Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obtížnost učebních úloh v předmětech se zaměřením na ICT a informatiku na ZŠ
Fojtík, Jan ; Černochová, Miroslava (vedoucí práce) ; Neumajer, Ondřej (oponent)
Cílem diplomové práce je na základě dosavadních přístupů k posuzování obtížnosti učebních úloh se zaměřením na ICT a informatiku navrhnout metodiku pro zjišťování obtížnosti úloh a ověřit ji na modelových příkladech pro ZŠ. Metodika bude reagovat na teoretická východiska, která vycházejí zejména z parametrů, forem, funkcí a specifik učebních úloh. Dalšími teoretickými východisky jsou analýza učebních úloh dle známých taxonomií, výzkumná metoda Focus group a statistické zpracování dat. Empirická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu včetně opakovaného testování žáků ZŠ a analýze získaných dat.
Metody hodnocení produktů životního pojištění
Fojtík, Jan ; Janeček, Martin (vedoucí práce) ; Lozsi, Imrich (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá metodami hodnocení pojistných produktů z pohledu klienta. Tyto metody hodnocení mají největší význam při porovnávání několika pojistných produktů. Jedním z cílů práce je analyzovat dosavadní metody hodnocení pojistných produktů a zjistit, zda jsou tyto modely vhodné k porovnávání produktů investičního životního pojištění. Jedná se zejména o nákladové ukazatele původně určené pro porovnávání investičních projektů. Následně budou vytvořeny dva nové ukazatele výnosnosti, které jsou navrženy tak, aby odstranily nedostatky doposud používaných nákladových ukazatelů. Tyto ukazatele by měly vhodně zohlednit všechny funkce pojištění a poskytnout tak ucelenější nástroj k porovnávání pojistných produktů. Nové ukazatele budou vytvořeny na základech znalosti fungování pojistných produktů, pravděpodobnosti, demografie, finanční a pojistné matematiky.

Viz též: podobná jména autorů
10 Fojtík, Jakub
1 Fojtík, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.