Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh eliminace plýtvání ve výrobě stabilizátorů
Kučera, Roman ; Jozefovic, Peter (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Práce řeší eliminaci plýtvání a zvýšení efektivity v procesu balení stabilizátorů ve společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o. Současný nevyhovující stav v procesu balení je v této práci analyzován za pomoci technik a nástrojů metodologie LEAN. Po následném vyhodnocení výsledků analýzy je vypracován návrh, jenž by měl tento nevyhovující stav zlepšit a optimalizovat.
Návrh systému pro využití nízkopoteciálního tepla
Kučera, Roman ; Bartoň, Jan (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkopotenciálního tepla z pohledu energetiky, jeho zdroji a následným využitím. V první řadě se zmiňuje o původu těchto zdrojů a uvádí, kde můžeme takové zdroje najít. Jsou zde zmíněny technologie, které dokáží s tímto teplem pracovat, například tepelná čerpadla a solární kolektory. V další části se práce zabývá využitím odpadního tepla pro vytápění a výrobu elektrické energie. V poslední části je pak představen projekt, který řeší konkrétní návrh systému pro vytápění objektu odpadním teplem.
Katedrální nástěnka
Kučera, Roman ; Holan, Tomáš (vedoucí práce) ; Kruliš, Martin (oponent)
Cílem projektu je vytvořit webovou aplikaci, která by mohla sloužit jako katedrální nástěnka. Tato aplikace umožní vkládat různé, za běhu doplnitelné, typy příspěvků (například upozornění na seminář, recenze knihy, nabídka spolupráce, novinky z jiných zdrojů,. . .) a to jak pomocí webového rozhraní, tak zasláním emailu na adresu k tomu určenou. Vzhled stránek pro návštěvníka bude personifikovatelný, složený z oken definovaných umístěním, obsahem (typ příspěvků + filtry) a grafickými vlastnostmi (tj. šablonou - velikost, barvy, fonty,. . .). Součástí projektu bude také porovnání vlivu různých druhů cachování na výkon aplikace. Jádro bude napsané v PHP a bude podporovat různé druhy SQL databází pro uložení svých dat.

Viz též: podobná jména autorů
1 KUČERA, Richard
5 Kučera, Radek
4 Kučera, Radim
2 Kučera, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.