa založení Výjezdové stanice záchranné služby
Tkáč, Jiří ; Vlčková, Jitka Laura (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Vypracovaná bakalářská práce řeší technologii a časový sled prací při etapě založení výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje v ulici Dr. Milady Horákové v Chrudimi. Je složena z výkresové a textové části obsahující návrh strojní sestavy, časový plán, kontrolní a zkušební plán, technologické předpisy, dopravu materiálu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a položkový rozpočet. Stavba je vybudována za účelem zkrácení dojezdových vzdáleností zdravotnických záchranných složek v okrese Chrudim. Je řešena jako sestava dvou nestejně vysokých částí, přičemž nižší z nich tvoří přízemní prostory garáží, přípravy a skladů. Vyšší dvoupodlažní část je určena pro klidový pobyt posádek. Řešená etapa výstavby objektu zahrnuje výkopové práce, zhotovení základových konstrukcí v podobě základových pasů a základových stěn, zřízení přípojek inženýrských sítí, zásypy základového prostoru, betonáž podkladní betonové mazaniny a provedení hydroizolace včetně její ochranné betonové vrstvy.
Návrh marketingové strategie pro společnost TKC system s.r.o.
Kurečková, Lucie ; Tkáč, Jiří (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh marketingové strategie společnosti TKC system s.r.o., která se zabývá poskytováním internetového připojení, digitální televize a dalších doprovodných služeb. Cílem této práce je na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu navrhnout takovou marketingovou strategii, která by byla vhodná k oslovení mladé generace a ke zviditelnění podniku.

Viz též: podobná jména autorů
4 Tkáč, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.