Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Management vzdělávacích cest technických pracovníků v mimoškolní organizaci
Louč, Milan ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu vzdělávacích cest pro dvě konkrétní profese technických pracovníků dle moderních, nyní stále častěji používaných trendů se začleněním e-learningových metod výuky. Návrh se konkrétně týká nové struktury a komparace řízení vzdělávacích cest v rámci edukace technických pracovníků v mimoškolní organizaci, útvaru poprodejních služeb, oddělení After Sales Training, Toto oddělení je zaměřeno na vzdělávání zástupců importérů a české dealerské sítě. Porovnání se orientuje na dosud využívanou strukturu pevně stanovených vzdělávacích - kvalifikačních cest školených převážně prezenční formou (vždy specifické pro konkrétní profesi, často se společným, obecným základem) a nově připravovanou koncepcí zaměřenou na individuálně volitelný postup vzdělávání dle osobních preferencí a znalostí se závěrečným prověřením znalostí. Cílem této práce je tedy navrhnout novou strukturu řízení vzdělávání pracovníků ve dvou profesích v neškolské organizaci. Návrh obsahuje nejen vzdělávání postavené na metodách blended learningu ale i na určité dobrovolnosti přístupu a absolvování jednotlivých vzdělávacích kurzů s příslušnou technickou tématikou. Pevně stanoveno bude pouze ověření znalostí konkrétního pracovníka na vstupu do systému vzdělávání, a případné závěrečné přezkoumání kompetencí pro...