Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Klasické cukrářské výrobky v moderním trendu v teoretické a praktické výuce
Kozlová, Jana ; Novotná, Kateřina (vedoucí práce) ; Chvál, Martin (oponent)
Bakalářská práce "Klasické cukrářské výrobky v moderním trendu v teoretické a praktické výuce" zaměřuje se na základní rozdělení na výrobky Makronky a dezerty Pavlova a jejich popis. V hlavní části je uveden popis nových surovin, technologických postupů a výroba Makronek, dezertů Pavlova a jejich zdobení. Práce obsahuje vývoj a historii cukrářské výroby, rozdíl mezi klasickou a moderní cukrařinou. Ve své práci uvádím použití nových bezlepkových a bezlaktózových surovin a polotovarů, které se využívají v cukrářské výrobě. V praktické části je popsáno využití nových surovin v odborném výcviku a cvičné kuchyni. Je zde vyhodnocena anketa od žáků ze dvou škol a představena vlastní cukrářská tvorba. KLÍČOVÁ SLOVA Obor cukrář, cukrářská výroba, historie cukrářské výroby, hygiena a sanitace, odborná příprava v cukrářství, nové trendy, technika plnění výrobků, technika zdobení, teoretická a praktická výuka nových materiálů, technologických postupů.
Využití portfolia v dramatické výchově
Kozlová, Jana ; Marušák, Radek (vedoucí práce) ; Tomková, Anna (oponent)
Diplomová práce "Využití portfolia v dramatické výchově" je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, zabývá se jednotlivými typy portfolií a hodnotí jejich využití v dramatické výchově. Zamýšlí se nad portfoliem z hlediska adresátů, ke kterým portfolio směřuje. Nasbíraný soubor prací se stává cenným nástrojem, který reflektuje osobnostní a sociální rozvoj žáka. Umožňuje sledovat vývoj jeho postojů a hodnot. V diplomové práci najdeme seznam metod a technik dramatické výchovy, které lze využít k přípravě lekce s plánovaným výstupem do portfolia. Druhá část obsahuje praktické ukázky lekcí dramatické výchovy včetně pracovních listů, které tvoří základ budoucího portfolia. Ukázkové lekce obsahují metodiku, informace o realizaci a reflexe lekcí. Součástí diplomové práce jsou i ukázky dětských prací obohacené o zhodnocení pracovních listů v portfoliu.
Využití portfolia v dramatické výchově
Kozlová, Jana ; Marušák, Radek (vedoucí práce) ; Tomková, Anna (oponent)
Diplomová práce "Využití portfolia v dramatické výchově" je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, zabývá se jednotlivými typy portfolií a hodnotí jejich využití v dramatické výchově. Zamýšlí se nad portfoliem z hlediska adresátů, ke kterým portfolio směřuje. Nasbíraný soubor prací se stává cenným nástrojem, který reflektuje osobnostní a sociální rozvoj žáka. Umožňuje sledovat vývoj jeho postojů a hodnot. V diplomové práci najdeme seznam metod a technik dramatické výchovy, které lze využít k přípravě lekce s plánovaným výstupem do portfolia. Druhá část obsahuje praktické ukázky lekcí dramatické výchovy včetně pracovních listů, které tvoří základ budoucího portfolia. Ukázkové lekce obsahují metodiku, informace o realizaci a reflexe lekcí. Součástí diplomové práce jsou i ukázky dětských prací obohacené o zhodnocení pracovních listů v portfoliu.
Regionální politika EU a regionální rozvoj - příklad města Vlašim
KOZLOVÁ, Jana
Východiskem této práce je obecná charakteristika Regionální politiky EU se zvláštním zaměřením na vztah k České republice. Stěžejní část práce spočívá v popisu dosavadních zkušeností s čerpáním financí ze strukturálních fondů EU městem Vlašim a charakteristikou úspěšně realizovaných projektů na jeho území. Práce si klade za cíl zpracování do podoby obsahově přehledného metodického materiálu, který bude sloužit jako pomůcka pro zájemce o Regionální politiku EU.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.