Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Christopher Dresser - nástin života a díla
Bartošová, Kateřina ; Mžyková, Marie (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce je představit Christophera Dressera, britského designéra, jednoho z prvních profesionálních industriálních návrhářů a vůdčí osobnost módní vlny designu ovlivněného Japonskem, která inspirovala Evropu konce 19.století. Protože v českém prostředí neexistuje doposud žádná publikace, věnovaná tomuto mimořádnému tvůrci, ráda bych srozumitelným a přehledným způsobem sledovala životní příběh Christophera Dressera a jeho tvorbu jako možný podklad pro takovouto práci, a také jako možné první seznámení pro zájmové čtenáře, upřednostňující češtinu. Klíčová slova Christopher Dresser, design
Christopher Dresser - nástin života a díla
Bartošová, Kateřina ; Mžyková, Marie (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce je představit Christophera Dressera, britského designéra, jednoho z prvních profesionálních industriálních návrhářů a vůdčí osobnost módní vlny designu ovlivněného Japonskem, která inspirovala Evropu konce 19.století. Protože v českém prostředí neexistuje doposud žádná publikace, věnovaná tomuto mimořádnému tvůrci, ráda bych srozumitelným a přehledným způsobem sledovala životní příběh Christophera Dressera a jeho tvorbu jako možný podklad pro takovouto práci, a také jako možné první seznámení pro zájmové čtenáře, upřednostňující češtinu. Klíčová slova Christopher Dresser, design
Sgrafitová výzdoba Klenotnice a Hodovní síně ve státním zámku Telč
Salava, Jan ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Mžyková, Marie (oponent)
RESUME Výmalba dvou přízemních místností ve východním křídle starého hradu ve státním zámku Telč, jimž jsem věnoval svou práci, byla vytvořena za pana Zachariáše z Hradce. Hradečtí byli jednou z větví rodu Vítkovů a své sídlo měli v Jindřichově Hradci. Zachariáš byl synem Adama I. z Hradce a Anny z Rožmitálu. Měl staršího bratra Jáchyma narozeného roku 1526, Zachariášovo narození se nejnověji klade do zimních měsíců přelomu roku 1527 a 1528. Telčského panství se ujal 7.listopadu 1550. Roku 1551 se s českou šlechtou vydal do italského Janova k uvítání nového krále Maxmiliána II. a královny Marie Španělské. Pravděpodobně ještě před odjezdem pověřil významného slavonického stavebníka Leopolda Estreichera přestavbou telčského hradu. Roku 1553 se Zachariáš oženil s Kateřinou z Valdštejna a rozšířil své panství o nové statky. Ve svém životě zastával významné zemské úřady a podílel se na politickém dění předbělohorské Moravy. Výmalba obou místností se spojovala vždy v souvislosti se stavební etapou Leopolda Estreichera. Pouze Hodovní síň přesně datovat do roku 1553 jenž je znázorněn v záklenku nad západním vchodem. Výmalba Klenotnice se nověji datuje do 60.let 16.století. Význam obou místností je již určen jejich názvem, Hodovní síň pravděpodobně sloužila k hodování s tím, že s rozšířením zámeckého areálu sloužila...
Sbírky Emy Destinnové
Košťálová, Michaela ; Mžyková, Marie (vedoucí práce) ; Buben, Milan (oponent)
Resumé: Sbírky Emy Destinnové Hlavním smyslem a posláním této bakalářské práce je snaha o co nejrozsáhlejší dokumentaci a kompletaci sbírkových předmětů uměleckého a kulturně historického charakteru, vztahujících se k osobnosti největší české operní pěvkyně Emy Destinnové. Tato práce si však vyjma výše uvedeného, klade rovněž za cíl, být i dobrým průvodcem v otázce historického vývoje těchto sbírek. Důraz je soustředěn zejména na historii a popis objektů, v nichž byly sbírky za života pěvkyně situovány a dále na sledování akvizičního zájmu a způsobu nakládání se sbírkami ze strany pěvkyně. Specifičnost této práce spočívá nejen v relativně ojedinělém námětu, ale i ve snaze o nový rozměr pohledu na osobnost Emy Destinnové, kterou prezentuje jako významnou českou sběratelku a milovnici umění. Údaj o počtu znaků: Počet znaků s mezerami: 141 186 Počet znaků bez mezer: 120 695