Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh technologie výroby plastové páčky
Adamec, Lukáš ; Orel, Daniel (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Cílem projektu je navrhnout nejvhodnější technologii pro výrobu zadaného dílce. Projekt obsahuje rešeršní část a část praktickou. Část rešeršní je zaměřena na členění polymerních materiálů a popis technologií vhodných pro výrobu zadaného dílce. V části praktické je řešena konstrukce formy pro výrobu zadaného dílce včetně výpočtů a potřebných technologických parametrů procesu vstřikování.
Vázaný model transformátoru
Adamec, Lukáš ; Huzlík, Rostislav (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tvorbou vázaného modelu transformátoru v systému Matlab. Vázaný model spojuje dvě základní fyzikální domény – elektřinu a přenos tepla. Vše začíná výběrem vhodných náhradních schémat, které reprezentují elektrické a tepelné vlastnosti. Jejich spojení se poté nazývá jako vázaný model, který zachycuje jejich vzájemné ovlivňování. Důležitou částí práce je identifikace prvků (tepelné odpory a kapacity, rozptylová indukčnost apod.) náhradních obvodů. Zkoušky naprázdno a nakrátko slouží k identifikaci elektrických prvků, tepelné prvky jsou pak zjišťovány z průběhů teplot dílčích částí transformátoru – jádra a vinutí. Cílem práce je, aby výstup vázaného modelu co nejvíce odpovídal chování reálného transformátoru. Závěrečnou simulací je shoda ověřena.
Návrh technologie výroby plastové páčky
Adamec, Lukáš ; Orel, Daniel (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Cílem projektu je navrhnout nejvhodnější technologii pro výrobu zadaného dílce. Projekt obsahuje rešeršní část a část praktickou. Část rešeršní je zaměřena na členění polymerních materiálů a popis technologií vhodných pro výrobu zadaného dílce. V části praktické je řešena konstrukce formy pro výrobu zadaného dílce včetně výpočtů a potřebných technologických parametrů procesu vstřikování.

Viz též: podobná jména autorů
1 Adamec, L.
1 Adamec, Ladislav
1 Adamec, Libor
2 Adamec, Lubomír
1 Adamec, Luděk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.