Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
"Hlavně nebuď sám sebou" - Diskurz homosexuality v českých protestantských církvích
Boszczyk, Filip ; Javornícky Brumovská, Tereza (vedoucí práce) ; Knotková - Čapková, Blanka (oponent)
Zatímco česká většinová společnost zastává dnes již poměrně pozitivní postoje k homosexuální menšině, to stejné nelze říci o nábožensky založených lidech. Zejména čeští protestanté tvoří v této oblasti značně názorově heterogenní skupinu. Tato diplomová práce je exkurzem do prostoru průniku těchto dvou menšin: náboženské a sexuální. Usiluje odpovědět na otázky o povaze přístupu českých protestantů k fenoménu homosexuality, o jeho historii a okolnostech, které mu vtiskly jeho současnou podobu. Hlavním předmětem práce je proto protestantský diskurz homosexuality, jehož studium umožňuje identifikovat základní ideologické odlišnosti homosexualitu přijímajících a odmítajících náboženských postojů. Porozumění těchto teologicko-sociálních východisek pomáhá objasnit klíčové aspekty současných kulturních válek, v nichž konzervativní křesťanství odehrává důležitou roli.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.