Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Brzdové systémy těžkých užitkových vozidel
Andrle, David ; Hejtmánek, Petr (oponent) ; Fojtášek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit ucelený přehled v oblasti brzdových systémů nákladních vozidel. Práce je rozdělena do šesti základních částí. První část se zabývá stručnou historií vzniku brzd. Druhá část je zaměřena na základní rozdělení brzdových soustav podle jejich účelu a zdroje jejich energie. Následující část popisuje nepřímočinnou brzdovou soustavu. Čtvrtá část pojednává o jednotlivých typech odlehčovacích brzdových soustav. Obsahem páté části je elektronický brzdový systém a jeho podsystémy. Poslední část je zaměřená na možné vývojové trendy v oblasti brzdových soustav.
Výroba nábytkové konzoly
Andrle, David ; Kocich, Radim (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na navržení technologie pro výrobu nábytkářské konzoly. Navrhl se plechový dílec z oceli 11 321 o tloušťce 1 mm, který se vyrábí v sérii počítající 10 000 kusů ročně. Pro výrobu této součásti se provedla literární studii a na základě ní navrhla technologie, která kombinuje stříhání a ohýbání ve sdruženém postupovém nástroji. Byly provedeny technologické výpočty, na jejichž základě se navrhl vhodný nástroj a vybrali vhodný stroj na základě celkové tvářecí síly. Jako stroj na tváření jsme zvolili výstředníkový lis LEXN 100 C.
Brzdové systémy těžkých užitkových vozidel
Andrle, David ; Hejtmánek, Petr (oponent) ; Fojtášek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit ucelený přehled v oblasti brzdových systémů nákladních vozidel. Práce je rozdělena do šesti základních částí. První část se zabývá stručnou historií vzniku brzd. Druhá část je zaměřena na základní rozdělení brzdových soustav podle jejich účelu a zdroje jejich energie. Následující část popisuje nepřímočinnou brzdovou soustavu. Čtvrtá část pojednává o jednotlivých typech odlehčovacích brzdových soustav. Obsahem páté části je elektronický brzdový systém a jeho podsystémy. Poslední část je zaměřená na možné vývojové trendy v oblasti brzdových soustav.
Nástroje pro Big Data Analytics
Miloš, Marek ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Andrle, David (oponent)
Tato práce se zabývá oblastí práce s daty označovanou jako Big Data. V práci je definován samotný pojem Big Data a důvody potřeby vzniku Big Data nástrojů z důvodů rostoucích požadavků na zpracování dat a datovou analýzu. V práci jsou dále popsány technické aspekty některých Big Data nástrojů a stručný přehled trhu a nejvýznamnějších dodavatelů Big Data nástrojů založených na Apache Hadoop. V praktické části je provedena analýza dat ze sociální sítě Twitter za pomoci Apache Hadoop a vizualizačního nástroje Tableau.
Vliv nových médií na filmovou a video produkci
Andrle, David ; Pavlíček, Antonín (vedoucí práce) ; Kalina, Jaroslav (oponent)
Práce je zaměřena na ovlivnění filmové a video produkce v souvislosti s příchodem nových médií. Cílem práce je zmapovat, jak nová média ovlivnily distribuci filmové a video produkce v závislosti na jejich využití na trhu. Práce definuje základní pojmy a zaměření nových médií. Charakterizuje rozdílnost pojmu stará a nová média, v čem jsou jejich odlišnosti, specifika a do jaké míry změnily filmové a video distribuční kanály.Vytváří ucelený výčet a porovnání existujících poskytovatelů Video on demand služeb. Na základě zvolených kritérií specifikuje a posléze porovnává nejrozšířenější servery umožňující video hosting. Práce zahrnuje i další zdroje, jenž napomáhají šíření filmu či videa a která se vytvořila až s příchodem tzv. Webu 2.0. Z důvodu častého střetnutí autorského zákona v souvislosti s nelegální distribucí, zejména v oblasti filmu, je i tato tématika zahrnuta do obsahu.
Nová média v umělecké sféře
Andrle, David ; Pavlíček, Antonín (vedoucí práce) ; Hubáček, Josef (oponent)
Tato bakalářská práce vytváří zcela unikátní pohled do světa nových médií. Zaměřuje se především na sféru umělců, jejich tvorby a využití nových médií. Nejprve specifikuje spojení technologií a umění z historického hlediska. Poté se v práci zaměřuji na nově vytvořené umělecké směry, které úzce souvisejí s novými médii. Z důvodu provázanosti nových médií a webu 2.0 je zde i výčet specifických médií využívaných uměleckou sférou. Je zde podrobně popsán problém spojený s distribucí děl na internetové síti v rámci Autorského práva. Součástí práce je i empirický výzkum založený na zjištění gramotnosti práce s audiovizuálními prostředky a využití nelegálních cest pro získávání umělecké tvorby.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.