Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza účinnosti televizní kampaně společnosti ALBI
Knoblochová, Petra ; Tahal, Radek (vedoucí práce) ; Pešl, Libor (oponent)
Cílem této práce je provést marketingový výzkum a analýzu účinnosti televizní kampaně společnosti ALBI Česká republika a.s. se zaměřením na zodpovězení stěžejních výzkumných otázek. První část práce se zabývá teoretickým vymezením marketingu, marketingové komunikace, reklamy a marketingového výzkumu. Následně je představena společnost ALBI a její marketingové aktivity. Praktická část je věnována samotnému marketingovému výzkumu, jehož přípravná fáze, průběh a výsledky jsou dále analyzovány. Cílem výzkumu bylo zjištění spotřebitelských preferencí a názorových postojů české populace. Praktickým přínosem bude výstup analýzy a doporučení sloužící společnosti ALBI k internímu využití pro zefektivnění budoucích marketingových kampaní.
Systémy odměňování v ČR, analýza vybraných částí na příkladu konkrétní společnosti
Knoblochová, Petra ; Campbell, Jan (vedoucí práce) ; Stříteský, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou systému odměňování se zaměřením na pracovní motivaci zaměstnanců. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti řízení lidských zdrojů, motivace a systému odměňování. V praktické části je proveden kvantitativní výzkum. Dle modelu celkové odměny jsem zanalyzovala současný systém odměňování uplatňovaný ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Hlavním cílem práce bude zjištění, jaké postavení zaujímá ŠKODA AUTO a.s. v oblasti mezd a poskytování zaměstnaneckých benefitů v porovnání s průměrem ČR.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.