Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání různých typů komerčních lithium-iontových baterií
Šindelářová, Anna ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Libich, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje srovnání různých typů komerčních lithium-iontových baterií. Nejprve je popsán úvod do elektrochemických zdrojů a jejich dělení. Dále se práce zabývá pouze lithium-iontovými bateriemi. V teoretické části je rozebrána historie, princip funkce těchto baterií a podrobný popis jejich hlavních částí včetně používaných materiálů. Součástí teoretické části je také srovnání komerčně dostupných lithium-iontových článků mezi sebou i porovnání s ostatními typy akumulátorů. Praktická část se zabývá cyklováním lithium-iontových článků a následným vyhodnocením vlivu teploty na kapacitní a proudové charakteristiky těchto lithium-iontových baterií.
Cryptocurrencies
Šindelářová, Anna ; Haupt, Jaromír (oponent) ; Smutný, Milan (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on cryptocurrencies. The thesis deals with the creation and development of cryptocurrencies in general, their utilization and description of their basic function principles. Furthermore, three specific cryptocurrencies are described in more details - Bitcoin, Ethereum and Monero. The aim of this thesis is a comparison of these cryptocurrencies, that is done in the last chapter.
Studium adhézních vlastností hydrogelových matric k pevným povrchům
Šindelářová, Anna ; Sedláček, Petr (oponent) ; Smilek, Jiří (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce se zabývá optimalizací a následným ověřením použitelnosti nekonvenční metody stanovení adhezních vlastností hydrogelů a jim příbuzných materiálů, která bude použitelná pro měření přilnavosti hydrogelů k pevným povrchům s využitím reologických technik. V případě předložené bakalářské práce je vybráno stanovení adhezních vlastností pomocí reometru a jednoduchých experimentů skluzu měřených materiálů po nakloněné rovině. Výsledky těchto metod jsou srovnány mezi sebou a zároveň s poznatky získanými z odborné literatury. Použitelnost metod je hodnocena z hlediska objektivních výsledků, reprodukovatelnosti a jestli jsou naměřená data kvantitativním vyjádřením adhezních vlastností. Bylo zjištěno, že reometrie je použitelná jako spolehlivá kvantitativní metoda měření adheze. Reometricky naměřená data byla reprodukovatelná a konzistentní. Touto metodou bylo zjištěno, že s rostoucí koncentrací disperzního podílu v hydrogelovém systému roste adhezní síla, což je v souladu s poznatky získanými z odborné literatury.
Analýza zubů a kostí metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu
Šindelářová, Anna ; Pořízka,, Pavel (oponent) ; Modlitbová, Pavlína (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce se zabývá studiem prvkového složení tvrdých tkání – lidských zubů a myších čelistí metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS). Vzorky lidských zubů obsahovaly onemocnění zvané ankylóza a byl zde sledován rozdíl v prvkovém složení mezi zdravou a nemocnou tkání s cílem lokalizace ankylózy v zubu. Při vyhodnocení map prostorové distribuce fosforu a vápníku bylo zjištěno, že v oblasti ankylózy dochází k poklesu koncentrace těchto dvou prvků. Dále byly analyzovány myší čelisti s obsahem olova. Při posouzení prostorové distribuce ukládání olova v tkáni, bylo zjištěno, že olovo má tendenci se v myších zubech ukládat ve sklovině na špičce řezáku a ve stoličkách. Závěrem této diplomové práce bylo, že metoda LIBS dosahuje při detekci prvkového složení tvrdých tkání dobrých výsledků; umožňuje rozlišit různé části zubu z hlediska prvkového složení i tvrdosti tkáně a také je pomocí této metody možné detekovat změny ve složení vlivem onemocnění či bioakumulace těžkých kovů.
Analýza zubů a kostí metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu
Šindelářová, Anna ; Pořízka,, Pavel (oponent) ; Modlitbová, Pavlína (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce se zabývá studiem prvkového složení tvrdých tkání – lidských zubů a myších čelistí metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS). Vzorky lidských zubů obsahovaly onemocnění zvané ankylóza a byl zde sledován rozdíl v prvkovém složení mezi zdravou a nemocnou tkání s cílem lokalizace ankylózy v zubu. Při vyhodnocení map prostorové distribuce fosforu a vápníku bylo zjištěno, že v oblasti ankylózy dochází k poklesu koncentrace těchto dvou prvků. Dále byly analyzovány myší čelisti s obsahem olova. Při posouzení prostorové distribuce ukládání olova v tkáni, bylo zjištěno, že olovo má tendenci se v myších zubech ukládat ve sklovině na špičce řezáku a ve stoličkách. Závěrem této diplomové práce bylo, že metoda LIBS dosahuje při detekci prvkového složení tvrdých tkání dobrých výsledků; umožňuje rozlišit různé části zubu z hlediska prvkového složení i tvrdosti tkáně a také je pomocí této metody možné detekovat změny ve složení vlivem onemocnění či bioakumulace těžkých kovů.
Srovnání různých typů komerčních lithium-iontových baterií
Šindelářová, Anna ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Libich, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje srovnání různých typů komerčních lithium-iontových baterií. Nejprve je popsán úvod do elektrochemických zdrojů a jejich dělení. Dále se práce zabývá pouze lithium-iontovými bateriemi. V teoretické části je rozebrána historie, princip funkce těchto baterií a podrobný popis jejich hlavních částí včetně používaných materiálů. Součástí teoretické části je také srovnání komerčně dostupných lithium-iontových článků mezi sebou i porovnání s ostatními typy akumulátorů. Praktická část se zabývá cyklováním lithium-iontových článků a následným vyhodnocením vlivu teploty na kapacitní a proudové charakteristiky těchto lithium-iontových baterií.
Studium adhézních vlastností hydrogelových matric k pevným povrchům
Šindelářová, Anna ; Sedláček, Petr (oponent) ; Smilek, Jiří (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce se zabývá optimalizací a následným ověřením použitelnosti nekonvenční metody stanovení adhezních vlastností hydrogelů a jim příbuzných materiálů, která bude použitelná pro měření přilnavosti hydrogelů k pevným povrchům s využitím reologických technik. V případě předložené bakalářské práce je vybráno stanovení adhezních vlastností pomocí reometru a jednoduchých experimentů skluzu měřených materiálů po nakloněné rovině. Výsledky těchto metod jsou srovnány mezi sebou a zároveň s poznatky získanými z odborné literatury. Použitelnost metod je hodnocena z hlediska objektivních výsledků, reprodukovatelnosti a jestli jsou naměřená data kvantitativním vyjádřením adhezních vlastností. Bylo zjištěno, že reometrie je použitelná jako spolehlivá kvantitativní metoda měření adheze. Reometricky naměřená data byla reprodukovatelná a konzistentní. Touto metodou bylo zjištěno, že s rostoucí koncentrací disperzního podílu v hydrogelovém systému roste adhezní síla, což je v souladu s poznatky získanými z odborné literatury.
Cryptocurrencies
Šindelářová, Anna ; Haupt, Jaromír (oponent) ; Smutný, Milan (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on cryptocurrencies. The thesis deals with the creation and development of cryptocurrencies in general, their utilization and description of their basic function principles. Furthermore, three specific cryptocurrencies are described in more details - Bitcoin, Ethereum and Monero. The aim of this thesis is a comparison of these cryptocurrencies, that is done in the last chapter.

Viz též: podobná jména autorů
5 ŠINDELÁŘOVÁ, Alena
5 ŠINDELÁŘOVÁ, Andrea
5 Šindelářová, Alena
4 Šindelářová, Alice
5 Šindelářová, Andrea
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.