National Repository of Grey Literature 19 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
E-learning of Specific Segments of Differential Calculus for Students of Economic Faculties with Support of Maple Software
Anýž, Jaroslav ; Hřebíček, Jiří (referee) ; Chvátalová, Zuzana (advisor)
The bachelor thesis describes a creation of integrated system which is dedicated to differential calculus for economic school auditors. System operates test questions generated by Maple software based on input parameters from an administrator. These examples were inserted into a database for automatic internet presentation by the system end user that is student economic faculty.
Mathematical Modelling of Relation between Economic Quantities
Žigárdy, Martin ; Hřebíček, Jiří (referee) ; Chvátalová, Zuzana (advisor)
My work is aimed on creating and on subsequent economical interpretation of mathematical models presenting relations of continual development of PX index (Czech stock index) and continual developments of five important world titles, which are price of the West Texas Intermediate Crude Oil barrel, exchange rate between Dollar and Czech Crown as well as Euro and Czech Crown and indexes DAX (German stock index) and Dow Jones (American stock index). The models are create by using regression analysis and by mathematical software Maple version 12
MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION OF SCIENCE PARKS BASED ON QUALITATIVE EQUATIONLESS RELATIONS
Wouters, Hana ; Koráb, Vojtěch (referee) ; Hřebíček, Jiří (referee) ; Čapek, Jan (referee) ; Dohnal, Mirko (advisor)
Tato dizertační práce řeší optimalizaci vědeckých parků z hlediska potřeby zvyšování konkurenceschopoností regionů a potažmo celé ČR. Je koncipována pro investory, kteří chtějí realizovat projekt VP v různých regionech ČR nebo manažery již existujících vědeckých parků, kteří chtějí udělat další rozhodnutí. Možnost realizovat projekt VP platí pro všechny regiony, včetně regionů, které se dříve mohly spoléhat na dostupnost a těžbu nerostných surovin (tradičně těžba uhlí), jež v minulosti fungovala jako významný faktor pro rozvoj průmyslu a ekonomické aktivity. Tyto regiony se nyní musejí vyrovnat se ztrátou konkurenceschopnosti a přesunout své úsilí do oblasti rozvoje výzkumu a vývoje produkujícího inovace. Kvalitativní modelování je vhodné pro tak málo známé a komplexní systémy jako jsou právě vědecké parky (VP). Modely vědeckých parků obsahují proměnné různého charakteru a různých časových chování. Z tohoto důvodu jsou studovány rychlé a pomalé modely. Pro 11 pomalých proměnných je studován soubor 17 kvalitativních bezrovnicových vazeb typu (např. kvalita výzkumných a vývojových inženýrů, konkurenční status atd.) společně se souborem 14 kvalitativních bezrovnicových vazeb pro 10 rychlých proměnných typu (např. spolupráce mezi průmyslem a akademickými ústavy, výměna průmyslových informací apod.). V této dizertační práci jsou prezentována řešení rychlých a pomalých modelů ve formě souborů rychlých a pomalých scénářů a přechodů mezi nimi a jsou hledána optimální řešení. Analýza/optimalizace málo známých, nelineárních, multidimenzionálních systémů jako jsou vědecké parky je složitá a je obtížné vytvořit smysluplné a dostatečně přesné modely nestabilního chování. Systematická analýza řady kvalitativních řešení je hlavní částí disertační práce a jejím hlavním vědeckým přínosem. Jednotlivé kroky postupu tvorby modelu jsou názorně ilustrované na příkladech. Text obsahuje interpretaci dosažených výsledků a formulaci přínosů pro teorii a praxi.
E-learning of Selected Math Basics with Support of Maple System for Students of Bachelor's Degree with Economics Specialization
Růčka, Petr ; Hřebíček, Jiří (referee) ; Chvátalová, Zuzana (advisor)
This bachelor thesis deals with creation of e-learning course of selected math basics with the support of Maple system. The course is for bachelor’s degree students with economics specialization. There are theoretical foundations of function of one variable and differential calculus of function of one variable which are applied on the production function of a family smithery. The knowledge of the theoretical foundations can be verified on created test questions which are available on the created website iMatematika.cz.
Prosperity Analysis of the Company AGROSTAV, akciová společnost by Using the Maple System
Pospíchal, Jakub ; Hřebíček, Jiří (referee) ; Chvátalová, Zuzana (advisor)
The objective of this bachelor's thesis is to analyze the efficiency of the company Agrostav, akciová společnost. The work includes first the theoretical basis for calculating the financial analysis, then the actual analysis itself followed by the assessment of the resulting values and some suggestions for improving the company's economic situation. The calculations and their graphical representations were made with the Maple system.
