Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Významný přínos Míly Pačové - Krčmářové a Prof. JUDr. Jana Krčmáře v oblasti výtvarných umění
Košťálová, Michaela ; Beneš, Zdeněk (oponent) ; Vlnas, Vít (oponent)
v českém jazyce Hlavním posláním práce je historická rekonstrukce a rekapitulace významného i, v dnešní době již zcela opomenutého přínosu malířky a herečky Národního divadla v Praze Míly Pačové - Krčmářové a ministra školství a národní osvěty v letech 1926 a 1934 - 1936, sběratele a mecenáše Prof. JUDr. Jana Krčmáře v oblasti výtvarných umění. V historii zcela poprvé, objevuje tato práce nevšední a různorodý odkaz Míly Pačové (1887 - 1957) malířky a karikaturistky, přičemž se podrobně soustřeďuje na rekonstrukci společenských vazeb Pačové, s předními osobnostmi dějin výtvarného umění, (tj. např. Ferdinand Engelműller, jehož školy byla absolventkou či Jan Štursa, jehož byla múzou) a jejich dalšího významu a dopadu. Obdobným způsobem provádí rekonstrukci společenských vazeb Prof. JUDr. Jana Krčmáře (1877 - 1950), s ohledem na jeho opakované působení ve funkci ministra školství a národní osvěty v oblasti kultury - výtvarného umění. Podrobně rozvádí část, zabývající se meziválečnou problematikou Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, jíž byl Krčmář předsedou a v neposlední řadě vypovídá především o postavení Jana Krčmáře jako uměnímilovného sběratele, člena mnoha spolků a mecenáše.
Pařížská třída, historie a umělecký úděl
Košťálová, Michaela ; Kuthan, Jiří (vedoucí práce) ; Pech, Milan (oponent)
v českém jazyce Hlavním smyslem a posláním této tematicky cílené diplomové práce je především jasné a srozumitelné pojednání, racionálně vyzdvihující relevantní uměleckohistorické hodnoty jedné z nejkontroverznějších a v historii nejvíce diskutovaných ulic hlavního města Prahy - Pařížské třídy. Záměrem této práce je rovněž i rozsáhlejší kulturněhistorické pojednání, vystihující osudy Starého Města pražského od dob Židovského Města, přes období zásahu velké asanace až po vznik oceňovaného i zatracovaného bulváru po vzoru Francie a její nejvýznamnější, světově nejproslulejší pařížské dominanty Champs Élysées, včetně detailního faktografického rozboru vybraných domů a staveb s touto třídou bezprostředně spjatých.
Významný přínos Míly Pačové - Krčmářové a Prof. JUDr. Jana Krčmáře v oblasti výtvarných umění
Košťálová, Michaela ; Beneš, Zdeněk (oponent) ; Pech, Milan (oponent)
v českém jazyce Hlavním posláním práce je historická rekonstrukce a rekapitulace významného a v dnešní době již zcela opomenutého přínosu malířky a herečky Národního divadla v Praze Míly Pačové - Krčmářové a ministra školství a národní osvěty v letech 1926 a 1934 - 1936, sběratele a mecenáše Prof. JUDr. Jana Krčmáře v oblasti výtvarných umění. V historii zcela poprvé, objevuje tato práce nevšední a různorodý odkaz Míly Pačové - Krčmářové (1887 - 1957) malířky a karikaturistky, přičemž se podrobně soustřeďuje na rekonstrukci společenských vazeb Pačové - Krčmářové, s předními osobnostmi dějin výtvarného umění, (tj. např. Ferdinand Engelműller, jehož školy byla absolventkou či Jan Štursa, jehož byla múzou) a jejich dalšího významu a dopadu. Obdobným způsobem provádí rekonstrukci společenských vazeb Prof. JUDr. Jana Krčmáře (1877 - 1950), s ohledem na jeho opakované působení ve funkci ministra školství a národní osvěty v oblasti kultury - výtvarného umění. Podrobně rozvádí část, zabývající se meziválečnou problematikou Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, jíž byl Krčmář předsedou a v neposlední řadě vypovídá především o postavení Jana Krčmáře jako uměnímilovného sběratele, člena mnoha spolků a mecenáše.
Pařížská třída, historie a umělecký úděl
Košťálová, Michaela ; Kuthan, Jiří (vedoucí práce) ; Pech, Milan (oponent)
v českém jazyce Hlavním smyslem a posláním této tematicky cílené diplomové práce je především jasné a srozumitelné pojednání, racionálně vyzdvihující relevantní uměleckohistorické hodnoty jedné z nejkontroverznějších a v historii nejvíce diskutovaných ulic hlavního města Prahy - Pařížské třídy. Záměrem této práce je rovněž i rozsáhlejší kulturněhistorické pojednání, vystihující osudy Starého Města pražského od dob Židovského Města, přes období zásahu velké asanace až po vznik oceňovaného i zatracovaného bulváru po vzoru Francie a její nejvýznamnější, světově nejproslulejší pařížské dominanty Champs Élysées, včetně detailního faktografického rozboru vybraných domů a staveb s touto třídou bezprostředně spjatých.
Sbírky Emy Destinnové
Košťálová, Michaela ; Mžyková, Marie (vedoucí práce) ; Buben, Milan (oponent)
Resumé: Sbírky Emy Destinnové Hlavním smyslem a posláním této bakalářské práce je snaha o co nejrozsáhlejší dokumentaci a kompletaci sbírkových předmětů uměleckého a kulturně historického charakteru, vztahujících se k osobnosti největší české operní pěvkyně Emy Destinnové. Tato práce si však vyjma výše uvedeného, klade rovněž za cíl, být i dobrým průvodcem v otázce historického vývoje těchto sbírek. Důraz je soustředěn zejména na historii a popis objektů, v nichž byly sbírky za života pěvkyně situovány a dále na sledování akvizičního zájmu a způsobu nakládání se sbírkami ze strany pěvkyně. Specifičnost této práce spočívá nejen v relativně ojedinělém námětu, ale i ve snaze o nový rozměr pohledu na osobnost Emy Destinnové, kterou prezentuje jako významnou českou sběratelku a milovnici umění. Údaj o počtu znaků: Počet znaků s mezerami: 141 186 Počet znaků bez mezer: 120 695

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.