Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh a realizace modelu posuvné jednotky
Šmarda, Milan ; Lang, Stanislav (oponent) ; Marada, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem modelu posuvové hydraulické jednotky podle předlohy téže jednotky od firmy EDU-mot, jež slouží pro výuku řídících systémů. Je v ní popsán celý vývoj modulu od návrhu přes konstrukci až po výrobu celého řízeného prvku. Tedy návrh základní desky, která se tímto stává univerzální pro jakýkoliv modul, jenž může dosáhnout maximálního počtu osmi vstupů a osmi výstupů. Model je realizován mikrokontrolérem ATmega 16, jenž byl programován pomocí softwaru AVR. Na tento modul byly zhotoveny úlohy v programovacím prostředí STEP7 Micro/Win za pomoci jazyka STL, které dokládají jeho funkčnost.
Vytápění panelového domu tepelným čerpadlem
Šmarda, Milan ; Košner, Jan (oponent) ; Hejčík, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá změnou zdroje tepla pro bytový dům za účelem snížení nákladů na vytápění. V práci jsou uvedeny výpočty související s energetickými požadavky domu, a to jak na vytápění, tak na ohřev teplé vody. Na základě těchto požadavků je navrhnuto několik variant vytápění domu s využitím tepelných čerpadel. Jednotlivé varianty jsou porovnány se stávajícími provozními náklady a vyčísleny potencionální možnosti úspor nákladů na vytápění a maximální výše investičních nákladů.
Vytápění panelového domu tepelným čerpadlem
Šmarda, Milan ; Košner, Jan (oponent) ; Hejčík, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá změnou zdroje tepla pro bytový dům za účelem snížení nákladů na vytápění. V práci jsou uvedeny výpočty související s energetickými požadavky domu, a to jak na vytápění, tak na ohřev teplé vody. Na základě těchto požadavků je navrhnuto několik variant vytápění domu s využitím tepelných čerpadel. Jednotlivé varianty jsou porovnány se stávajícími provozními náklady a vyčísleny potencionální možnosti úspor nákladů na vytápění a maximální výše investičních nákladů.
Návrh a realizace modelu posuvné jednotky
Šmarda, Milan ; Lang, Stanislav (oponent) ; Marada, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem modelu posuvové hydraulické jednotky podle předlohy téže jednotky od firmy EDU-mot, jež slouží pro výuku řídících systémů. Je v ní popsán celý vývoj modulu od návrhu přes konstrukci až po výrobu celého řízeného prvku. Tedy návrh základní desky, která se tímto stává univerzální pro jakýkoliv modul, jenž může dosáhnout maximálního počtu osmi vstupů a osmi výstupů. Model je realizován mikrokontrolérem ATmega 16, jenž byl programován pomocí softwaru AVR. Na tento modul byly zhotoveny úlohy v programovacím prostředí STEP7 Micro/Win za pomoci jazyka STL, které dokládají jeho funkčnost.

Viz též: podobná jména autorů
8 Šmarda, Marek
1 Šmarda, Martin
2 Šmarda, Michael
4 Šmarda, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.