The suggestion of the model of integration of lean manufacturing tools with environmental management system
Marcolová Klímková, Markéta ; Hřebíček, Jiří (referee) ; Karpíšek, Zdeněk (referee) ; Němeček, Petr (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
The dissertation thesis is focused on increase of the efficiency of production processes in Czech companies, whose main work focus is electric motor production with usage of the lean manufacturing tools with the environmental management system. The main reason for choosing this topic were results of prime study of the target group of companies which has proved that companies do have trouble not just with integration but especially with implementation of the lean manufacturing methods. This is the reason why concrete conditions and basic principles need to be defined to show how to proceed. The objective of this dissertation thesis is to suggest the model of integration of lean manufacturing tools with optional environmental management tool and as the lean manufacturing tools were chosen methods of lean management in production and as an optional environmental tool was chosen system of environmental management based on norm ISO 14 001. For this area of interest the primary and secondary research was used. Based on knowledge from detailed research of Czech and foreign literary sources a survey and guided interview was started with companies, which are focused on electric motor production. The thesis contains a detailed evaluation of empirical research with testing of stated hypothesis, based on which the verbal model of the integration of the lean manufacturing tools with the environmental management system is assembled. The implantation based on the suggested verbal model of the integration in the company should lead not just to the relationship improvement between the company and the environment but also to better understanding of the relationship of two independent kinds of company management leading to saving money, working environment improvement, productivity increase or ecological onus decrease. The benefits can be seen in theoretical, practical and also pedagogical level.
Corporate Performance Analysis Using the Maple System
Kalabis, Petr ; Hřebíček, Jiří (referee) ; Chvátalová, Zuzana (advisor)
This bachelor thesis is focused on the analysis of company´s performance using the economic ratios and time series. Firstly it was created the easily operating application - maplet, due to the Maple computer system, for the corresponding calculation and graphical projection. The thesis contains the proposals and suggestions for the improvement of financial company´s situation, what is included in the calculations and projections mentioned and they can next be used for the changes of planned strategies in future.
Methodology for website localization from the perspective of webdesign
Čermák, Radim ; Doucek, Petr (advisor) ; Strossa, Petr (referee) ; Hřebíček, Jiří (referee) ; Dědič, Filip (referee)
Internet and websites are today one of the most important communication channels of almost all companies. They offer a simple, fast and effective way of communication, which is also available worldwide in a few seconds. With the globalization of market, more and more companies try to expand their business beyond the territory of the home state. In the current time of start-ups is the Internet also often a medium that allows formation of new spheres of business for which the website is absolutely essential channel. This type of business is internet based and has very often international ambitions from the very beginning. Given that each country (or region) can be seen as distinctive culture, it is advisable to locate websites for the needs of the foreign country. This is exactly the theme of this thesis. The concrete objective of this thesis is to offer a methodology for website localization in terms of webdesign. The basic building block is the delimitation of a multidisciplinary theoretical framework that examines the concept of culture and extensive literature review allowing current insight into the linking of website and culture, i.e. cultural website localization. Suitable method for gripping such a complex concept as a culture emerge from a theoretical framework as well. As the most appropriate method were determined Hofstedes cultural dimensions, which are then used for the analysis of cultural determination of web elements. Data collection for the purpose of analysis of web elements cultural determination is performed using a content analysis of websites from nine different countries. The results of the analysis are compared and synthesized with the findings stemming from a literature review. The final artifact of this thesis, a methodology for website localization from the perspective of web design, is based on this ground. Validation of the proposed methodology is done on the basis of assessment of the methodology for a domain of web design. This assessment is based on interviews with experts from different countries as well as presentation of concrete example of methodology use within a midsize website.
Analysis of Warehouse Inventory in the Company Dendera a.s.
Sychrová, Jana ; Hřebíček, Jiří (referee) ; Chvátalová, Zuzana (advisor)
This bachelor thesis "Analysis of Warehouse Inventory in the Company Dendera a.s." is focused on supplies of the company, especially on their composition and quantity. This thesis contains the theoretical bases of the supplies, their models and mainly the ABC method.The chosen company is presented in the practical part of the thesis and its storage supplies are analysed on the basis of the theoretical findings, with the ABC method and the creation of the model of supplies with the help of the Maple system.
Prosperity Analysis of the Company AGROSTAV, akciová společnost by Using the Maple System
Pospíchal, Jakub ; Hřebíček, Jiří (referee) ; Chvátalová, Zuzana (advisor)
The objective of this bachelor's thesis is to analyze the efficiency of the company Agrostav, akciová společnost. The work includes first the theoretical basis for calculating the financial analysis, then the actual analysis itself followed by the assessment of the resulting values and some suggestions for improving the company's economic situation. The calculations and their graphical representations were made with the Maple system.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
4 Hřebíček, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.