Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní režim zemědělských a lesních pozemků
Brynychová, Jana ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Tato rigorózní práce se zabývá celkovým právním režimem pozemků, tedy nejen režimem jejich ochrany s tím, že stěžejní pozornost je věnována pozemkům zemědělským a lesním. Hlavním cílem práce je přiblížit vzájemný vztah platné a dřívější právní úpravy a jejich právní zhodnocení. V rámci celé publikace je poukazováno na navrhované změny, které by mohly vyřešit nebo přinejmenším zmírnit problémy stávající úpravy, a též je odkazováno na judikaturu soudů, jež napomáhá při interpretaci nejasných otázek. Vzhledem k tomu, že problematika pozemků je roztříštěna do složitého systému, je smyslem práce vymezit základní instituty pozemkového práva a pokusit se výkladem odstranit neucelenou regulaci ochrany půdy v množství právních předpisů. Úvodní kapitola si klade zásadní cíle, jichž má být v práci dosaženo a zároveň obsahuje shrnutí motivačních důvodů, které napomáhaly při volbě tematického okruhu. Druhá část s názvem "Přehled právních pramenů pozemkového práva" je věnována jednotlivým právním režimům v oblasti ochrany půdy na úrovni vnitrostátní, evropské a mezinárodní, které jmenovitě vyjmenovává a uvádí jejich historické souvislosti. V rámci této kapitoly je odkazováno na nejdůležitější změny, jež se dotkly pozemkového práva v souvislosti s rekodifikací. Obsahem třetí kapitoly je relativně ucelený rozbor...
Právní režim zemědělských a lesních pozemků
Brynychová, Jana ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Tato rigorózní práce se zabývá celkovým právním režimem pozemků, tedy nejen režimem jejich ochrany s tím, že stěžejní pozornost je věnována pozemkům zemědělským a lesním. Hlavním cílem práce je přiblížit vzájemný vztah platné a dřívější právní úpravy a jejich právní zhodnocení. V rámci celé publikace je poukazováno na navrhované změny, které by mohly vyřešit nebo přinejmenším zmírnit problémy stávající úpravy, a též je odkazováno na judikaturu soudů, jež napomáhá při interpretaci nejasných otázek. Vzhledem k tomu, že problematika pozemků je roztříštěna do složitého systému, je smyslem práce vymezit základní instituty pozemkového práva a pokusit se výkladem odstranit neucelenou regulaci ochrany půdy v množství právních předpisů. Úvodní kapitola si klade zásadní cíle, jichž má být v práci dosaženo a zároveň obsahuje shrnutí motivačních důvodů, které napomáhaly při volbě tematického okruhu. Druhá část s názvem "Přehled právních pramenů pozemkového práva" je věnována jednotlivým právním režimům v oblasti ochrany půdy na úrovni vnitrostátní, evropské a mezinárodní, které jmenovitě vyjmenovává a uvádí jejich historické souvislosti. V rámci této kapitoly je odkazováno na nejdůležitější změny, jež se dotkly pozemkového práva v souvislosti s rekodifikací. Obsahem třetí kapitoly je relativně ucelený rozbor...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.