Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Electronically Configurable Transfer Structures
Langhammer, Lukáš ; Hospodka, Jiří (oponent) ; Vávra, Jiří (oponent) ; Šotner, Roman (vedoucí práce)
The thesis is focused on the development and research in the field of electronically configurable transfer structures. The main goal is to design these structures using modern electronically adjustable active elements. The work presents a number of reconnection–less reconfigurable filtering structures, which were created with help of various design methods. Emphasis is also placed on the ability to control some of the typical filter parameters using controllable active elements. Furthermore, the work contains several topological circuit designs of active elements or building blocks with specifically implemented electronic controllability, so that these elements/blocks can be further used for the design of reconnection–less reconfigurable filters. The correctness of the design of individual proposed circuits is supported by PSpice and Cadence simulations with transistor–level models. Selected solutions are further implemented using available active elements and subjected to experimental measurements.
Využití kalkulace pro analýzu ziskovosti výkonů a zákazníků na příkladu konkrétního podniku
Hospodka, Jiří ; Wagner, Jaroslav (vedoucí práce) ; Knorová, Kateřina (oponent)
Práce se zabývá sestavením výsledné kalkulace a následnou analýzou ziskovosti konkrétních výkonů na příkladu neziskové organizace AIESEC Praha. Teoretická část je věnována zejména metodám kalkulace a obecně nastiňuje problematiku ziskovosti. V praktické části je popsána organizační struktura, nabízené služby a způsob vedení účetnictví. To slouží jako podklad pro alokaci nákladů a následné sestavení samotné kalkulace.

Viz též: podobná jména autorů
2 Hospodka, Jakub
6 Hospodka, Jan
2 Hospodka, Jaroslav