Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.05 vteřin. 
A short study on self-balancing of vertical rotors mounted in passive contactless bearings
Zapoměl, Jaroslav ; Kozánek, Jan
Energy losses and wear of the support elements of high-speed rotors can be reduced by mounting the rotors in stable passive contactless bearings, the operation of which is based on magnetic levitation. The goal of the conducted research was to investigate applicability of self­balancing device added to vertical rotors supported by bearings showing low stiffness and damping, which is a specific property of passive magnetic bearings. This paper deals with applicability and efficiency of self-balancing devices added to vertical rotors supported by bearings having very low stiffness and damping, which corresponds to the properties of magnetic frictionless bearings.
Applications of blade vibration measurements in the laboratory of rotational laser vibrometry
Maturkanič, Dušan ; Procházka, Pavel ; Hodboď, Robert ; Mekhalfia, Mohammed Lamine ; Voronova, Evgeniya
The Laboratory of Rotational Laser Vibrometry was established at the Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. in 2015 and the first experiments were started the following year. The measurements are intended for the research of vibration of rotating blades. The paper includes a summary of measurement results using a special turbine model and their consequences in theoretical research, as well as measurements with a real compressor of aircraft engine and comparison with computational analysis. The paper also describes the complex system for measurement and analysis.
Self-balancing of vertical disc rotors supported by contactless bearings
Zapoměl, Jaroslav ; Kozánek, Jan ; Košina, Jan
Article discusses the self-balancing of the vertical disc rotors supported by contactless bearings on principle of diamagnetic levitation. There are three possibilities of contactless supports: permanent magnet levitation with the help of bismuth, graphite and pyrolitic graphite.
Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions, DYMAMESI 2023
Zolotarev, Igor ; Pešek, Luděk ; Kozień, M. S.
The aim of the DYMAMESI is to facilitate the exchange of up to date information and knowledge among specialists in structural and multibody dynamics, in coupled interacting systems as aero-elasticity, hydro-elasticity, biomechanics, systems with feedbacks and mechatronics. The colloquium DYMAMESI 2021 is cofunded by the Strategy AV21 initiative of the Czech Academy of Sciences of the Czech Republic, and in 2021 will be hosted by Cracow University of Technology, Institute of Applied Mechanics, Section of Dynamics of Systems.
Organic fluorine content and change during thermal treatmen
Hušek, Matěj
We have previously described how pyrolysis affected the content of selected PFAS representatives.4,5 However, we could not determine with certainty whether they were merely cleaved or mineralised. Therefore, we focused on the change in organic fluorine content (part of PFAS) and analysed its thermal behaviour in inert (sea sand) and heterogeneous (sewage sludge) material.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Different Boundary Conditions For LES Solver PALM 6.0 Used for ABL in Tunnel Experiment
Řezníček, Hynek ; Geletič, Jan ; Bureš, Martin ; Krč, Pavel ; Resler, Jaroslav ; Vrbová, Kateřina ; Trush, Arsenii ; Michálek, Petr ; Beneš, L. ; Sühring, M.
We tried to reproduce results measured in the wind tunnel experiment with a CFD simulation provided by numerical model PALM. A realistic buildings layout from the Prague-Dejvice quarter has been chosen as a testing domain because solid validation campaign for PALM simulation of Atmospheric Boundary Layer (ABL) over this quarter was documented in the past. The question of input data needed for such simulation and capability of the model to capture correctly the inlet profile and its turbulence structure provided by the wind-tunnel is discussed in the study The PALM dynamical core contains a solver for the Navier-Stokes equations. By default, the model uses the Large Eddy Simulation (LES) approach in which the bulk of the turbulent motions is explicitly resolved. It is well validated tool for simulations of the complex air-flow within the real urban canopy and also within its reduced scale provided by wind tunnel experiments. However the computed flow field between the testing buildings did not correspond well to the measured wind velocity in some points. Different setting of the inlet boundary condition was tested but none of them gave completely developed turbulent flow generated by vortex generators and castellated barrier wall place at the entrance of the aerodynamic section of the wind tunnel.\n
Vliv velikosti částic vysokoteplotního biocharu na jeho vlastnosti
Sedmihradská, Anežka ; Skoblia, S. ; Beňo, Z. ; Moško, Jaroslav ; Fajgar, Radek ; Soukup, Karel ; Pohořelý, Michael
Vysoko-teplotní biochar je čím dál používanější pomocná půdní látka, zvláště v místech, kde je potřeba zlepšit fyzikální vlastnosti půdy. Tento ekologicky \nslibný materiál byl zatím zkoumán hlavně v závislosti na výrobní teplotě nebo vstupního materiálu. Vliv velikosti částic na vlastnosti biocharu byly zatím \nstudovány nedostatečně. Tato práce se snaží rozšířit znalosti právě v této oblasti.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Porovnání vlastností biocharů na bázi různých typů čistírenských kalů
Moško, Jaroslav ; Beňo, Z. ; Hušek, Matěj ; Komárek, M. ; Vítková, M. ; Pohořelý, Michael
Používání čistírenských kalů na zemědělskou půdu je stále více diskutovaným tématem, a to zejména z důvodu principu předběžné opatrnosti vůči obsahu anorganických, organických a mikrobiálních polutantů. Jedním z postupů úpravy/zpracování kalů před použitím na půdě je jejich pyrolýza, při které \njsou produkovány biochary z čistírenských kalů, které jsou za předpokladu správného vedení procesu stabilní a prosté od organického a mikrobiálního \nznečištění. Cílem příspěvku bylo ověřit vlastnosti biocharů z čistírenských kalů, které byly podrobeny různému typu stabilizace. Kaly byly pyrolyzovány \npři teplotách v rozmezí 600–650 °C a byla zjištěna jistá korelace mezi stupněm stabilizace kalu a vlastnostmi biocharů (texturní vlastnosti, prvkové \nsložení, energetická hodnota). \n
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Utilization of solid sorbents for high temperature removal of halogenated compounds from pyrolysis of waste plastic
Šrámek, Vít
This work focuses on high temperature removal of halogenated compounds in model mixture with hydrocarbons and other compounds. The study was performed in laboratory apparatus under controlled temperature and gaseous mixture composition.\n
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Removal of PFASs from sewage sludge by pyrolysis
Hušek, Matěj
Our work aimed to describe PFASs behaviour at different pyrolysis temperatures (200 to 700 °C). We analysed 37 PFAS in sewage sludge samples and pyrolysis products. The temperature at which PFASs were removed from the sewage sludge at more than 99.0% was 400 °C, and at 600 °C, removal was more than 99.9%. As a result, it is recommended for commercial sludge pyrolysis units (larger volume, lower material homogeneity) that the process temperature be not lower than 600 °C. This recommendation is supported and demonstrated by the analyses of samples from the Bohuslavice Trutnov WWTP (CZE), where the sludge pyrolysis unit is in operation.\n
Plný tet: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.