Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komunikační mix podniku
Novotná, Lenka ; MBA, Petr Bilavčík, (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Zahradní centrum V Aleji. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu, marketingového a komunikačního mixu. V analytické části je popsána současná situace podniku, analýza makroprostředí a mikroprostředí, marketingový výzkum a SWOT analýza. V závěru práce jsou uvedeny návrhy, které by měly vést ke zlepšení komunikačního mixu.
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro Vinařství Rozařín
Novotná, Lenka ; MBA, Petr Bilavčík, (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti Vinařství Rozařín s.r.o. V teoretické části práce jsou vymezeny marketingové pojmy, metody a techniky marketingového výzkumu. Praktická část práce se zabývá výzkumem spokojenosti zákazníka, který bude proveden na základě dotazníkového šetření. V závěru práce bude dotazníkové šetření vyhodnoceno a budou navrženy možnosti návrhů a doporučení na zlepšení situace podniku.
Komunikační mix podniku
Novotná, Lenka ; MBA, Petr Bilavčík, (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Zahradní centrum V Aleji. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu, marketingového a komunikačního mixu. V analytické části je popsána současná situace podniku, analýza makroprostředí a mikroprostředí, marketingový výzkum a SWOT analýza. V závěru práce jsou uvedeny návrhy, které by měly vést ke zlepšení komunikačního mixu.
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro Vinařství Rozařín
Novotná, Lenka ; MBA, Petr Bilavčík, (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti Vinařství Rozařín s.r.o. V teoretické části práce jsou vymezeny marketingové pojmy, metody a techniky marketingového výzkumu. Praktická část práce se zabývá výzkumem spokojenosti zákazníka, který bude proveden na základě dotazníkového šetření. V závěru práce bude dotazníkové šetření vyhodnoceno a budou navrženy možnosti návrhů a doporučení na zlepšení situace podniku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.