Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Extrakce krajinných prvků z dat dálkového průzkumu
Martinová, Olga ; Kalvoda, Petr (oponent) ; Hanzl, Vlastimil (vedoucí práce)
V této práci je popsán postup pro automatickou detekci krajinných prvků z dat pořízených bezkontaktními dálkovými metodami. Tato interpretace dat byla provedena v softwaru eCognition Developer prostřednictvím procesu klasifikace. Pro klasifikaci byla využita matoda obektově orientované analýzy, která dělí data takovým způsobem, že přiřazuje informaci o příslušnosti k nějaké třídě, například krajinnému typu, skupinám pixelů - objektům. Klasifikace byla provedena se současným využitím produktů dvou různých mapovacích technik - ortofot pořízených z leteckého snímkování a normalizovaného digitálního modelu povrchu, který byl určen pomocí LiDARU. Bylo identifikováno a klasikováno pět typů krajinných prvků.
Prostor jako služba: první dekáda Národní technické knihovny (NTK) v nové budově
Chodounská, Alena ; Firsova, Naděžda ; Martinová, Olga
V průběhu posledních deseti let se Národní technická knihovna (NTK) stala nedílnou součástí kampusu technických vysokých škol v pražských Dejvicích. Budova, která v roce 2019 zaznamenala téměř milion návštěv, je oblíbená především mezi vysokoškolskými studenty, jak domácími, tak zahraničními. Moderní, inspirativní prostory umístěné přímo v srdci kampusu jsou velkou předností při podpoře studentů, vyučujících a výzkumníků, ale samy o sobě nestačí. Aby mohla knihovna svým uživatelům sloužit ve své plné kapacitě, musí budova též „obsahovat“ relevantní informační zdroje, služby a lidi, kteří je poskytují a rozvíjejí. V příspěvku představíme metody používané pro sledování měnících se informačních potřeb a návyků stávajících a potenciálních uživatelů NTK a pro vyhodnocování uživatelské zkušenosti s knihovnou. Díky poznatkům získaným prostřednictvím těchto metod můžeme soustavně uzpůsobovat naše prostory a služby tak, abychom lépe podporovali akademickou i profesní úspěšnost, zvědavost a konkurenceschopnost našich uživatelů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
XXI. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena ; Martinová, Olga ; Tassanyi, Pavlína
Cestovní zpráva popisuje účast na 21. výročním jednání Národnej komisie pre služby, jejímž cílem je spolupráce mezi slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. V rámci akce byly prezentovány také zkušenosti NTK.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Partners in Class: A Needs-Based Approach to High School Curricular Support at the National Library of Technology in Prague
Tvrdá, Pavlína ; Martinová, Olga
This case study discusses the development of courses at the National Library of Technology in Prague (NTK) for different grade levels developed in direct collaboration with several private schools, notably the Austrian School in Prague (OEGP) and the English College in Prague (ECP). These courses were developed in close partnership with teachers at these schools according to specific curricular needs: students at both schools must write a formal paper in order to graduate. For OEGP, a highly structured Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA), or “pre-scientific paper,” is required by the Austrian Federal Ministry of Education (2017) for graduation. ECP students must complete the International Baccalaureate Extended Essay (IB EE). The case study contains descriptions of multilingual courses relevant to any libraries who support multilingual research/writing environments—while the IB EE must be written in English, VWA students can select the language of their papers (Czech, English, or German). This poses unique challenges for both NTK instructors and school teachers because different resources and tools must be introduced for different language environments. In our paper, we describe strategies we have developed to overcome such challenges, including our approach to instruction for citation management tools—we recommend different tools for different languages, for example, and coordinate teaching with teachers based on each school’s curriculum. Although information literacy (IL) is supposed to be included in Czech high school programs as a part of a larger discipline, Informatics and Information and Communication Technology (Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007), the majority of schools neglect IL almost completely (Medková, 2011). This means, among other things, that NTK instructors and school teachers must include in all courses a heavy emphasis on describing relevant resources and introducing the concept of publication ethics, particularly for schools such as OEGP which do not have their own libraries. The paper outlines the next stages of program development, including planned open access learning materials as well as our efforts in encouraging the Czech Ministry for Education, Youth, and Sports to include a formal paper requirement similar to the VWA or IB EE in future high school graduation requirements. At present, most Czech high school students are not required to write a paper in order to graduate (Parliament of the Czech Republic, 2004; Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, 2009). Finally, we relate whether or not our experiences correspond to findings from original research conducted at NTK identifying a gap in writing and research skills for Czech undergraduates in STEM fields (Chodounská, 2016). In closing, we discuss how stronger high school requirements could potentially improve writing and research skills for all students entering university programs
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Extrakce krajinných prvků z dat dálkového průzkumu
Martinová, Olga ; Kalvoda, Petr (oponent) ; Hanzl, Vlastimil (vedoucí práce)
V této práci je popsán postup pro automatickou detekci krajinných prvků z dat pořízených bezkontaktními dálkovými metodami. Tato interpretace dat byla provedena v softwaru eCognition Developer prostřednictvím procesu klasifikace. Pro klasifikaci byla využita matoda obektově orientované analýzy, která dělí data takovým způsobem, že přiřazuje informaci o příslušnosti k nějaké třídě, například krajinnému typu, skupinám pixelů - objektům. Klasifikace byla provedena se současným využitím produktů dvou různých mapovacích technik - ortofot pořízených z leteckého snímkování a normalizovaného digitálního modelu povrchu, který byl určen pomocí LiDARU. Bylo identifikováno a klasikováno pět typů krajinných prvků.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.