Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proměny místních jmen na Praze 6
Fantová, Matylda ; Palkosková, Olga (vedoucí práce) ; Chejnová, Pavla (oponent)
14. Resumé Bakalářská práce se zabývá názvy ulic a náměstí Prahy 6. V prvních kapitolách je uvedena historie pojmenovávání ulic obecně, a to od roku 1770 do roku 2013. Práce se dále zabývá hlavními důvody přejmenovávání ulic Prahy 6. Těmito příčinami jsou nejčastěji historicko-společenské události a změny rozsahu území Prahy. Stěžejní kapitola práce obsahuje aktuální soupis ulic a náměstí Prahy 6, který je doplněn informacemi o proměnách jednotlivých názvů napříč 20. a 21. stoletím. Celkem 662 ulic a náměstí je v abecedním pořadí rozřazeno podle své příslušnosti k jednotlivým částem obce Prahy 6. Ulice jsou dále roztříděny podle motivace pojmenování do několika kategorií, ve kterých je navíc uvedeno, jakým způsobem názvy vznikly a v jakých pádech se vyskytují. Bylo tak zjištěno, že názvy ulic Prahy 6 jsou povětšinou v nominativním a genitivním tvaru a že nejčastější motivací jejich pojmenování je poloha ulice. Z výzkumu prováděného pomocí dotazníků vyplývá, že nejrozšířenějším neoficiálním názvem užívaným na Praze 6 je Kulaťák (nahrazující úřední název Vítězné náměstí). Bylo nasbíráno i několik desítek dalších lidových pojmenování. Zjištěná lidová etymologie pomohla odhalit další možné příčiny motivace pojmenování ulice Bílá. Přínos práce spočívá zejména v sestavení rejstříku aktuálních názvů ulic a ve...
Jára Cimrman jako transmediální fenomén - kánon a participace
Fantová, Matylda ; Švelch, Jaroslav (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
Diplomová práce Jára Cimrman jako transmediální fenomén - kánon a participace se zabývá fiktivní postavou Járy Cimrmana hned z několika hledisek. Jára Cimrman je zde krátce představen jako literární postava, dále je zde popsán vznik Divadla Járy Cimrmana a vznik Salónu Cimrman. Nechybí ani informace o rozhlasovém pořadu Vinárna U Pavouka, kde se vůbec poprvé objevilo jméno Járy Cimrmana. Důležitým mezníkem je stanovení cimrmanovského kánonu v první části práce. Následují kapitoly věnující se mystifikaci a fikčnímu světu. Praktická část práce je pak věnovaná zejména fanouškovské participaci a dalšímu uživatelsky generovanému obsahu. V práci jsou krátce představeny a následně využívány různé mediální i literární teorie. Jedná se zejména o teorii transmediality, produsage, teorii fikčních světů a teorii mystifikace. Přidruženým cílem práce je přiblížit výstavbu Cimrmanova fikčního světa na utvořeném kánonu za pomoci literárních teorií. Kánon či spíše korpus vybraných textů je pak porovnáván s ukázkami (nejen) fanouškovské participace a produsage. Výsledkem je i (částečné) zmapování Cimrmanových stop v České republice i v digitálním světě. To vše vede k rozuzlení hlavního cíle práce, a to k vymezení, zda Jára Cimrman je, nebo není transmediálním fenoménem.
Proměny místních jmen na Praze 6
Fantová, Matylda ; Palkosková, Olga (vedoucí práce) ; Chejnová, Pavla (oponent)
14. Resumé Bakalářská práce se zabývá názvy ulic a náměstí Prahy 6. V prvních kapitolách je uvedena historie pojmenovávání ulic obecně, a to od roku 1770 do roku 2013. Práce se dále zabývá hlavními důvody přejmenovávání ulic Prahy 6. Těmito příčinami jsou nejčastěji historicko-společenské události a změny rozsahu území Prahy. Stěžejní kapitola práce obsahuje aktuální soupis ulic a náměstí Prahy 6, který je doplněn informacemi o proměnách jednotlivých názvů napříč 20. a 21. stoletím. Celkem 662 ulic a náměstí je v abecedním pořadí rozřazeno podle své příslušnosti k jednotlivým částem obce Prahy 6. Ulice jsou dále roztříděny podle motivace pojmenování do několika kategorií, ve kterých je navíc uvedeno, jakým způsobem názvy vznikly a v jakých pádech se vyskytují. Bylo tak zjištěno, že názvy ulic Prahy 6 jsou povětšinou v nominativním a genitivním tvaru a že nejčastější motivací jejich pojmenování je poloha ulice. Z výzkumu prováděného pomocí dotazníků vyplývá, že nejrozšířenějším neoficiálním názvem užívaným na Praze 6 je Kulaťák (nahrazující úřední název Vítězné náměstí). Bylo nasbíráno i několik desítek dalších lidových pojmenování. Zjištěná lidová etymologie pomohla odhalit další možné příčiny motivace pojmenování ulice Bílá. Přínos práce spočívá zejména v sestavení rejstříku aktuálních názvů ulic a ve...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.