Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Examination of the Spatial Structure of Pigs' Melanoma in Tissue Sections Based on Histology and Mass Spectrometry
Anýz, J. ; Vysloužilová, L. ; Horák, Vratislav ; Štěpánková, O. ; Vaculovič, T. ; Adam, V.
We examine the spatial structure of the melanoma in tissue sections. The pigs melanoma was examined in 10 tissue samples obtained from animals of age between 4 and 22 weeks. The tissue sections were measured by light microscopy and Laser Ablation Ion Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry to obtain spatial metal (Cu, Zn) distribution. The exploratory analysis of the tissue sections indicates there is clearly a pattern in the spatial structure. Different projections of the spatial structure of the melanoma are obtained by the different measurement methods. The spectral clustering on the data was utilized to describe the structure in the data. According to the clustering results, there are distinct clusters of observations in the histological data. The spatial elemental distribution of the metals Cu and Zn cannot be clustered -the data form one compact cluster. The clustering of the histological images produces clusters which are related to the annotation of the biological samples in broader terms -the differences between fibrous and cancerous tissue.
E-learning specifických částí diferenciálního počtu pro studenty fakulty ekonomického charakteru s podporou software Maple
Anýž, Jaroslav ; Hřebíček, Jiří (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje vytvoření komplexního informačního systému určeného pro výuku vybraných oblastí diferenciálního počtu určeného posluchačům fakulty ekonomického charakteru. Systém detailně zpracovává jednotlivé tématické okruhy, pro které jsou prostřednictvím software Maple automaticky generovány testové otázky na základě vstupních parametrů zadaných administrátorem. Takto vytvořené příklady jsou následně vkládány do databáze, z níţ jsou automaticky pouţity v internetové prezentaci pro koncového uţivatele systému, kterým je student fakulty ekonomického charakteru.

Viz též: podobná jména autorů
1 Anýž, Jaroslav
1 Anýž, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.