Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postoje žáků základní školy ke společnému vzdělávání se žáky se zdravotním postižením
Šulová, Jana ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce pojednává o problematice a možnostech vzdělávání žáků se zdravotním postižením na základních školách. První dvě kapitoly vymezují základní pojmy, které s problematikou souvisejí, zaměřují se na legislativu, současné trendy ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením, nastiňují možnosti integrativního a inkluzivního vzdělávání a seznamují s poradenskými službami ve školství. Třetí kapitola přináší pohled na současnou situaci ve vzdělávání těchto jedinců v Pardubickém kraji. Poslední kapitola se věnuje analýze postojů žáků základních škol ke společnému vzdělávání se žáky se zdravotním postižením.
Využití klasifikace MKF k možné inkluzi občanů s mentální retardací do společnosti
ŠULOVÁ, Jana
Téma disertační práce je věnováno aplikaci Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) u občanů s mentální retardací, respektive zkoumání způsobů užití jejích údajů k možné inkluzi občanů s mentálním postižením do společnosti. Práce se zabývá systémem klasifikace MKF, jejím aplikováním v rámci výzkumu, i následným možným využitím v praxi při posouzení situace osob s disabilitou. Výsledky práce přinášejí doporučení, jak lze postupovat při posuzování situace klienta s mentálním postižením v praxi a jak využít klasifikaci MKF jako možnost podpory psychosociální inkluze těchto osob.
Uplatňování preventivního systému výchovy Dona Bosca v dětských domovech rodinného typu
ŠULOVÁ, Jana
Ve výzkumu práce se zaměřuji na konkrétní případy dětí z vybraných tří dětských domovů (Casa del bambino PIO XII., Soukromý dětský domov Markéta v Radhošti a Církevní dětský domov Emanuel), kde je uplatňována preventivní výchova podle Don Giovanni Bosca, italského kněze, vychovatele 19. století, který založil v Turíně dílo věnované chudé mládeži bez domova. Záměr Don Bosca, byl pomoci mladým lidem dobře nasměrovat svůj život. Preventivní styl výchovy je systém, který je založen na třech základních pilířích, jimiž jsou: rozum, laskavost a náboženství. Systém vyžaduje neustálou přítomnost vychovatelů mezi dětmi a výchovu vlastním vzorem. Uplatňování salesiánské tradice ve výchově dětí může být účinnou prevencí sociálně patologických jevů.

Viz též: podobná jména autorů
5 Šulová, Jana