Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh ražby a primárního ostění tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení
Dostál, Tomáš ; ING, Tomáš Zítko, CEng MICE, EUR (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
Součástí modernizace železniční trati Brno-Přerov je v úseku mezi vesnicí Blažovice a městem Vyškov navržen tunel, skládající se z dvou jednokolejných tubusů přibližné délky 640 m. Tubusy jsou situovány do neogenních jílů s přibližnou výškou nadloží 11 m. Předmětem diplomové práce je návrh vhodné metody ražení, primárního ostění včetně statického výpočtu a geotechnického monitoringu.
Návrh ražby a primárního ostění Dřevnovického tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení Brno – Přerov
Bastl, Jiří ; ING, Tomáš Zítko, CEng MICE, EUR (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh primárního zajištění výrubu Dřevnovického tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení Brno – Přerov. Práce se dále zabývá návrhem vhodné metody ražby tunelu, členěním samotného výrubu, návrhem optimální technologie výstavby a osnovou geotechnického monitoringu. K vytvoření numerických modelů dvou příčných řezů Dřevnovického tunelu byl použit program Plaxis 2D, který je založen na metodě konečných prvků. Na základě výstupů získaných z MKP analýzy, byl proveden návrh a statický výpočet primárního ostění.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.