Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Miocene-Pliocene age of cave Snežna Jama na Raduhi, Southern Alps, Slovenia
Mihevc, A. ; Horáček, I. ; Pruner, Petr ; Zupan Hajna, N. ; Čermák, Stanislav ; Wagner, Jan ; Bosák, Pavel
Snežna jama cave is 1,600 m long horizontal cave at about 1,500 m a.s.l. in Raduha Massif (Kamnik-Savinja Alps) rich in cave deposits (both allogenic sediments and massive flowstones). The cave size, shape and deposits show (1) formation of the cave in different conditions, and (2) its substantial age. A 4.8 m deep pit was excavated in allogenic sediments. Samples were taken both for palaeomagnetic analysis and palaeontological screening. Sediments consist of rhythmically arranged layers deposited in phreatic conditions. Fragments of rodent teeth and a well-preserved molar of genus Baranomys were identified. Fossil remains indicate mammalian zone MN 16 and MN 14. A high-resolution palaeomagnetic analysis revealed total of 3 principal normal polarized and 2 principal reverse polarized magnetozones. If we accept the palaeontologic calibration, the deposition took place within Gauss and Gilbert chrons, from about 2.6 to more than 5 Ma. Long sedimentation period is in concordance with the cave rocky relief that shows phreatic and epiphreatic morphology and predates the main uplift of the area for about 900 m.
Collembola, Protura and Pauropoda in a riparian forest - mesic forest
Rusek, Josef ; Reithofer, D. ; Schmid, S. ; Truxa, Ch. ; Weber, J. ; Wilde, U.
Communities of soil Collembola, Protura and Pauropoda were studied in a riparian forest - mesic forest ecotone in the Stromovka Park in the inundation zone of the Vltava River in České Budějovice, South Bohemia, Czech Republic. Ten soil samples, each 10 cm.sup.2./sup. and 5 cm deep, were taken on April 3rd, 2000 in each of five parallel rows from the swampy part without water (row I). Row II was 1 m to the east from row I in a dense .i.Pragmites communis./i. uderstory of the .i.Populus canadensis, Quercus robus./i. dominated riparian forest. Row III was 5 m to the east with the same understory composition, and IV was 10 m further to the east with less dense .i.Phragmites./i. understory growth mixed with grasses and .i.Geranium silvaticum./i. and other understory herbs and poplar and oak litter on the soil surface. Row V was 5 m from row IV in a mesic forest with .i.Quercus robur, Betula alba./i. trees and grass with mosses in understory.
Nová klasifikace životních forem Collembola a Protura
Rusek, Josef
Byla navržena nová klasifikace životních forem u Collembola a Protura. Každá eko-morfologická skupina je charakterizována morfologicky a ekologicky. To umožňuje zařazení těchto dvou taxonomických skupin mezofauny do dvou hlavních skupin: A – atmobionti a B – edafobionti. Skupina A má 4 podskupiny: a – makrofytobionti, b – mikrofytobionti, c – xylobionti a d – neustonti. Skupina B má 3 podskupiny: a - epigeonti, b – hemiedafobionti a c – euedafobionti. Hemiedafobionti mají dvě podtřídy odvozené od velikosti a života ve svrchní a poněkud hlubší části humusového profilu. Euedafobionti jsou rozdělení do 3 tříd (velcí, střední, drobní) a 6 podtříd podle přítomnosti skákací vidličky, nebo její redukci až absenci. Protura patří do podtřídy středních a drobných euedafobiontů (bez skákací vidličky). Nově navržený systém životních forem umožňuje komplexnější využívání Collembola v ekologických výzkumech.
Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu
Sitar, J. ; Střeštík, Jaroslav
Autoři se zabývaji denními a týdenními variacemi ve výskytu akutního srdečního infarktu v Brně během let 1999-2002. Autoři hledají možné rozdíly mezi touto skupinou a podobnou skupinou dat z let 1982-1986 z celé České republiky.
Modelový postup průlomové vlny při destrukci VD Pastviny
Brych, Karel ; Dittrt, František
Takováto úloha je příkladem extrémně neustáleného proudění v říčním korytě a samozřejmě i v záplavové oblasti. Podobná řešení neustáleného proudění bývají často nestabilní a vyžadují pečlivé ošetření okrajových podmínek a vstupních dat. Pro modelování jsme použili jednorozměrný model HEC-RAS. Výsledky byly vyhodnoceny v prostředí ArcView.
Složení sedimentů, Al-Si gelů a precipitátů vázaných na výskyt elementálního Al, Si, Fe z monitorovacích vrtů u jímacího území Podluží
Ďurďová, Libuše
Výskyt zvýšené koncentrace síranů v podzemní vodě kvartérních sedimentů v údolní nivě v povodí řeky Moravy má vztah k mnoha specifickým rysům z oblasti hydrogeologie, hydrochemie, microbiologie, geochemie zkoumaného území, k exploataci zdejších vodních zdrojů, ke klimatickým podmínkám a k technickému vybavení vrtů. Jeden z důsledků je tvorba až 2-4 m mocné vrstvy sedimentů na dně monitorovacích vrtů VIS s precipitáty minerálů, kaly, Al a Si gely, s precipitáty elementálních forem Al, Si a Fe. Byly zde nalezeny také koloidy o složení FeS2 a minerály goethit, magnetit, lepidokrokit, pyrit, greygit v extrémních oxidačně redukčních podmínkách.
Současný stav fyzickogeografických výzkumů v Ústavu geoniky AV ČR
Kirchner, Karel
Současný stav fyzickogeografických výzkumů v Ústavu geoniky AV ČR.
Vybrané aspekty malých měst ve venkovské krajině
Kallabová, Eva ; Pokluda, František
Vybrané aspekty malých měst ve venkovské krajině.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.