Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kaseinové tmely pro opravy dřevěných stavebních konstrukcí
Dvořák, Luděk ; Bryol, Radek
Cílem památkového postupu je prakticky popsat technologický proces jak samotné výroby kaseinového tmelu a způsob aplikace do poškozených částí dřevní hmoty, tak související přípravu týkající se čištění poškozeného místa od zbytků nesoudržné dřevní hmoty, včetně její konsolidace. Postup primárně respektuje ochranu kulturního dědictví, zejména potřebu minimalizace zásahu do originální dřevní hmoty. Použitelnost této techniky je velmi široká. Existuje mnoho možností, proč a jakým způsobem ji aplikovat.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Agresivita a deprese u odsouzených uživatelů drog.
Dvořák, Luděk ; Urbanová, Miluše (oponent) ; Šípek, Jiří (oponent)
Tato rigirózní práce se zabývá možnou souvislostí pojmů deprese, resp. depresivita a agrese, resp. agresivita ve vztahu k psychosociálnímu klimatu věznice se zaměřením na odsouzené uživatele drog. Ověřuje předpoklad, že agrese může být typicky mužským copingovým mechanizmem při depresivním onemocnění. V teoretické části práce na základě odborných poznatků z prostudované literatury mapujeme souvislosti možné souvislosti deprese a agrese. Dále upozorňujeme na genderově podmíněné způsoby zvládání deprese a na souvislost výskytu depresivity a agresivity zejména u odsouzených závislých na návykových látkách. Pro empirickou část se staly východiskem poznatky o psychosociálním klimatu na specializovaném oddělení věznice Příbram získané v r. 2006 (Dvořák, 2006), které byly zahrnuty do této práce jako předvýzkum I. Za použití stejné techniky, dotazník SPK) ověřujeme, zda současná úroveň psychosociálního klimatu na specializovaném oddělení odpovídá situaci v době předvýzkumu I. Jako srovnávací parametr používáme škálu agrese dotazníku SPK. Následně empiricky ověřujeme předpoklad Rutze a spoluautorů (1999), že agresivita může být projevem způsobu zvládání deprese. Pomocí projektivní techniky CAE zjišťujeme výskyt depresivity (jako měřitelné míry poklesu forie) a agresivity (jako predispozice k agresivnímu...
Agresivita a deprese u odsouzených uživatelů drog.
Dvořák, Luděk ; Urbanová, Miluše (oponent) ; Šípek, Jiří (oponent)
Tato rigirózní práce se zabývá možnou souvislostí pojmů deprese, resp. depresivita a agrese, resp. agresivita ve vztahu k psychosociálnímu klimatu věznice se zaměřením na odsouzené uživatele drog. Ověřuje předpoklad, že agrese může být typicky mužským copingovým mechanizmem při depresivním onemocnění. V teoretické části práce na základě odborných poznatků z prostudované literatury mapujeme souvislosti možné souvislosti deprese a agrese. Dále upozorňujeme na genderově podmíněné způsoby zvládání deprese a na souvislost výskytu depresivity a agresivity zejména u odsouzených závislých na návykových látkách. Pro empirickou část se staly východiskem poznatky o psychosociálním klimatu na specializovaném oddělení věznice Příbram získané v r. 2006 (Dvořák, 2006), které byly zahrnuty do této práce jako předvýzkum I. Za použití stejné techniky, dotazník SPK) ověřujeme, zda současná úroveň psychosociálního klimatu na specializovaném oddělení odpovídá situaci v době předvýzkumu I. Jako srovnávací parametr používáme škálu agrese dotazníku SPK. Následně empiricky ověřujeme předpoklad Rutze a spoluautorů (1999), že agresivita může být projevem způsobu zvládání deprese. Pomocí projektivní techniky CAE zjišťujeme výskyt depresivity (jako měřitelné míry poklesu forie) a agresivity (jako predispozice k agresivnímu...
Psychosociální klima na specializovaném oddělení věznice Příbram
Dvořák, Luděk ; Gillernová, Ilona (oponent) ; Urbanová, Miluše (vedoucí práce)
Práce se zabývá psychosociálrúm klimatem v prostředí věznice. Upozorňuje na změny v našem vězeňství a zkoumá jejich vliv na vývoj psychosociálního klimatu percipovaného skupinou odsouzených mužů - toxikomanů podrobených zvláštnímu programu zacházení na specializovaném oddělení pro drogově závislé. Výsledky současně srovnává s paralelním šetřerúm v homogenní skupině odsouzených toxikomanů, kteří však absolvují běžný program v rámci standardního oddílu věznice. Při šetření vychází z originální techniky CIES podle R. H. Moose, vyvinuté pro výzkum psychosociálního klimatu ve věznici. Česká verze tohoto dotazníku upravená pro podmínky našeho vězeňství z roku 1984 se po zásadním přeformulování (aktualizaci) položek stala základem této práce.

Viz též: podobná jména autorů
6 DVOŘÁK, Ladislav
19 DVOŘÁK, Lukáš
6 Dvořák, Ladislav
4 Dvořák, Libor
2 Dvořák, Lubomír
4 Dvořák, Lubor
11 Dvořák, Luboš
19 Dvořák, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.